Bestrida faktura

Skulle du ha fått en bluffaktura på en produkt du inte har beställt (ofta handlar det om påstådda tjänster) måste du genast bestrida fakturan, det gäller även om du beställt något du aldrig fått. Snabblan24.nu ska nu ingående visa dig hur du ska gå tillväga när du bestrider en faktura.

Kontakta företaget som skickat fakturan

Du kan bestrida fakturan per e-post eller vanlig post, om du gör det med vanlig post bör du skicka ditt bestridande med rekommenderad post. Det är nämligen bra att kunna bevisa när du bestred fakturan. Det här bör du skicka med:

  1. Information om vilken faktura det gäller, alltså fakturanummer, samt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Förklara att du bestrider fakturan och varför du gör det, t ex för att du inte har slutit något avtal eller att du inte har beställt det de påstår att du ha beställt. Konsumentverket har på sin sajt Hallå Konsument en bra mall som du kan titta på om du inte riktigt vet vad du ska skriva. Obs: Skriv inte under bestridandet med din namnteckning för om förtaget verkligen är oseriöst kan de kopiera din namnteckning och missbruka den.
  2. Dra ett streck över fakturan och lägg den i det rekommenderade brevet, men se till att behålla en kopia på fakturan. Om du skickar ditt bestridande via e-post kan du scanna den och bifoga den som fil.

Spara kopior på allt du har skickat in. Om du får en påminnelse är det bara att strunta i påminnelsen, men spara den.

Om ärendet går till inkasso

Om blufföretaget inte ger sig och skickar ärendet vidare till inkasso kommer inkassobolaget kräva att du betalar för fakturan plus den avgift de själva tar. Det är nämligen så att inkasso inte tar reda på om fakturan är korrekt eller inte, och de tar inte heller reda på om företaget är seriöst eller inte. Det gör bara sitt jobb, alltså kräver in pengar på uppdrag av någon annan.

Dessvärre måste du även bestrida denna faktura, hur jobbigt det än är. Du bestrider den på exakt samma sätt som du gjorde hos företaget.  Och inte heller denna gång ska du betala för den. Det är inte så att du får en betalningsanmärkning bara för att du inte betalar en räkning till inkasso, det är bara när en skuld hamnar hos kronofogden som kreditupplysningsföretagen lägger till en anmärkning i sina register.

Läs mer om inkasso här.

Om ärendet går till kronofogden

Det finns även blufföretag som går så långt att de skickar in en begäran om betalningsföreläggande till kronofogden. Då måste du genast skicka en skriftlig invändning om det direkt till kronofogden. Adressen är: Kronofogden, Box 1074, 621 21 Visby. I din invändning bör du även bifoga alla dina tidigare bestridanden som du har sparat. Normalt måste ett bestridande göras inom 10 dagar annars anses du ha accepterat skulden.

Om det verkligen är ett blufföretag det handlar om drar de sig förmodligen att gå vidare med ärendet nu, för om du bestridit betalningsföreläggandet lämnas ärendet över till domstol och då kan deras skumma verksamhet avslöjas.

Nu till den stora frågan: får jag inte en betalningsanmärkning nu eftersom företaget har begärt ett betalningsföreläggande? Svaret är nej. När det gäller dig som privatperson får du inte någon anmärkning alls om domstolen kommer fram till att fakturan var felaktig. Skulle det mot förmodan vara så att domstolen anser att du är betalningsskyldig får du emellertid en anmärkning, men om det verkligen handlar om en bluffaktura lär det inte hända. Däremot får företag som drabbats av en falsk faktura en betalningsanmärkning redan vid betalningsföreläggandet.

Läs mer om det här i Kronfogdens artikel om bluffakturor.

Anmäl företaget till polisen, ARN och Konsumentverket!

  • Polisanmälan. Bluffakturor, alltså falska fakturor, är ett allvarligt bedrägeri och bör därför polisanmälas, så om du är säker på att det är en bluff det handlar om bör du polisanmäla det. Det här bör du göra dels för din egen skull, dels för andras skull. I bäst fall kan polisen avslöja verksamheten så att den tvingas stänga ner och då slipper andra att drabbas av den.
  • Anmäl till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan lösa tvister mellan företag och konsumenter och om de lyckas slipper du att handskas med inkasso och kronofogden. Det är även hit du ska vända dig om du fakturerats för något du beställt men inte fått eller något du skickat tillbaka inom tiden för ångerrätten.
  • Anmäl till Konsumentverket. Konsumentverket granskar gärna oseriösa företag som skickar bluffakturor eller som försöker lura konsumenter genom att ha finstilta avtal, därför är det bra om de underrättas om vad du har drabbats av.

Uppdaterad 2019-03-14