Fler skuldsatta innan smslån fanns

Det brukar sägas att smslån och snabblån är en av de största orsakerna till att det finns så många skuldsatta i Sverige idag, men stämmer det verkligen om man tittar på historien? Nej, det gör det faktiskt inte. Visst är det sant att det finns tiotusentals svenskar som hamnat hos Kronofogden på grund av smslån men faktum är att det faktiskt var värre innan smslånen kom till Sverige år 2006.

Ja, ibland lönar det sig att göra lite research. När vi på Snabblan24.nu skulle kolla upp hur det såg ut med skuldsättningen innan smslånen kom till Sverige möttes vi av en dyster statistik. I en artikel hos Sveriges Radio från 2005 står det att ca 500 000 personer hade skulder hos fogden, vilket kan jämföras med 423 000 person år 2016. Således var det ca 77 000 fler som hade skulder för 12 år sedan, innan de första snabblånen dök upp på marknaden, och då var befolkningen inte alls lika stor som idag. Då hade Sverige drygt 9 miljoner invånare mot dagens 10 miljoner.

Det här kanske kan tyckas märkligt om man har fått för sig att det är smslånen gjort att fler än någonsin tidigare har kronofogdeskulder. Men det är egentligen inte så märkligt eftersom folk helt enkelt tog andra lån och krediter innan smslånen dök upp, och det var inte alla som kunde betala tillbaka på sina lån då heller. Smslån eller inte, det finns alltid folk som lyckas få lån även om de kanske inte borde få det. Dessutom är det inte skulder på grund av lån som utgör majoriteten av skulderna hos Kronofogden, det är skulder till staten.

Hur ser skuldsättningen ut idag?

Trots att SEB:s Sparbarometer så sent som i oktober 2016 visade att svenskarnas skuldberg aldrig varit så stort som nu har faktiskt skulderna hos Kronofogden för första gången på länge minskat. Det är ett trendbrott eftersom antalet skuldsatta hos Kronofogden ökat fram till 2016. Under 2016 minskade antalet skuldsatta personer från 428 000 till 423 000, tillkännagav Kronofogden nyligen i ett pressmeddelande.

Framförallt ungas skulder sjunker

Det är faktiskt de ungas (18-25 år) skulder som minskat allra mest. I procent var det bara drygt 1,1 % färre som hade skulder hos Kronofogden 2016 i jämförelse med 2015 medan minskningen bland de unga är hela 5 %. Dessutom var det 8 % färre unga som fick sin första Kronofogdeskuld jämfört med föregående år.

Kronofogden menar att det framförallt är de ungas skulder till staten i form av TV-avgifter som sjunkit men ingenting nämns om skulderna på grund av smslån också har minskat. Det hade varit kul om Kronofogden ha kunnat specificera detta eftersom det ofta talas om att en stor del av ungas skuldsättning hos Kronofogden beror på smslån, vid sidan av obetalda mobilabonnemang. Men en sak är i alla fall säkert: skulder till den Svenska staten är fortfarande överrepresenterade hos Kronofogden.

17 Februari 2017

Räntetak för smslån – så gick det i Finland

Som vi skrev tidigare, i vår artikel om hur snabblånebranschen ska skärpas, är det mycket möjligt att smslånen kommer att få ett räntetak på 40 % plus referensränta om de nya reglerna införs 1 juli 2018. Frågan är bara hur denna reform i realiteten kommer att påverka smslånebranschen och smslånen om den införs.

Vi har naturligtvis ingen kristallkula att titta i, men vi kan istället blicka mot Finland som införde ett räntetak på 50 % plus referensräntan för smslån, eller snabblån som de oftast kallas för i Finland, år 2013. Det finska räntetaket hade exakt samma syfte som det som föreslås i utredningen Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter, det ska således enbart gälla för högkostandskrediter med kort återbetalningstid, alltså smslån.

Så definierar utredningsgruppen smslån

Men vad räknas då som ett smslån eller snabblån för utredningsgruppen? Jo, en kredit som har följande ingredienser:

 1. Ett belopp på högst 20000 kr.
 2. En löptid på 1 – 10 månader.
 3. En kredit som har en hög effektiv ränta, alltifrån 100 till flera tusen procent.

Okej, det är alltså kriterierna för smslån enligt den svenska utredningen som i mångt och mycket liknar den finska som riktade sig mot lån under 2000 Euro. Helt klart har Sverige sneglat länge på Finland och inspirerats rejält av de lagar för snabblån som infördes i Finland 2013, det kan man tydligt se i utredningen.

Den finska förebilden

Anledningen till att Finland används som en av förebilderna är att smslånens lånevolymer minskade rejält när räntetaket sänktes och vissa andra regler infördes 2013. Men i det svenska utredningsmaterialet (Kap 10.4.2) kan man även se att lånevolymerna för tredje kvartalet 2015 var tillbaka på nästan samma nivå som innan de nya reglerna infördes. Däremot har lånekostnaderna för låntagarna förblivit mycket lägre än tidigare, vilket självklart är positivt. Därför ansåg den svenska utredningsgruppen förmodligen att Finland ändå var en rätt bra förebild.

