Nu besöker du oss tryggare än någonsin

För två dagar sedan flyttade Snabblan24.nu från http till https vilket innebär att du numera har en säker anslutning när du surfar hos oss. Det innebär att allt du gör hos oss är privat och inte kan följas av andra, t ex hackers. Inte för att det har haft så jättestor betydelse här på Snabblan24.nu eftersom varken du eller någon annan någonsin uppger några känsliga uppgifter hos oss, inga kontonummer, inga användarnamn eller lösenord. Det är ju inte hos oss du lånar utan hos våra samarbetspartners.

Nåja, nu har vi i alla fall installerat ett så kallat ssl-certifikat som gör anslutningen till Snabblan24.nu säker. Alla säkra sajter som har ett ssl-certifikat har en webbadress som börjar med https istället för bara http. Framför webbadressen i webbläsaren ser du också ett lås som visar att sajten är säker. I Google Chrome står det också att sajten är säker innan webbadressen.

Låna och shoppa inte på sajter utan ssl

Om du någon gång besöker en sajt där du ska uppge kortnummer, personnummer, bankkontonummer, lösenord eller användarnamn bör du kolla att den har en webbadress som börjar med https för annars finns det risk att någon hackare kommer över dina känsliga uppgifter. Om sajten inte har ett ssl-certifikat är det okej att fortsätta surfa runt på sidan men du bör aldrig ange några känsliga uppgifter på den. Webbshoppar och sajter som erbjuder lån och likande som saknar ssl bör således undvikas. Men tänk på att det finns sajter som börjar på http men som upprättar en säker anslutning när du fyller i ett formulär, t ex när du ska betala för en produkt eller ansöka om ett lån. Du kan se om det sker direkt i webbläsarens adress fält.

Https visar att du är på rätt sajt

Det finns emellertid ytterligare en fördel med att surfa på en sajt som använder sig av en säker anslutning. Det är att du kan vara helt säker på att du surfar på rätt sajt och att det verkligen är domänägaren som äger sajten. Om en sajt inte har ett ssl-certikat finns det risk att en duktig (och elak) hacker lyckas placera in en kod på sajten som leder besökaren vidare till en annan farlig sajt, utan att besökaren märker det. Sajten kan se likadan ut och om du där uppger några känsliga uppgifter kommer hackaren över dessa uppgifter direkt, det är det som är syftet med plagiatsajten. Så här går det alltså inte att göra om orginalsajtens webbadress börjar med https vilket innebär att den är skyddad av ett ssl-certifikat.

Om vårt säkerhetscertifikat

Det ssl-certifikat vi på Snabblan24.nu använder oss av är utgivet av Comodo RSA Domain Validation Secure Server CA. Comodo är ett av världens största och bästa företag inom internetsäkerhet vilket garanterar att du får en mycket säker anslutning när du besöker oss. I vissa webbläsare, t ex Safari, kan du klicka på låset i adressfältet så kan du själv ta reda på vilket företag som är utgivare av certifikatet.

Som sagt, nu kan du surfa riktigt tryggt på Snabblan24.nu, tryggare än någonsin.

24 augusti 2017

Risken med räntetak

I regeringens utredning Stärkt Konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter föreslår utredningsgruppen att ett räntetak på 40 % (utöver referensräntan) bör införas, liksom ett kostnadstak som gör att ett lån aldrig får kosta mer än det belopp man lånat.

Det här låter ju bra, eller hur? Det här borde väl gynna oss konsumenter och minska skuldsättningen, eller? Tyvärr är det inte alls så säkert, inte ens Kronofogdemyndigheten är så säkra på det, inte när det gäller kostnadstaket i alla fall. Och Finansbolagens Förening tror att ett räntetak riskerar att öka skuldsättningen istället för att minska den. Det här kanske låter lite konstigt men både Kronofogden och Finansbolagens Förening har faktiskt en poäng här. Vi börjar med att titta på vilka konsekvenser att räntetak kan få.

Räntetak kan ge dyrare lån

Vi vet att det låter lite absurt att en lag som reglerar hur hög en utlåningsränta får vara kan ge dyrare lån, men det är något bland annat Finansbolagens Förening hävdar i sitt remissvar till regeringskansliet gällande den statliga utredningen om högkostnadskrediter. Förövrigt ratade de (eller avströk som det heter på byråkratsvenska) i stort sett hela utredningen trots att det inte är någon paraplyorganisation för snabblåneföretagen precis. Nej, de har funnits sedan 1960 och har medlemmar som Ikano Bank, Santander, Lantmännen Finans, Telia Finans, BMW Financial Services osv, så inte verkar de i snabblånebranschen precis. Därför är det extra intressant att se hur de resonerar när det gäller räntetaket, något vi ska redogöra för här tillsammans med våra egna reflektioner.

 1. Om man inför ett räntetak på den föreslagna procentsatsen 40 % utöver referensräntan riskerar det att göra att många kreditgivare lägger sig precis under denna procentsats. Det finns risk för att procentsatsen på 40 % plus referensränta blir en slags norm som gör att många kreditgivare som tidigare haft en lägre ränta höjer sin ränta närmare räntetaket. Ja, ett räntetak gör ju det mer eller mindre rumsrent att sätta en ränta på över 40 % eftersom denna procentsats tydligen anses vara skälig enligt staten.
 2. Räntetaket gör att folk börjar ta större lån med längre löptider vilket ökar kreditkostnaderna och skuldsättningen för konsumenterna. Det är rätt logiskt egentligen eftersom de långivare som idag erbjuder små lån med korta löptider tvingas att erbjuda större lånebelopp och längre avbetalningstider för att få sina verksamheter att gå ihop. Och när löptiderna blir längre ökar också lånekostnaderna. Om du till exempel tar ett lån hos Onea på 5000 kr i tre månader kostar det 1 243 kr medan ett 1-årslån med samma lånebelopp skulle kosta 2000 kr om det hade 40 procents ränta (som är räntetaket med 0 procents referensränta). Finansbolagens Förening har alltså i allra högsta grad en poäng här. Annars är det bara att titta på hur det gick i Finland, där ökade skuldsättningen efter att ett räntetak infördes.
 3. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att det finns ett samband mellan räntetak och minskad skuldsättning. Enligt en EU-studie från 2010 kunde ett sådant samband inte alls konstateras.
 4. Förslaget strider mot den avtalsfrihet som råder i Sverige idag och för att ett sådant ingrepp ska vara okej måste förslaget backas upp av konkreta fakta, vilket utredningsgruppen inte visat upp.
 5. Prisregleringar har aldrig visat sig vara en bra lösning och kommer förmodligen inte vara det för högkostnadskrediter heller.