Färre smslån i Finland – men skuldsättningen ökar ändå

Bara några veckor innan utredningen presenterade sina förslag med åtgärder mot smslån började finska dagstidningar rapportera om att en ny lag är på gång eftersom smslånelagarna från 2013 inte hade gett önskad effekt.

Innan reformen 2013 fanns det cirka 80 snabblåneföretag varav 36 av dessa avvecklades 2013 som en följd av de nya reglerna, och även lånevolymerna gick ner drastiskt som vi nämnde tidigare. Men som sagt, redan 2015 vände lånevolymerna upp igen och idag finns det 50 – 60 registrerade långivare som erbjuder snabblån.

I den finska, men svenskspråkiga, dagstidningen Hufvdstadsbladet rapporterade man dessutom om att snabblånen förvisso har blivit färre men att skulderna har blivit större och besvärligare i Finland. Juha A Pantzar som är verksamhetsledare i Garantistiftelsen som hjälper överskuldsatta säger så här till Hufvudstadsbladet:

Om man vill nämna något positivt med det förra systemet så tog folk lån från ett företag och betalade kostnaderna med ett lån från en annan firma. Läget blev snabbt akut och folk sökte hjälp i ett tidigare skede.
I nuläget söker folk hjälp i en situation där skulderna redan är stora och svåra att arrangera.

Räntetaket som enbart riktade sig mot smslån fick alltså inte skuldsättningen i Finland att bli så mycket bättre. Nu sitter folk istället med större lån som de inte klarar att betala av eftersom det blivit svårare att få ett vanligt smslån. Antalet människor som får betalningsproblem ökar hela tiden i Finland, i juni 2016 hade 370 000 finländare betalningssvårigheter. Folk som vill låna lånar ändå, så att säga, och problemen bara växer trots att färre finländare tar snabblån.

Långivare utnyttjar kryphål i lagen

Inte nog med det, många snabblåneföretag har även hittat kryphål i lagen. Numera finns det många smslån som formellt är på 20000 kr men där låntagaren bara utnyttjar en liten del av lånet och då kan långivaren ändå sätta vilken ränta som helst. Nu verkar Finland vilja åtgärda det här genom att sätta ett räntetak som gäller för alla lån, oavsett storlek.

Hur kommer det att gå i Sverige?

Det är långt ifrån omöjligt att ungefär samma sak skulle kunna hända i Sverige om ett räntetak införs 2018. Det kommer att finnas kryphål även här och många privatpersoner som väljer att inte ta typiska smslån längre kommer förmodligen ta större lån som har en ränta på 40 % och en längre återbetalningstid, vilket inte behöver bli så mycket billigare.

Det här gör att vi kan dra två slutsatser:

 1. Smslånen kommer att finnas kvar även om långivarna blir färre. Kanske kommer det även här finnas lån som är formellt är på 20 001 kronor men som i praktiken är mindre.
 2. Många långivare kommer att erbjuda lån med 10 månader och 1 dags löptid med lånebelopp från 20 001 kronor. Räntan kommer att vara en bit över 40 % och det är dessa lån många kommer att ta istället för klassiska smslån. Då kommer många som bara velat låna kanske 5000 kr låna 20001 kronor istället och bli mer skuldsatta än vad de annars skulle ha blivit.

Så vad bör man göra istället?

Vi på Snabblan24.nu anser att det finns två olika lösningar på de problem vi precis nämnde.

Om man absolut vill införa ett räntetak för att strypa smslånen bör man införa ett generellt räntetak som gäller för alla lån och samtliga andra krediter istället. Då undviker man de finska kryphålen men dessvärre minskar det inte nödvändigtvis skuldsättningen på grund av lån.

En bättre lösning vore att strunta i räntetaket och skärpa kraven på kreditgivarnas kreditbedömningar istället. Det är inte orimligt att betala kanske 500 – 800 kr för ett smslån på 5000 kr även om den effektiva räntan då blir hög, det viktiga är att se till att de som beviljas ett lån verkligen har en tillräckligt god betalningsförmåga.

Ja, vi skriver ”betalningsförmåga” istället för ”kreditvärdighet” eftersom vi anser att det är nuet som är viktigt, inte historien som kreditvärdighetsbedömningen också tar hänsyn till. Vi tycker att det är helt okej att ansöka om ett smslån med betalningsanmärkning om man är skuldfri och har en tillräckligt bra betalningsförmåga och en ordnad ekonomi idag.

Snabblan24.nu vill inte påstå att de nya utredningsförslagen är tandlösa men vi tror uppenbarligen inte att de kommer att räcka till, och dessutom tycker vi att ett räntetak som enbart drabbar smslån bygger på ett feltänk. Däremot är många andra förslag vettiga tycker vi, inte minst förslaget om ett kostnadstak. Detta förslag innebär att ingen högkostnadskredit får bli dyrare än summan som själva lånet är på men detta förslag borde i så fall gälla för alla lån som inte kräver någon säkerhet, även kontokrediter som också kan bli grymt dyra.