Kostnadstak kan bli tandlöst

Även denna rubrik kanske låter lite absurd, men det är precis så den statliga Kronofogdemyndigheten resonerar. Utredningsgruppen menar att kostnadstaket kommer vara ett incitament för kreditbolagen att begära ett betalningsföreläggande tidigare eftersom kostnadstaket på 100 % inkluderar förseningsavgifter, inkassoavgifter och avgift för betalningsföreläggande. Fördelen med ett tidigare betalningsföreläggande är att skulden inte hinner växa sig astronomiskt stor innan den hamnar hos Fogden (även om den fortsätter att växa där också).

Kronofogdemyndigheten menar dock att detta bara kommer att göra marginell skillnad när det gäller överskuldsättning. Orsaken till det är att en överskuldsatt person oftast redan har flera ansökningar om betalningsförelägganden innan skulden hamnar hos dem, den är bara toppen av ett isberg. Dessutom tillkommer ytterligare kostnader för betalningsföreläggandet som bara ökar på skulden ytterligare.

Vi på Snabblan24.nu vill också tillägga att det inte alltid är optimalt med snabba betalningsförelägganden eftersom det gör att man får en betalningsanmärkning som försvårar ens liv i tre år fram i tiden. Ofta kan det vara bättre att inkasso tar hand om ärendet och hinner erbjuda en avbetalningsplan istället. Det brukar vara mycket bättre för konsumenten, till och med om slutsumman passerar 100 % av lånebeloppet.

Som sagt, det är inte alls säkert att ett ränte- och kostnadstak kommer att ge någon förbättring för konsumenten eller minska skuldsättningen som utredningsgruppen hoppas på, inte ens deras egen myndighet Kronofogdemyndigheten är säker på det. Inte heller finns det något studie eller några konkreta fakta som påvisar detta, men bli inte förvånad om ”taken” ändå kommer att införas. Det kommer inte vi att bli.

20 Augusti 2017 

Hur mycket kostar din kredit – egentligen?

Knepet media använder sig av när de ska visa hur dyra smslån är, är att visa vilka höga effektiva räntor dessa lån har och det är inte alls ett så dumt knep om man vill svartmåla snabblånebranschen.

Vi har flera gånger tidigare visat hur dumt det är att tala om effektiva räntor när det gäller riktigt korta lån eftersom de endast visar hur mycket i ränta du får betala om lånet har en löptid på minst ett år. Att använda effektiv ränta när man jämför krediter som har minst 1 års löptid med ett lån som har 1 månads löptid blir alltså vilseledande eftersom det baseras på årsräntekostnad, däremot kan det vara ett bra ”mått” när man jämför korta snabblån med varandra.

Lånekostnaden i förhållande till lånebeloppet

Det finns emellertid ett annat mått man kan använda sig av om man vill se vad krediten egentligen kostar. Det är att titta på hur stor del av det sammanlagda återbetalade beloppet som består av räntekostnader och avgifter, alltså hur stor lånekostnaden är i relation till lånets ursprungsstorlek. Exempel: Om du lånar 10000 kr och betalar tillbaka sammanlagt 11000 har lånet en kostnad på 1000 kr, det vill säga 10 % av det du lånade. Detta mått visar mer vad lånet egentligen kostar.

Okej, så hur dyrt är egentligen ett smslån i jämförelse med ett privatlån om vi använder oss av detta mått? Snabblan24.nu ska ge dig några exempel som belyser detta och vi börjar med att titta på några typiska korta lån som har en rätt så hög (och mycket hög) effektiv ränta.

 • Exempel 1. Om du lånar 5000 kr i 61 dagar hos Mobillån får du en effektiv ränta på 222 %. Det låter såklart horribelt mycket om man jämför med blancolån som kan ha en från-ränta på 3,75 % eller liknande. Lånekostnaden för detta lån är emellertid 770 kr vilket är 15,4 % av lånets storlek.
 • Exempel 2. Du tar en onlinekredit hos Ferratum Bank på 10000 kr som du betalar tillbaka på i 3 månader. Krediten har en effektiv ränta på 200 %. Du får då en total lånekostnad på 945 kr vilket är 9,45 % av det lånade beloppets storlek.
 • Exempel 3: Nu ska vi ta i när det gäller den effektiva räntan (som blir extra hög vid riktigt små lån): Du lånar endast 1000 kr hos Monetti (som har rimliga kostnader vid lite större snabblån, men är dyra när det handlar om deras allra minsta lån på grund av uppläggningsavgiften) i en månad, då får du en effektiv ränta på 5641 %! Lånet kostar i alla fall 450 kr (vilket är ovanligt dyrt även för att vara smslån, det finns många som inte kostar hälften så mycket och en del av dessa är gratis) och det innebär att räntan av lånets storlek är 45 %.

Okej, då har vi fått lite koll på vad räntorna kan ligga på när vi använder detta mått, det handlade alltså om 9,45 %, 15,4 % och hela 45 %. Nu ska vi kolla på hur det ser ut på privatlånefronten.