24 november 2016

Källor:

hbl.fi/artikel/farre-snabblan-men-allt-storre-och-besvarligare-skulder/

hbl.fi/artikel/rantetak-pa-alla-snabblan-for-manga-finlandare-i-ekonomiska-bekymmer/

regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201668/

Lågt förtroende för journalister inte märkligt

År efter år har journalistkåren fått bottensiffror i olika förtroendebarometrar, även Medieakademins förtroendebarometer som SIFO och Göteborgs Universitet utfört. När det gäller kvällstidningsbranschen är det extra illa, bara 11 % av svenska folket har förtroende för Expressen och endast 16 % för Aftonbladet. Det är betydligt sämre förtroende än för exempelvis Wikipedia (40 %) och Google (48 %). Och det är anmärkningsvärt att så utskällda institutioner som bankerna (27 %), de politiska partierna (20 %) och regeringen (37 %) har betydligt högre förtroende än kvällspressen.

Det finns förvisso journalistiska medier som har hyfsat högt förtroende, t ex DN (42 %) och SVT (67 %). Och det finns duktiga journalister som Janne Josefsson, Peter Wolodarski och Samir Abu Eid som också har ett välförtjänt högt förtroende eftersom de är noga med sina faktauppgifter och inte förmedlar några rykten som de inte noggrant kollat upp. Det här är inte precis något som alla journalister gör och allra minst de kvällstidningsjournalister som gör allt för att svartmåla snabblån och smslån, men som sagt, då har de inte heller något förtroende hos folket.

Förvrängningar och felaktigheter vanligt

Vi på Snabblan24.nu har tidigare skrivit om en massa felaktigheter om smslån som stått i kvällspressen och nyligen snubblade vi över en artikel i lokaltidningen Sydöstran där man på ledarsidan skriver: ” Räcker inte pengarna är det frestande att plocka upp mobilen och ta ett snabblån eller sms-lån. Och detta utan att vare sig behöva lämna kreditupplysning eller ha en inkomst.”

Eh? Snacka om att inte kollat upp fakta, dessutom är formuleringen förvirrande. Den som ansöker om ett smslån lämnar knappast in en kreditupplysning själv utan det är något som kreditbolaget hämtar från ett kreditupplysningsföretag gör. Nåja, det är ju bara slarv, men var har journalisten fått sina fakta ifrån? Alla smslåneföretag tar kreditupplysningar och det är de skyldiga att göra. Visst har det funnits några fall där oseriösa företag har slarvat med det här men det är snarare ett undantag än en regel.

Idag är det i praktiken omöjligt att få ett smslån utan att kreditgivaren tar en kreditupplysning och det är i stort sett omöjligt att få ett smslån utan inkomst. Visst finns det kreditgivare som tänjer för mycket på gränserna, men om du inte har någon form av inkomst (lön, A-kassa, sjukersättning, studiemedel) brukar ansökan ratas direkt. Det kanske finns en och annan som kan lyckats få ett lån ändå med det är extremt ovanligt, och fel såklart.

Men det Sydöstran försöker få oss läsare att tro är det är hur enkelt som helst att få ett smslån utan vare sig kreditupplysning och inkomst, och det stämmer inte alls. Snacka om att förvränga fakta.

Kritik är bra men inte förvrängda fakta

Vi på Snabblan24.nu har absolut inget emot att smslånen kritiseras och en del av kritiken kan vi hålla med om. Det är t ex helt sjukt att det finns smslån som kan förlängas hur länge som helst vilket gör att räntekostnaderna blir mycket större än själva lånet. Det finns en del som kan förbättras och det är redan på gång. Vi vänder oss alltså inte emot kritiken av smslån, det vi vänder oss emot är de felaktighet och falska påståenden som ofta sprids i media. Det är oproffsigt och är helt klart en av anledningarna till att förtroendet för journalisterna är så lågt.

Vi håller fullständigt med Anna Ekelund Nachman som i en debattartikel i Dagens Media där hon skriver att ”journalister ska inte frisera och förvränga” och att ”journalistens mäktigaste vapen är inte pennan, utan tilliten”. Det här borde fler journalister ta fasta på istället för att sprida en förvrängd bild av verkligheten, vare sig det handlar om smslån eller andra saker som de inte gillar. För det här med att förvränga verkligheten och ge felaktiga fakta är vanligt bland alltför många journalister, inte bara när det gäller snabblån och liknande, och det påverkar såklart förtroendet.

Vi på Snabblan24.nu kontrollerar alltid fakta noggrant innan vi påstår något och har ofta med källhänvisningar (till trovärdiga källor) i våra bloggtexter, faktatexter och nyheter. Det är lite tragiskt att kvällstidningarna, och vissa tidningars ledarsidor, inte lyckas hålla samma nivå som denna ganska enkla smslånesajt. De kanske borde gå en kurs i faktainsamling, källhänvisning, kritisk granskning och research hos oss. Journalister bör nämligen inte göra samma sak som många andra gör på nätet: ta till sig rykten och hörsägen och sprida det vidare utan att kolla fakta först. Det är meningen att de ska sprida en så korrekt bild av verkligheten som möjligt.

10 november 2016

Så ska snabblånebranschen skärpas 2018

Nu i veckan presenterades den äntligen, alltså utredningen ” Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. Utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand har nu presenterat ett antal åtgärder som ska strypa snabblånemarknaden, såvida remissinstansen som nu ska titta på utredningen gillar hans förslag och att den klubbas igenom i Riksdagen.

Om förslagen om de nya regleringarna för smslån blir verklighet kommer de troligtvis införas den 1 juli 2018. Och det är mycket troligt att det blir så och därför ska Snabblan24.nu såklart ge dig en kortfattad sammanfattning av utredningen som du annars hittar på Regeringens hemsida, SOU 2016:68 heter den. Det kanske är bra för dig som inte har lust att läsa igenom 449 sidor utredningsmaterial, det är inte speciellt roande, vi lovar.

Utredningens förslag

De viktigaste punkterna som påverkar både dig som konsument och företagen som erbjuder snabblån ser ut så här:

 • Ett räntetak på 40 % ska införas. Idag har de flesta smslån några hundra procents ränta men det finns även de som har en effektiv ränta som överstiger tusen procent. Tusen procents ränta är knappast försvarbart men det är inte speciellt konstigt att ett smslån på några tusenlappar med 1 månads löptid har några hundra procents ränta eftersom beloppet är litet och det betalas tillbaka så snabbt. Årsränta och effektiv ränta är vilseledande när det gäller korta smslån eftersom de inte läggs upp på ett år.
 • Ett kostnadstak som gör att inget snabblån får kosta mer än vad man har lånat föreslås också införas. Det här kommer att sätta stopp för de smslångivare som tar ut en alltför hög ränta när de lånar ut en större summa pengar under en lång tid, och det tycker vi är bra. Det kommer kanske inte göra att dessa långivare försvinner men de blir tvungna att förändra sin produkt på grund av kostnadstaket och räntetaket.
 • Det ska bli svårare att förlänga ett smslån, eller en högkostnadskredit som de använder istället för termerna ”smslån” eller ”snabblån”. Det tycker vi på Snabblan24.nu också är vettigt eftersom snabblån som förlängs gång på gång kan bli riktigt dyra, även om räntan hamnar på 40 %.
 • Konsumenten måste ha en högre marginal att leva på än idag, efter att lånet är taget. Det här innebär att kunder som tar ett smslån måste ha en bättre ekonomi än vad det behöver ha idag för att få ett smslån. Kreditgivare som inte ser till att deras kunder har goda marginaler kan varnas, straffas och/eller förbjudas.
 • Marknadsföringen av smslån ska bli mer måttfull. Det är även tänkt att snabblåneföretagen måste ha länkar på sin hemsida som leder besökarna till en myndighetshemsida som visar vilka risker det finns med smslån. Detta förslag kanske är bra, men frågan är om det hjälper så mycket eftersom de flesta redan känner till vilka risker de tar när de ansöker om ett smslån trots att de har en dålig ekonomi. Dessutom kommer de andra reglerna minska riskerna i alla fall.

Syftet med dessa regleringar (om de införs) är att stärka konsumentskyddet och det är såklart bra. Snabblånemarknaden kommer nog att överleva det här också även om deras produkter måste förändras, vi får väl se sommaren 2018.

Vi kanske återkommer med fler pikanta detaljer från utredningen i ett senare blogginlägg efter att vi lyckats lusläsa utredningens 449 sidor.

14 oktober 2016

Krav på pappersavtal för snabblån?

2015  satte en utredning igång som skulle se hur reglerna runt smslån, eller snabblån, skulle kunna skärpas. Det talades om räntetak, kostnadstak, hårdare reglering vid marknadsföring och krav på skriftliga avtal, det vara i alla fall sådant utredningsgruppen skulle titta på.

Det var meningen att utredningen skulle presenteras för Finansdepartementet senast 30 september 2016 men än så länge har den inte presenterats trots att det är den sista september när detta inlägg skrivs. Status för utredningen är fortfarande ”pågående”, så vi får väl se om de har kommit fram till något vettigt nu i oktober. Vad utredningen handlaar om kan du läsa mer om i vår artikel tuffare tag mot smslåneföretag.

Nej, det går verkligen inte snabbt när regeringens utredningsgrupper ska komma fram till något, det är snart 1 ½ år sedan beslutet om utredningen ägde rum, den 23:e  april 2015 närmare bestämt. Det vore såklart önskvärt att de så snart som möjligt la upp sina papper på bordet så att branschen kan börja anpassa sina smslån efter de nya reglerna som förmodligen kommer att införas vid årsskiftet, om de införs.

Krav på skriftliga pappersavtal eller inte?

Vi på Snabblan24.nu har tidigare förklarat att vi inte har några större invändningar mot det mesta utredningsgruppen tittar på utom på en punkt: Det ska utredas om det är möjligt att införa krav på skriftliga avtal för snabblån och liknande lån. Här är ett utdrag från Kommittédirektivet som presenterades våren 2015:

Utredningen anser dock att konsumentskyddet bör stärkas och att införandet av ett krav på skriftlig bekräftelse bör övervägas.

Ett krav på konsumentens undertecknande eller annan skriftlig bekräftelse kan ge konsumenten mer tid och bättre möjlighet att överväga erbjudandet innan han eller hon accepterar det. På detta sätt skulle konsumenten få bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Ett sådant krav skulle därmed kunna bidra till att färre konsumenter ansöker om och beviljas impulsiva och förhastade lån. Utredaren ska därför

 • kartlägga och analysera i vilken utsträckning det slopade skriftlighetskravet för konsumentkrediter har inneburit ett minskat konsumentskydd, och
 • ta ställning till om det ska införas ett krav på konsumentens undertecknande eller annan skriftlig bekräftelse.