Vi använder oss av en ganska låg ränta för att inte förvränga verkligheten, vi väljer att kolla vad lån som har en effektiv ränta på 5,79 % kostar. Om du vill kolla upp att våra belopp stämmer kan du alltid kolla upp det på Advisas hemsida eftersom det var därifrån vi hämtade siffrorna denna gång, och de stämde rätt så bra med vår egen kalkylering.

 • Exempel 1: Vi börjar med att kolla på ett riktigt stort blancolån på 500 000 kr med 15 års löptid. Trots att den relativt låga effektiva räntan på 5,79 % blir lånekostnaden hela 243 140 kr, nästan hälften av lånets storlek (48,4 %). Naturligtvis beror det på den långa löptiden, men allvarligt talat så är lånekostnaden i relation till lånets storlek ändå extremt hög procentuellt sett. Ja, räntesatsen är faktiskt högre än Monettis lilla 1000-kronorslån med den effektiva ”ockerräntan” 5 641 %.
 • Exempel 2: Anta att du köper en ny bil för 200 000 kr och tar ett lån utan säkerhet för att bekosta den och betalar tillbaka på det i 6 år (det är rätt så vanligt), då får du en lånekostnad på 36 232 kr. Det är 18.1 % av det belopp du lånade och är mer än vad Mobillåns 5000-kronors lån i exemplet ovan kostade i relation till lånets storlek.
 • Exempel 3: Du tar ett blancolån på 50000 kr för att bekosta en liten renovering hemma och betalar tillbaka på det i 2 år. Då får du en totalkostnad på 2 992 kr vilket är 6 % av det lånade beloppet.

Det är först i det sista exemplet som privatlånen börjar bli billigare än smslånen i relation till storleken på lånebeloppet. Det beror såklart på den ganska korta löptiden. Summan av kardemumman är att smslån egentligen inte är så dyra som kritikerna försöker få dem att framstå och att det endast är när lånen har en maximal löptid på 2, 3 år som privatlånen är billigare relativt sett.

Om du är intresserad av det här ämnet kan du med fördel även läsa följande artiklar:

Vilken månadskostnad har ditt hotellrum?

Inget dubbelt belopp vid återbetalning av smslån

13 augusti 2017 

JAK:s lån inte räntefria enligt KO

Det här med vad som är ränta och inte ränta tvistar de lärde om. Just nu är det i alla fall något som JAK Medlemsbank och KO (Konsumentombudsmannen) har vitt skilda åsikter om.

JAK hävdar att deras lån inte har någon ränta eftersom de anser att det är fel att tjäna pengar på pengar och därför har de ingen ränta som de tjänar några pengar på. De hävdar att ägarna (medlemmarna) inte tar ut någon vinst eller några bonusar och att deras lånekostnader endast består av faktiska kostnaderna för låneverksamheten. De anser därför att deras lån är räntefria.

KO däremot menar att JAK:s lånekostnader enligt Konsumentkreditlagen egentligen är samma sak som vanlig kreditränta. KO anser att det är felaktigt att JAK använder sig av begreppet ”lånekostnader” istället för ”ränta” eftersom det gör det svårt för Konsumenten att jämföra deras lån med andra krediter. JAK Medlemsbank menar i sin tur att det inte alls är felaktigt eftersom de inte tar någon vinstgivande ränta och att de faktiskt anger lånets effektiva ränta vid sidan om lånekostnaderna, något som gör det enkelt för kunderna att jämföra deras kredit med andra krediter.

KO förde emellertid denna tvist vidare till Stockholms Tingsrätt och den 30:e juni 2017 föll domen: KO fick rätt. Senast den 22 september måste JAK sluta att marknadsföra sina lån som räntefria och får inte kalla sig för den räntefria banken och liknande. JAK har meddelat att de kommer att följa domslutet men kommer att förbli samma slags bank som tidigare.

Vem har rätt egentligen?

Så vem har egentligen rätt, JAK eller KO? Det är svårt att svara på eftersom de har helt olika synsätt när det gäller det här.

Så tänker KO

KO vill i princip att alla kostnader för en kredit ska räknas som ränta så att blir enkelt för Konsumenten att se vilka krediter som är förmånligast. Det tycker vi är vettigt men faktum är att JAK faktiskt anger den effektiva räntan för deras lånekostnader redan vid ansökningsformuläret på sin hemsida, så egentligen är det inget problem att jämföra JAK:s krediter med andra krediter. Således är det framförallt JAK:s marknadsföring som KO retat upp sig på, de anser att den är vilseledande. Det är inte okej för JAK att påstå att de erbjuder räntefria lån eftersom deras lånekostnad i praktiken är en ränta.

Well, som vanligt känns det som att svenska myndigheter utgår från att svenska konsumenter är korkade. Vem som helst fattar väl att det inte finns stora privatlån med långa uppläggningstider som inte har några kostnader alls. Om det nu finns någon som trots allt tror det kommer de redan vid låneansökan se att så inte är fallet, och där ser de dessutom vilken effektiv ränta lånet har. Å andra sidan känns det faktiskt lite larvigt av JAK att skryta om att man är en räntefri bank när lånen inte är gratis, så på sätt och viss förstår vi KO. Annars skulle varenda bank kunna ta bort sina räntor och ersätta dem med andra avgifter och sedan kalla sig för räntefria banker.

Så tänker JAK

JAK anser att deras lån är räntefria för att de inte tar någon ränta som ger dem någon vinst. Det enda de tar betalt för är de faktiska lånekostnaderna, alltså de kostnader som låneverksamheten behöver för att fungera. Detta resonemangen kan vi i princip också förstå, men det vi kan inte förstå är att JAK verkar sätta likhetstecken mellan ränta och profit.

De skriver i ett pressmeddelande att de betraktar ränta som ”all betalning för in- och utlåning som överstiger de faktiska kostnaderna för låneverksamheten”. Det stämmer ju inte alls. Det finns massor av lån och andra krediter som inte har några avgifter utöver räntan vilket innebär att kreditbolagets faktiska kostnader också är inbakade i räntan. Räntepengarna går alltså dels till vinst, dels till bankens/kreditbolagets kostnader för sin verksamhet. Därför känns det lite som att JAK skapat sin egen definition av ränta och det är såklart inget KO kan ta hänsyn till. Men vi tycker att det är kul att det finns en bank vars styrelse brinner för att deras medlemmar inte ska betala mer för sina lån än vad de kostar för banken. Det är alltid kul med visionärer som brinner för sin sak och skapar något nytt som gynnar andra. Det ger vi tummen upp för.

På Snabblan24.nu hittar du emellertid lån som är räntefria på riktigt, som inte har några lånekostnader alls, men vi är mycket tydliga med att ange vilka av dessa smslån som är helt gratis och vilka som har en avgift. Dessa är dock mycket små och har en mycket kort löptid (max 1 månad). Nåja, långivaren tjänar ändå pengar på dessa lån i längden eftersom vissa kunder förlänger dem och då får de betala ränta från den dag de togs, och så finns det de som inte förlänger det men som återkommer som betalande kund.

6 augusti 2017

Varför förbjuda korta löptider?

Att regeringen vill eliminera korta lån står klart om de nya reglerna införs efter att deras remissinstanser sagt sitt. Egentligen förstår vi inte varför kortfristiga lån ses som ett så stort problem. Är det verkligen så mycket värre erbjuda ett litet lån på t ex 6000 kr som ska betalas tillbaka inom ett par månader än ett stort lån på flera hundratusen kronor som ska betalas tillbaka på kanske 10, 15 år?

Om du tar ett annuitetslån på 300 000 kr och betalar tillbaka det i tio års tid kommer din månadskostnad hamna på ca 3200 kr i månaden, även om du får en så pass låg ränta som 5 %. Om du tar ett lån med rak amortering blir månadskostnaden ännu högre i början men sjunker för varje månad som går. Om du istället tar ett smslån på 6000 kr med 3 månaders löptid får du en månadskostnad på ca 2000 kr om du lånar hos Mobillån, och då är din effektiva ränta hela 206 %. Räntan är så pass hög eftersom lånet är så litet och har så kort avbetalningstid för om den varit 5 % hade lånekostnaden enbart blivit 60 kr. Som vem som helst fattar kan inget kreditbolag erbjuda lån med en så extremt liten avkastning.

Men nu till det vi ville komma fram till: På vilket sätt är det enklare att betala tillbaka 3200 kr i månaden när man har tagit ett stort lån än att betala tillbaka 2000 kr i månaden på ett litet lån? Vem som helst fattar att det inte är enklare, dessutom måste du betala över 3200 kr i månaden i hela tio år om du tar det stora lånet istället för 2000 kr i tre månader. Därför har vi svårt att se varför det är så illa att vissa långivare erbjuder riktigt kortfristiga lån. Det vore väl bättre att se till att kreditbolagen är noggrannare med att titta på betalningsförmågan än att mer eller mindre förbjuda de riktigt korta lånen?

Räntetaket eliminerar kortfristiga lån

Så varför hävdar vi att regeringen förmodligen planerar att i praktiken förbjuda riktigt små smslån med korta löptider? Svar: det föreslagna räntetaket på 40 %. Nu kanske det för oinsatta låter som att en fyrtioprocentig effektiv ränta ändå är en skyghög ränta och det stämmer om det handlade om ett privatlån som läggs upp på flera år, men det är faktiskt en för låg ränta när det handlar om riktigt kortfristiga små lån.

Om vi återvänder till exemplet ovan så skulle ett smslån på 6000 kr med en löptid på 3 månader kosta 133 kr om det hade en effektiv ränta på 40 %. Det är inte svårt att fatta att ingen långivare skulle få sin verksamhet att gå ihop med en sådan ränta. Således måste löptiderna bli länge och lånebeloppen högre med ett sådant här räntetak och då försvinner de riktig korta lånet, så är det bara.

I princip har vi inget emot att de minsta lånen blir större än någon tusenlapp och att löptiderna blir längre men det finns en baksida med det här också, det är bara att titta på hur det gick i Finland efter att de infört ett räntetak. Folk började istället att ta större lån med längre löptider vilket gjorde att skuldsättningen ökade, och de som fick betalningsproblem hade större och svårare skulder att bli av med. Nej, det hade nog med all sannolikhet varit bättre att ha kvar de riktigt små korta lånen och istället ökat kraven på kreditgivarnas kreditbedömningar, alternativt satt ett högre räntetak när det gäller lån med ringa belopp som har en avbetalningstid på högst några månader.

Nu kanske vissa hävdar att man inte bör ta något lån överhuvudtaget om man bara behöver låna några tusenlappar i någon månad, det är ett tecken på att man inte har en speciellt bra ekonomi. Nåja, även om man tar ett privatlån på 10000 kr som läggs upp på ett år visar det i sådana fall att man inte heller har så bra ekonomi och sådana lån kan du ta hos banken. Dessutom är det väl inte så bra att någon ”tvingas” låna 10000 kr i ett år fast det egentligen hade räckt med 6000 kr i 3 månader. Med en 40-procentig ränta blir lånekostnaden 2166 eller 2296 kr (beroende på om det är ett annuitetslån eller ett lån med en rak amortering) medan 6000 kronorslånet hade kostat 1175 kr (hos Mobillån). Vilket är egentligen bäst? Förvisso kan ju låntagaren lösa lånet tidigare än vad som står i skuldebrevet och då blir kostnaden såklart lägre, men dessvärre är det många som inte gör det och då blir det ändå dyrare i slutänden.