Källa: Kommittédirektiv 2015:43 – En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter

Vi kan förstå utredningsgruppens resonemang. Skriftliga avtal kan göra att färre kommer att ta förhastade smslån och det är ju bra, men det finns såklart en baksida av det här också, kanske…

Alltså, statliga direktiv är ofta otydliga trots att man skrivit massor av sidor om vad direktivet handlar om, så även i detta fall. Vad menar man med ”konsumentens undertecknande eller annan skriftlig bekräftelse” egentligen? När det står ”annan skriftlig bekräftelse” är det samma sak som att man kommer att kunna signera sitt låneavtal med e-leg, t ex med BankID på fil eller mobilt BankID? Vad innebär annars”annan skriftlig bekräftelse” om det inte handlar om ”konsumentens undertecknande”?

Kommer e-leg räknas som skriftlig bekräftelse?

Om det handlar om att man åtminstone kan signera sitt avtal med BankID eller något annat e-leg kommer det inte förändra branschen speciellt mycket eftersom de flesta långivare av snabblån redan erbjuder det. Och de långivare som inte gör det får helt enkelt börja erbjuda denna tjänst de också, det är bara positivt.

Men det finns en sak som gör att vi undrar om de verkligen menar att signering med e-leg skulle vara det de kallar för ”annan skriftlig bekräftelse”, och det är att kravet på bekräftelsen kommer att ge konsumenten mer tid att överväga ”erbjudandet” innan det accepteras. Om signering med t ex mobilt BankID skulle vara okej får kunden inte alls längre tid på sig att överväga något erbjudande. Det är ju så att smslån som betalas ut i direkt ofta signeras med BankID. Alltså finns det en viss risk att de syftar på pappersavtal när de talar om skriftlighetskrav för snabblånen.

Så varför är vi då emot skriftliga pappersavtal för snabblån? Jo, för att det är teknik- och framtidsfientligt. I nuläget, när det flesta ärenden utförs på nätet, borde det väl även gälla för snabblån? Att kräva pappersavtal är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Numera kan vi ju använda BankID till massor av viktiga och känsliga ärenden, t ex för inloggning på våra internetbanker, skattekonton, försäkringskassan, CSN och när vi tar stora privatlån. Det vore helt absurt om det här inte skulle gälla för smslån också.

Visst kanske pappersavtal förhindrar att vissa människor ångrar sina impulsiva låneansökningar, men det kommer ju även drabba alla andra som är i behov av ett snabbt lån, folk som inte lånar av en impuls. I sådana fall kan man lika gärna förbjuda alkohol eftersom en del som konsumerar alkohol blir alkoholister. Ska vi förbjuda allt som har en baksida (vilket det mesta har) eller väljer vi frihet och smidighet? Vi tror på det senare alternativet.

Nu återstår det bara att se vad utredningsgruppen kommer fram till om de nu bemödar sig att presentera utredningen i oktober istället för i september.

30 september 2016

Vinner eller förlorar du på budgeten?

Tidigare i veckan presenterade regeringen sin budget för 2017, något som du förmodligen inte har missat. Här ska Snabblan24.nu därför presentera det viktigaste innehållet för dig som är  privatperson och tydligt visa vilka som vinner på budgeten och vilka som förlorar på den. Naturligtvis kommer nedanstående punkter endast genomföras om budgeten för 2017 klubbas igenom i riksdagen.

Förlorar du på budgeten 2017?

Om du platsar in under en eller flera punkter i denna lista förlorar du på nästa års budget.

 1. Du som tjänar bra. Du som befinner dig under den brytpunkten för statlig skatt (den s.k. nedre skiktgränsen) och tjänar strax under 443 200 kr och får en löneförhöjning kan räkna med att få börja betala statlig skatt. Om du kommer att tjäna över ca 38 500 påverkas du.  Det är nämligen så att den nedre skiktgränsen räknas upp minimalt 2018 vilket gör att många som tjänar bra får betala ännu mer i skatt, närmare bestämt 20 % i marginalskatt på inkomster över brytpunkten. Ca 40 000 fler personer förväntas få betala statlig inkomstskatt och det ska ge staten över 1 miljard extra i skatteintäkter.
 2. Du som gillar dricka alkohol. Skatten på starksprit höjs med 1 % och skatten för övriga alkoholhaltiga drycker höjs med 4 %. Konkret innebär det här att en flaska sprit kommer att kosta 2 kronor mer, en 50-centilitersburk med öl 25 öre mer, en flaska vin 65 öre mer och en bag-in-box 4 kr mer. Men det kanske inte gör så mycket om man inte är en stordrickare.
 3. Du som har reseavdrag. Nu måste du ha resekostnader som överstiger 11 000 kr istället för 10000 kr för att få dra av för dina resor.
 4. Om du utnyttjar jämställdhetsbonusen så kommer den att slopas.

Eller är du en vinnare?