Många har dessutom egentligen råd att betala tillbaka på sina lån även efter en mycket kort tid. Enligt en SIFO-undersökning på beställning Inkassoföretaget Lindorff betalar 45 % av de svenskar som lånar till semestern tillbaka hela sitt lån inom ett halvår vilket tydligt visar att många klarar av kortfristiga lån. Okej, 55 % av de som lånat till semestern tar längre tid på sig men det kan bero på att många inte vill lägga ut för mycket på en gång fast de egentligen skulle kunnat det. Som sagt, man kan lockas att dra ut på tiden för länge vilket gör krediten onödigt dyr.

Kommer snabblånen försvinna helt?

Oavsett hur det blir med räntetaket nästa år så kommer det att finnas snabblån kvar men de som bara är på en eller några tusenlappar kommer förmodligen att försvinna och löptiderna kommer att bli längre, på gott och ont. Men om ett krav på ett pappersavtal som måste skickas med snigelpost införs är det garanterat slutet för lån som når mottagaren inom 24 timmar.

Om du är intresserad av det här ämnet rekommenderar vi att du även läser vår nyhetsartikel om Advokatsamfundets minst sagt tveksamma inställning till den föreslagna regeländringen för högkostnadskrediter och artikeln om hur stora lån är ett växande problem i Finland.

30 juli 2017

Fyra nya kontokrediter

Sedan i slutet av juni 2017 lanserade S & A Sverige AB kontokrediter vid sidan av sina gamla vanliga smslån. S & A Sverige äger ju fyra varumärken (Mobillån, Snabbfinans, Säkerfinans och Tryggkredit) vilket gör att du nu hittar fyra nya onlinekrediter här på Snabblan24.nu. Vidare har S & A bestämt sig för att ha olika räntesättning för sina krediter som ser ut så här:

 • Mobillån: Månadsränta 7,96 % (effektiv ränta 150,70 %).
 • Snabbfinans: Månadsränta 12,46 % (effektiv ränta 309,24 %)
 • Säkerfinans: Månadsränta 10,26 % (effektiv ränta 222,86 %)
 • Tryggkredit: Månadsränta 2,08 % (effektiv ränta 28,02 %).

Tryggkredit billigast

Som du ser skiljer sig räntan åt rätt mycket mellan de olika varumärkena och Tryggkredit är extremt mycket billigare än de andra tre. Så om du funderar på att ta en kontokredit hos S & A Sverige ska du självklart göra det hos deras nyaste varumärke Tryggkredit. Deras kredit är faktiskt den billigaste onlinekrediten på marknaden just nu. Okej, den har betydligt högre ränta än bankernas kontokrediter, men i genren snabba krediter som erbjuds av smslångivare är den billigast. Det ska bli intressant att se vad Credway ska göra nu eftersom de tidigare var billigast och dessutom ger en prisgaranti till sina kunder. Det är alltid kul när priserna pressas lite!

Så finns det ingen hake med att välja Tryggkredit framför de andra tre varumärkena? Nej, faktiskt inte. Du får tillgång till din kontokredit lika snabbt och kraven är desamma.  Den enda haken med Tryggkredit när det gäller deras snabblån är att de tar UC till skillnad från Mobillån, Snabbfinans och Säkerfinans, men A & S har meddelat oss att de kommer att ta sina kreditupplysningar hos Bisnode när det gäller samtliga deras kontokrediter. Alltså: det finns ingen anledning att vända sig till de andra varumärkena om du vill ha en kontokredit.

Laddar inför framtiden

När Tryggkredit dök upp på marknaden i slutet av 2016 profilerade de sig som en långivare som erbjuder billigare snabblån än de flesta andra, den effektiva räntan sattes till 28 %. Men eftersom det inte går att låna ut någon tusenlapp i typ 1 – 3 månader och göra en rimlig vinst med en sådan ränta går det inte att låna mindre än 10000 kr och löptiden är alltid 360 dagar hos dem (men naturligtvis kan du alltid lösa lånet i förväg om du vill). Därför är det extra intressant att de nu erbjuder onlinekrediter från 1000 kr som har samma ”låga” ränta. Det är faktiskt grymt bra i sammanhanget.

Så varför har S & A börjat erbjuda onlinekrediter och varför har de skapat ett lågprisvarumärke som Tryggkredit? Att de precis som många andra smslångivare börjat erbjuda onlinekrediter är inte så konstigt, det blir oftast ännu mer lönsamt i längden. Folk som får en kreditlimit tenderar som bekant att utnyttja sin kredit om och om igen istället för att ta nya smslån, det ger en fin lönsamhet.

Och när det gäller lågprisprofileringen med lite större lån och lägre ränta beror det på att reglerna för smslån kan komma att ändras sommaren 2018. Då är det mycket möjligt att dessa snabba konsumentkrediter kommer att få ett räntetak och då funkar inte den gamla modellen med riktigt små korta lån längre. Om så blir fallet är S & A beredda eftersom de då redan har ett varumärke som förmodligen inte kommer att bryta mot det nya regelverket.

Inom några dagar kommer vi att uppdatera vår sajt med all info du behöver om S & A Sverige AB:s nya krediter, både i recensionerna och i våra listor.

24 april 2017 

Är 40 000 snabblånekrav mycket?

Åter igen har en av Sveriges största dagstidningar, Svenska Dagbladet, tagit fram ”chockerande” fakta om skuldsättning på grund av snabblån, så åter igen känns det som att vi på Snabblan24.nu vill klargöra bilden lite. Ibland känns det som att nyhetsredaktionerna har nyhetstorka (inte minst under sommartider) och inte har en aning vad de ska fylla tidningen med, och då dyker följande tanke upp hos en av reportrarna: ”Just det ja! Vi har inte skrivit något om de förskräckliga snabblånen på länge, dags att rota fram något igen och vinkla hårt, precis som jag brukar göra.” Och så vips har reportern något att göra.

Okej, vad är det då för siffror som döljer sig bakom rubriken som basunerar ut att snabblån gör att tusentals personer hamnar hos Kronofogden? Om vi på Snabblan24.nu också använder oss av lite hårdvinklad journalistik, men som är till snabblånens fördel istället, så informerar SVD:s artikel oss om följande information:

Skulderna som Kronofogden försöker driva in på grund av obetalda snabblån från de 6 snabblåneföretag SVD granskat utgör 1,28 % av den totala skulden hos Kronofogden. SVD skriver att den totala skulden för snabblån är 92,4 miljoner kronor men också att den sammanlagda skulden hos fogden är 72 miljarder, och 92,4 miljoner av 72 miljarder är 1,28 %.

Hur illa är det – egentligen?

Vidare skriver SVD att de 6 låneföretagen har skickat in 40 000 ärenden till Kronofogden sedan 2015 och det kanske låter mycket, men det är inte samma sak som 40 000 personer. Exempelvis hade Kronofogden över en miljon ärenden på grund av TV-licensavgifter och trängselskatter hos sig år 2014, men antalet personer som hade skulder där understeg en halv miljon. Nåja, dessa 40 000 snabblåneärenden motsvarade alltså bara 4 % av den summa folk var skyldiga staten år 2014. Förövrigt kan vi tillägga att snabblåneärendena var 57 000 år 2014, alltså nästan bara en artondel av de statliga kraven som berodde på obetalda TV-licensavgifter och trängselskatter.

Så om det är något som SVD och andra dagstidningar borde hårdgranska lite mer är det statens absurda straffavgifter och dess intensiva vilja att snabbt skicka sina krav Kronofogden. Problemen på grund av snabblån är ju ingenting i jämförelse. Inte heller i jämförelse med obetalda mobiltelefonräkningar, antar vi. Vi har inte hittat någon färsk statistik om detta men 2013 hamnade ca 375 000 ärenden på grund av obetalda mobiltelefonräkningar hos fogden. Samma år hamnade 49 000 kr snabblåneärenden hos fogden.

Visst är det inte bra att tiotusentals snabblåneärenden hamnar hos fogden, det ska vi inte förringa. 40 000 ärenden är inte bra alls, men man måste ändå sätta det här i relation till andra skulder för att se hur stort (eller litet) detta problem egentligen är. Och hur man än vänder och vrider på det så är smslån bara ett litet problem i jämförelse med mycket annat.

SKEF-register på gång?

Vi tycker emellertid att det är bra att SKEF funderar på att skapa ett gemensamt register där deras medlemsföretag kan se om ansökanden redan har tagit smslån hos någon eller några av de andra medlemsföretagen, eller har gjort någon färsk ansökan där, som SVD skriver. I dagsläget är det i stort sett omöjligt för dem att se om en ansökande har gjort flera ansökningar samtidigt, även när de tar en kreditupplysning, så ett gemensamt register skulle helt klart kunna minska skuldsättningen på grund av smslån. Mycket bra tänkt där!

Häromdagen kollade jag själv (webmastern) hur min UC såg ut. När jag kollade igenom den blev jag nästan förvånad över hur förlegade uppgifterna som fanns där var. För det första hade fortfarande inte min inkomst för 2016 nått UC än, trots att jag deklarerade för flera månader sedan. Nej, där fanns bara min inkomst från 2015. För det andra fanns det ingen info om vilka krediter jag har just idag, det står bara hur mina krediter såg ut i maj och tidigare, och det var för över en och en halv månad sedan. Tydligen uppdateras detta bara varannan månad.

Det här med eftersläpningar av info hos UC är egentligen inte speciellt bra och kan helt klart bidra till att folk som borde nekas ett lån kan få ett lån ändå och att folk som borde kunna få ett lån blir nekade, såvida man inte orkar plocka fram en massa inkomstunderlag och andra uppgifter på egen hand.

Tyvärr kan inte Upplysningscentralen göra mycket åt att inkomstuppgifterna i nuläget är förlegade eftersom de baseras på din senaste deklaration, men man tycker att infot om ens krediter borde kunna uppdateras snabbare. Å andra sidan använder sig nästan inga snabblåneföretag av UC:s kreditupplysningar, så när det gäller snabblån är det viktigare att de andra kreditupplysningsföretagen är snabbare än vad UC är. Och om ett gemensamt SKEF-register blir verklighet kommer det garanterat öka konsumentskyddet ytterligare och minska skuldsättningen.

Snart vet UC vad du tjänade förra månaden

Snart kommer förmodligen de förlegade inkomstuppgifterna kanske bli historia. I slutet av 2016 lämnade Finansdepartementet in propositionen Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen där man bland annat föreslår att arbetsgivaren ska rapportera in arbetsgivaravgiften för varje anställd månadsvis istället för att visa hur mycket en anställd tjänat under ett helt år. Om det här genomförs kommer inkomstuppgifterna således uppdateras hos UC och andra kreditupplysningsföretag varje månad vilket ger en mer aktuellt kreditupplysning.

Fotnot: Vi på Snabblan24.nu har förövrigt inget emot SVD, det är en helt okej tidning med många duktiga journalister. 

17 juli 2017

Hur bra är Bank Norwegians kreditkort?

Bank Norwegians kreditkort är ett kort som är helt befriat från årsavgifter, ger dig upp till 45 dagars räntefri kredit och har en kreditlimit på max 100 000 kr. Det gynnar även dig som ofta flyger med Norwegian eftersom dess Cashpoints kan omvandlas till flygresor och det är ju utmärkt, men hur bra är kortet egentligen? Är det verkligen det perfekta kreditkortet för utlandsresan? Och passar det för just dig? Det kommer du snart få veta för nu ska vi på Snabblan24.nu visa dig allt som är värt att veta om Norwegian-kortet.