 1. Om du/ni har fler än två barn kan ni glädja er åt att flerbarnstillägget höjs med 126 kr/mån per barn.
 2. Fler barnfamiljer kommer att få bostadsbidrag eftersom inkomsttaket för bostadsbidrag kommer att höjas, för ensamstående höjs det från 117 000 kr/år till 127 000 kr/år och för makar och sambos höjs det från 58 500 kr/år till 63 500 kr/år.
 3. Underhållsstödet för barn från 15 år planeras också at höjas men inte förrän 2018.
 4. Om du är sjuk och får aktivitetsersättningens grundersättning får du 157 kr mer i månaden. Även bostadstillägget vid aktivitetsersättning höjs upp till 100 kr/mån.
 5. Den som deltidsstämplar hos A-kassan kommer att få göra det i 60 veckor.
 6. För dig som är kvinna under 21 år och behöver preventivmedel blir det gratis 2017.
 7. Om du är 20 – 23 år får du gratis tandvård nästa år. Passa på att gå till tandläkaren innan du fyller 24, det är svindyrt annars! De som är 65 – 74 år kommer att få 300 kr per år i bidrag för tandvård.
 8. Om du är 85 år eller äldre kommer du inte att behöva betala för din öppenvård.
 9. Om du vill utnyttja RUT-avdraget för vitvaror, t ex vid reparation av din tvättmaskin eller ditt kylskåp, kommer det att bli möjligt eftersom vitvaror också kommer att införlivas i RUT-avdraget. Naturligtvis har Miljöpartiet ett finger med i spelet här eftersom det gynnar reparationer av gamla produkter istället för att man köper nya.
 10. Momsen för ”enkla” reparationer kommer att sänkas vilket kan göra det billigare om du t ex vill reparera din cykel.

En del har valt att kalla denna budget för en Robin Hood-budget eftersom det framförallt är folk som tjänar mycket som får betala mer skatt, och en stor del av skattepengarna går sedan till barnfamiljer som tjänar dåligt, till arbetslösa, till sjukskrivna, unga och gamla.

22 September 2016

Kommer smslånen bli billigare eller dyrare?

Som vi har nämnt tidigare så har flera smslångivare anpassat sina löptider efter Googles nya annonseringsregler och det är mycket möjligt att ännu fler kommer att följa efter, inte minst om ett räntetak blir aktuellt senare i höst.

Ja, långivare efter långivare har infört en minsta löptid på 61 dagar vilket alltså innebär att du inte kan låna pengar i bara en månad eller kortare, så har det blivit hos t ex Säkerfinans, Snabbfinans, Risiscum, Lånbutiken och Mobillån.

Nackdelen med det här är att det lilla smslånet blir mer kostsamt än tidigare eftersom det är dyrare att lägga upp ett lån på 61 dagar istället för på en månad. Därför kan man fråga sig om det kommer att bli ännu dyrare för dig att ta ett smslån i framtiden om de flesta smslångivare följer efter och slutar att erbjuda kortare löptider än 61 dagar. Svaret på den frågan är att det inte nödvändigtvis behöver bli så.  Det beror på två saker:

Räntan kommer förmodligen sänkas

Det kanske inte sker över en natt men med tiden kommer räntorna med all sannolikhet att sänkas hos de flesta snabblåneföretag om de korta löptiderna försvinner. Kreditbolagen är väl medvetna om att deras smslån inte direkt räknas som billiga även när det betalas tillbaka inom 1 månad och om deras löptider blir allt längre kommer många kunder förmodligen anse att de små smslånen blir alltför dyra. Därför är det rätt logiskt att kreditbolagen kommer att sänka den effektiva räntan så att de inte förlorar en massa kunder.

Redan idag finns det en hel del kreditbolag som erbjuder lån som liknar vanliga smslån men som har längre löptider och en lägre ränta. Istället för att erbjuda en ränta på flera hundra procent (eller i vissa fall tusen procent) har dessa lån en effektivt ränta som ligger på ca 10 – 33 %, exempelvis Frogtail, Klicklån, Cash2you, Brixo, Nettofinans, Big Bank, Thorn, Leasy och Goodcash har sådana räntor. Således vore det fullt möjligt för andra långivare att följa efter i samma spår och ändå tjäna tillräckligt med pengar.

Dessutom är det troligt att de kreditbolag som vill vara kvar på marknaden blir tvungna att sänka sina räntor eftersom det är mycket sannolikt att ett räntetak införs i höst eller vid årsskiftet. Massor av EU-länder har redan instiftat lagar om räntetak (även vår granne Finland) så det är nog inte alls omöjligt att det kommer att införas även i Sverige.

Du kan faktiskt lösa ditt smslån

Enligt Finansinspektionens författningssamling  har du alltid rätt att lösa ditt lån i förtid utan kostnad, såvida det inte handlar om ett bolån med bunden ränta. Du kan alltså betala tillbaka allt du har lånat när du vill, t ex efter en vecka eller en månad. Då slipper du att betala ränta för ytterligare en månad eller ännu längre tid. Så om du egentligen bara vill låna pengar i en månad kan du ändå ta ett smslån med 61 dagars löptid och sedan lösa det efter bara en månad. Det är bara att kontakta långivaren så fixar de med en slutfaktura, det är de skyldiga att göra.

Förmodligen blir smslånen billigare än någonsin

Slutsatsen är alltså att räntorna för smslån kommer att sjunka med tiden och att du kan lösa ditt smslån i förtid om du vill låna under en kortare tid än 61 dagar. Smslånen kommer alltså inte att bli dyrare.. Och om räntorna sjunker (vilket de garanterat kommer att göra vid ett eventuellt räntetak) och du gör en förtidsinlösen av ditt smslån kommer det att bli billigare än någonsin tidigare.

Kreditbolagen förändrar sina produkter

Under senare tid har vi sett att flera kreditgivare har förändrat sina snabblån. Risicum och Lånbutiken, till exempel, tog bort sin kortaste löptid på 1 månad vilket har gjort att du bara kan lägga upp ditt lån på 61 dagar eller tre månader hos dem. Dessutom började Risicum för en tid sedan att erbjuda onlinekrediter vid sidan av sina smslån, precis som Ferratum gör. Sedan har även VIA SMS Group (som ligger bakom smslåneföretaget Viaconto) lanserat ett nytt varumärke som går under namnet Viakredit som enbart erbjuder onlinekrediter, någon som har blivit allt vanligare sedan förra hösten.

Förbereder sig kreditbolagen inför hösten?

Det finns såklart flera olika anledningar till att kreditbolagen har börjat förändra sina produkter. En anledning är att onlinekrediter kan ge bättre avkastning än smslån. Det beror på att de kan betalas av under en mycket lång tid och att låntagaren kan utnyttja krediten igen. För dig som låntagare är det emellertid ett billigt alternativ till smslån om du betalar tillbaka det du har lånat inom kort tid, men om du drar ut på återbetalningstiden blir det istället mycket dyrt.

En annan anledning kan vara att snabblåneföretagen är väl medvetna om att branschen förmodligen kommer att regleras ytterligare lite längre fram i tiden. Ja, det pågår ju en statlig utredning om det här. Om utredningen gör att ett relativt lågt räntetak införs kommer det inte gå att låna ut typ 1000 kr i 30 dagar och göra en tillräckligt bra vinst på det, men med längre löptider och lite högre belopp funkar det. Då går det att låna ut 3000 eller 5000 kr och uppåt till en lägre ränta, precis som vissa långivare redan gör, t ex Cash2you och Frogtail. Och i detta läge kommer det säkert att funka bra att erbjuda onlinekrediter också, även om räntan kanske måste sänkas ytterligare.

Smslån anpassas efter Googles riktlinjer

Det finns även en tredje anledning (förmodligen den största anledningen) till att kreditbolagen börjat förändra sina löptider är Googles nya riktlinjer för smslån. Det är nämligen inte längre tillåtet att annonsera om lån som har en kortare löptid än 61 dagar hos Google, det är därför som exempelvis Risicum och Lånbutikens kortaste löptid numera är på 61 dagar.

Vi på Snabblan24.nu anser att det här bara är positivt för vi ser gärna att löptiderna blir längre så att folk klarar av att betala tillbaka på sina smslån i tid. Nu är det bara räntorna som behöver sänkas till en hyfsad nivå.

Vivus nya flexibla lån – dålig eller bra?

Även Vivus har förändrat sin produkt. Istället för att erbjuda smslån som har max 30 dagars löptid (med möjlighet till förlängning) har de gjort sitt lån mer flexibelt. Nu kan du betala av på lånet under en betydligt längre tid, bara du betalar minst 3 % av lånet varje månad. Det är både på gott och ont:

 • Det som är bra är att man inte behöver ansöka om en förlängning efter 1 månad om man redan från början vet att man inte kommer att betala tillbaka det efter så kort tid.
 • Det som är dåligt är det löjligt låga amorteringskravet på 3 %, för om du betalar av på ett snabblån i så långsam takt kommer det att bli horribelt dyrt. Vivus visar själva på sin hemsida att om du lånar 5000 kr och betalar tillbaka på lånet under så lång tid som möjligt blir det sammanlagda beloppet 32 992 kr! Det är absurt. Men visst, betalar du tillbaka 5000 kr inom en månad kostar det dig inte mer än 0 kr om du är ny kund, och bara 750 kr om du betalar efter 2 månader. Det är ju inte så illa.

Nu återstår det att se om Vivus också kommer att erbjuda en minimal löptid på 61 dagar inom närmsta framtiden. Och om ett kostnadstak kommer de garanterat att få ändra på sitt låga amorteringskrav.

Tuffare tag mot smslåneföretag

Snabblan24.nu har vid upprepade tillfällen bloggat om att ytterligare regler för smslån är på gång sedan en utredning om detta sattes igång i höstas. Denna utredning kommer nu att presenteras i september 2016 och först då får vi se hur smslåneföretagen kommer att regleras i framtiden. Förmodligen kommer de då föreslagna reglerna att se dagsljuset den 1 januari 2017.

Vi välkomnar vettiga åtgärder men vi får hoppas att dumdristiga förslag förpassas till papperskorgen, förslag som kan döda smålånebranschen helt. Vi ska snart förklara vad vi menar, men först ska vi titta på en förändring som äger rum redan den 1 juli.

Från 1 juli kan smslåneföretag stoppas direkt

Vi skrev tidigare att det förmodligen skulle bli möjligt för Konsumentverket att stoppa smslåneföretag som missköter sig från och med 1 april, men denna lag kommer alltså att träda ikraft först nu den 1 juli. Det innebär att de smslåneföretag som stoppas av Konsumentverket måste upphöra med sin verksamhet med omedelbar verkan även om de överklagar beslutet. Innan den 1 juli har det varit möjligt för företagen att fortsätta som vanligt tills överklagan är behandlad.