Få avgifter

En av de största fördelarna med Bank Norwegians kreditkort är de få avgifterna, så här ser de ut:

 • Årsavgift: 0 kr.
 • Varuköp i Sverige och utomlands: 0 kr.
 • Uttag i bankomat i Sverige och utomlands: 0 kr (men tänk på att det finns bankomater utomlands som tar en avgift oavsett vad du har för kort).
 • Uttag i svensk eller utländsk bank: 0 kr (men vid sådana här uttag börjar räntan ticka, så gör som alla andra: plocka ut pengar i bankomaten).
 • Avgift vid pappersfaktura: 45 kr.
 • Valutapåslag för användning av kortet utomlands: 1,75 %.

Ja, det här såg ju riktigt bra ut fram tills vi kom fram till den sista punkten. Det är ju perfekt med kort som inte har någon årsavgift och som inte har några avgifter när du använder kortet, men det är inte perfekt med ett valutapåslag på 1,75 %. Det innebär i praktiken att du betalar 1,75 % på alla dina köp och uttag utomlands. Det är förvisso inget ovanligt med valutapåslag (det finns många kort som har både valutapåslag och avgifter vid användning utomlands) men det är ändå lite synd eftersom det hade varit det perfekta kortet annars.

Ett valutapåslag på 1,75 % innebär att du betalar 17,50 kr för varje tusenlapp du spenderar utomlands. Det är förvisso ingen astronomisk summa pengar och med tanke på att kortet har en räntefri kredit i upp till 45 dagar samt saknar årsavgift och uttagsavgifter är det rätt så okej ändå. Det blir trots allt inte mer än 175 kr om du spenderar 10 000 kr under en resa.

Förseningsavgifter

Om du inte betalar din faktura i tid får du betala en förseningsavgift på 95 kr samt dröjsmålsränta på 24 %, och om du får en påminnelse får du betala 60 kr till i påminnelseavgift, men ungefär såhär ser det ut för de flesta kreditkort.

Kreditkortsränta och uttagsgränser

Kreditkortet har en räntefri kredit på 45 dagar, vilket i praktiken innebär att om du betalar för allt du har utnyttjat när du får din faktura betalar du inte ett enda öre i ränta. Annars är den effektiva räntan 21,93 %.

Kortet har en uttagsbegränsning på 10000 kr/dag för uttag utomlands och 5000 kr/dag för uttag i Sverige, men självklart kan du shoppa med kortet hur mycket du vill så länge du håller dig inom din kreditlimit.

Och sist lite om kortets cashpoints

Precis som alla andra vettiga kreditkort har Norwegian ett bonusystem där man får en massa poäng när man använder kortet. Så här funkar Bank Norwegians Cashpoints:

 • Varje cashpoint motsvarar en norsk krona som i skrivande stund (juli 2017) nästan är lika mycket som en svensk krona.
 • Om du köper en köper flex-biljetter hos Norwegian får du 20 % i cashpoints. Om de sammanlagt kostar 5000 kr innebär det att du får 1000 cashpoints, alltså ett värde på 1000 kr som du kan använda när du köper nya biljetter.
 • Om du köper Low fare-biljetter får du 5 % i poäng, vilket blir 250 cashpoints om du handlar för 5000 kr.
 • Varje gång du använder kortet i butik får du 1 % i cashpoints.

Om du t ex har 1000 cashpoints och köper en biljett för 2000 kr behöver du bara betala 1000 kr ur egen ficka och använda dina poäng för att bekosta resten.

För- och nackdelar med kortet

Nu ska vi göra en kort liten sammanfattning av Bank Norwegians kort genom att titta på kortets fördelar och nackdelar.

Fördelar

 • Räntefrikredit i upp till 45 dagar.
 • Hög kreditlimit på 100 000 kr (om din kreditvärdighet är god nog).
 • Ingen årsavgift.
 • Inga uttagsavgifter.
 • Generöst bonussystem som gynnar dig som ofta flyger med Norwegian.
 • Okej effektiv ränta.

Nackdelar

 • Valutapåslag på 1,75 % vid användning av kortet utomlands.
 • Bank Norwegian tar en avgift på 45 kr för varje pappersfaktura de skickar ut.
 • Norwegians bonussystem gynnar bara dig som flyger med Norwegian eftersom poängen enbart kan användas för köp av flygresor.

Smslån i midsommar 2017

Om du är i behov att få ett smslån insatt på ditt bankkonto under midsommarhelgen ska du läsa vidare för här ska vi visa dig vilka långivare som betalar ut smslån under midsommarafton, midsommardagen och söndagen efter midsommar 2017, samt visa dig vilka öppettider dessa långivare har. (Låt dig inte luras av att det står 2016 i webbadressen ovan, det här är en uppdaterad sida för 2017)

De långivare vi nu presenterar är endast de som angivit att de har öppet på midsommar. Övriga långivare har antingen öppet som vanligt, eller så har de stängt i midsommar. Vi visar dig även vilka bankkonton du måste ha för att få ditt lån under helgen, men om du inte har ett av dessa bankkonton får du ändå pengarna på måndag.

Smslån med utbetalning i midsommar

Flexlimit

Flexlimit betalar ut smslån direkt till Handelsbanken- och Nordeakonton under följande tider:

Midsommarafton: 08.00 – 13:00.

Midsommardagen: Stängt.

Söndag 26 juni: 13:00 – 16:00.

Kolla in Flexlimit här.

Meddelandelån

Meddelandelån betalar ut pengar direkt till Handelsbanken och Nordea under följande tider

Midsommarafton: 08:00 – 13:00.

Midsommardagen: Stängt.