Idag måste alltså smslåneföretaget sluta att låna ut pengar om Konsumentverket bestämmer det och får bara fortsätta med verksamheten efter att överklagan har behandlas, såvida den går igenom såklart.

Utredning om smslån klar i september

I september kommer alltså utredningen som tillsattes hösten 2015 lägga fram förslag på hur smslånemarknaden kan regleras ytterligare. Det är framförallt 6 saker utredningen tittar närmare på och så här ser de ut:

 1. Utredningsgruppen ska titta på hur man kan skärpa sanktionerna för kreditbolag som missköter sig vilket kan vara vettigt.
 2. Ett kostnadstak för hur hög den totala lånekostnaden får vara för smslån och andra krediter. Det tycker Snabblan24.nu är en bra tanke.
 3. Ett räntetak som bestämmer hur hög ränta ett smslån får ha. Det här är också en helt okej tanke men vi får verkligen hoppas att räntetaket i sådana fall anpassas efter korta lånetider. Ett smslån kan ju aldrig ha samma effektiva ränta som ett vanligt privatlån eftersom det inte skulle vara lönsamt att låna ut pengar i 1 – 3 månader då. Räntan för privatlån är ju lägre för att dessa lån har en mycket längre löptid och för att lånebeloppet normalt är mycket högre.
 4. Möjligheten att förlänga smslån kanske ska begränsas. Anledningen till det är att smslån som kan förlängas riskerar att bli riktigt dyra om man förlänger dem för många gånger.
 5. Det talas även om att låneavtalen måste vara skriftliga och det är väl okej om ett avtal räknas som skriftligt om det signeras med e-leg men om det handlar om pappersavtal kommer branschen att drabbas hårt. Tanken med smslån är ju att de kan betalas ut snabbt och det kan knappast ske om kravet på ett pappersavtal införs. Då blir det omöjligt att få sitt smslån direkt och det kommer inte heller att gå att få sitt lån samma dag. Ogillas!
 6. Reglerna för marknadsföring av smslån kan skärpas ytterligare.

Källa: Regeringen, Dir. 2015:43

I september får vi alltså se om utredningsgruppen kommit fram till något vettigt eller om de har planerat att sänka hela smslånebranschen.

Update 14 okt 2016: De förslag som kommer att läggas fram kommer troligtvis att införas juli 2018.

 

 

Sänkta priser på snabblån

Vi på snabblan24.nu har länge hoppats på att den hårda konkurrensen på snabblånemarknaden ska resultera i sänkta priser hos flera av långivarna så vi får billigare snabblån. Så har det inte riktigt blivit, en del långivare har till och med höjt sina priser. Men nu har det faktiskt börjat hända lite på prissänkningsfronten och det är bara att hoppas att det gör att fler långivare följer efter.

Mobillån sänker sina priser med 25 %

Mobillån sänkte sina priser i juni 2016 med hela 25 % och det har gjort att deras snabblån har blivit bland de billigaste på marknaden, vilket vi gillar skarpt. När det t ex gäller snabblån på 3000 kr i 30 dagar erbjuder Mobillån det tredje billigaste lånet på smslånemarknaden och samma sak gäller för 5000 kr i 60 dagar. Det är såklart utmärkt eftersom Mobillån förövrigt är en mycket vettig långivare som även betalar ut pengar snabbt till Nordea-konton.

Läs mer om Mobillån här.

Nanokredit sänker räntan för sina större smslån

I slutet av maj 2016 sänkte även Nanokredit priserna på sina lite större smslån med ca 100 – 200 kr per lån. De berörda lånen är de på 7000 – 10000 kr. Sänkningen är inte lika imponerande som den Mobillån genomförde, dels för att den procentuella sänkningen inte alls är lika stor som Mobillåns och dels för att den inte berör alla lånebelopp, men det är ändå bättre än inget.

Läs mer om Nanokredit här.

Lägre räntor hos Big Bank hela juni

Även Big Bank har sänkt sina räntor tillfälligt nu i juni men vi får hoppas att de kommer att fortsätta med det även efter juni, även om det är tveksamt. Det är ju inte direkt högsäsong för utlåningsbranschen i juni eftersom de flesta får sin skatteåterbäring då, så förmodligen är det därför Big Bank sänkt sina priser under just juni månad. Räntan hos Big Bank är för närvarande på 12,5 % – 25 % istället för 22,5 – 25,0 %.

Big Bank har inget samarbete med Snabblan24.nu och andra jämförelsesajter längre, så därför har vi inte med dem på vår sajt längre.

Början av en ny trend?

Som sagt, priserna har alltså börjat röra sig neråt en smula när det gäller snabblån. Det är emellertid inte så säkert att det är början av en positiv trend med billiga smslån men vi får hoppas på det. Man behöver inte vara doktor i nationalekonomi för att förstå att hård konkurrens ger sänkta priser för konsumenten i långa loppet och det borde såklart gälla för smslån också. Och det kan också göra att de aktörer som inte har tillräckligt bra lönsamhet måste lägga ner sin verksamhet, men de som får göra det är ju de som få gillar och det kanske gör kanske inte så mycket.

1 2 3