Söndag 25 juni: 13:00 – 16:00.

Kolla in Meddelandelån här.

Everydayplus

Everydayplus kundtjänst har förvisso stängt men pengar betalas ut till bankkonton hos Nordea följande tider under midsommarhelgen:

Midsommarafton: 09:00 – 14:00.

Midsommardagen: 10:00 – 14:00.

Söndag 25 juni: 10:00 – 16:00.

Kolla in Everydayplus här.

Viaconto

Om du har ett bankkonto hos Nordea kan du få ditt smslån under dessa tider:

Midsommarafton: 10:00 – 16:00.

Midsommardagen: 10:00 – 16:00.

Söndag 25 juni: Stängt.

Kolla in Viaconto här.

Credway, Credigo & Easycredit

Dessa långivare betalar ut smslån  till Swedbank, Handelsbanken eller Nordea under följande öppettider i midsommar:

Midsommarafton: 10:00 – 18:00.

Midsommardagen: Ingen uppgift, men förmodligen 10:00 – 18:00.

Söndag 25 juni: 10:00 – 18:00.

Kolla in Credway, Credigo & Easycredit här.

Take it easy!

Ta det nu lugnt i midsommar och bränn inte alla dina pengar så du måste ta ett lån för att få din ekonomi att gå ihop tills du får nästa lön. Visst ska du släppa loss och fira midsommaren ordentligt men tänk på att det kommer en måndag efter helgen och du vill väl knappast att plånboken ska gapa tom redan då?

Naturligtvis är det inget fel med att låna pengar till lite nöjen och andra roliga saker, men du bör såklart inte överdriva det hela. Det är inget fel med att krydda sin tillvaro med ett litet smslån eller en annan kredit men du bör inte låna pengar för att överleva, det brukar inte sluta speciellt bra.

Trevlig midsommar!

Finns företaget i FI:s svarta lista?

Om du behöver låna pengar och gör det hos någon av de kreditbolag eller banker du hittar här på Snabblan24.nu kan du känna dig trygg. Alla våra kreditgivare finns nämligen med i Finansinspektionens register, vilket innebär att de har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. Om du däremot är intresserad av en viss långivare som du inte hittar hos oss och inte vet så mycket om bör du försäkerhetsskull kolla upp företaget i Finansinspektionens Företagsregister, där du hittar samtliga långivare som får bedriva verksamhet i Sverige. Om långivaren inte finns med bör du avstå från att låna pengar där.

Funderar du på låna eller investera utanför Sverige?

Det kan också vara bra att kolla om företaget finns med på Finansinspektions svarta lista, alltså FI:s varningslista, inte minst om du funderar på att låna eller investera pengar utanför Sverige. I varningslistan hittar du nämligen företag som erbjuder finansiella tjänster men som saknar tillstånd för det både i och utanför Sverige, både inom EU och utanför EU.

Finansinspektionen hämtar informationen till varningslistan från andra EU-länders tillsynsmyndigheter via ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), precis som Finansinspektionen själva delar med sig av information när det gäller svartlistade finansbolag i Sverige. På så sätt skyddas konsumenterna i hela Europa, även de konsumenter som vill göra finansiella transaktioner hos företag i ett annat EU-land än deras eget.

FI hämtar, som sagt, även information om svartlistade företag utanför EU och denna information hämtas från Iosco (Internationella Organisationen för värdepapperstillsyn) vilket gör att många oseriösa företag utanför EU också finns med i deras svart lista.

Om t ex ett kreditbolag erbjuder smslån eller likande till medborgare i ett annat EU-land och finns med på Fi:s svarta lista bör du inte låna av dem eftersom de inte har rätt att bedriva verksamhet. Orsaken till det är helt enkelt att de inte är seriösa och oftast är ute efter att lura folk. När det gäller lån och krediter kan det handla om att de vill komma åt dina känsliga uppgifter eller liknande, men oftast handlar bedrägerierna inte om utlåning utan om investeringar.

Så undgår du att bli lurad

Ja, de flesta företag som finns med i varningslistan är företag som vill att du ska investera pengar via dem, t ex investeringar i aktier, och för att locka till sig kunder utlovar de oftast riktigt hög avkastning. Här ska vi ge dig tre råd om hur du undviker att bli lurad av dessa företag/bedragare:

 1. Nästan inga seriösa finansbolag säljer sina produkter per telefon, och definitivt inte på kvällstid. Så om du får ett samtal per telefon med ett grymt investeringserbjudande på kvällen är det bara att trycka bort samtalet eftersom det förmodligen handlar om bedrägeri.
 2. Om företaget utlovar höga garanterade avkastningar som verkar helt otroliga är det förmodligen för bra för att vara sant. Det är sällan man kan garanteras någon avkastning, i alla fall om det handlar om värdepapper eftersom man aldrig kan veta om värdepapperna kommer att ge avkastning eller förlust i förväg. Och om avkastningen påstås bli skyhög är det med all sannolikhet bedrägeri det handlar om.
 3. Be att få företagets fulla namn och organisationsnummer. Om du inte får det kan du vara säker på att företaget är oseriöst och då bör du lägga på luren.
 4. Om du får företagets uppgifter ber du dem att återkommer lite senare efter att du har kollat upp dem och sedan tar du en titt i FI:s varningslista. Om det handlar om en bedragare kommer de förmodligen inte ringa tillbaka.

Även om Finansinspektionens varningslista innehåller massor av svartlistade företag bör du ha i åtanke att alla oseriösa företag inte finns med. Den uppdateras förvisso hela tiden men det är minst sagt svårt att få med vartenda oseriöst företag i världen, det är i stort sett omöjligt. Så var försiktig om du funderar på att låna eller placera pengar hos ett företag du inte känner till, helst bör du undvika det helt.

21 Juni 2017

1 2 3 9