Så ska snabblånebranschen skärpas 2018

Redan i mitten av oktober 2016 presenterades utredningen ” Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. Utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand presenterade ett antal åtgärder som ska strypa snabblånemarknaden och snart kommer dessa förslag bli verklighet.

Propositionen röstades igenom i Riksdagen

14 november 2017 beslutade regeringen att utredningens förslag skulle skickas ut på lagrådsremiss och 23 januari 2018 lade regeringen en proposition med namnet “Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (Prop. 2017/18:72)”. Den 2:a maj 2018 röstades lagförslaget igenom i riksdagen och den nya lagen, som kommer att inkludera ett räntetak, börjar gälla 1 september 2018.

Detta är inte alls förvånande eftersom det redan innan omröstningen fanns en riksdagsmajoritet för förslaget. Och att lag-utkastet skulle stoppas av lagrådet var inte speciellt troligt.

Om lagen i korthet

Vi får alltså en nya lag för snabblån 1 september 2018 och därför ska Snabblan24.nu ge dig en kortfattad sammanfattning av lagen. Denna sammanfattning kan vara bra för dig som inte har lust att läsa igenom det 95 sidor långa propositionen, det är inte speciellt roande, vi lovar. Annars hittar du lagförslaget  i sin helhet på regeringens hemsida, “Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (Prop. 2017/18:72)” heter den. Om du även vill läsa utredningen bakom propositionen hittar du den också på regeringens hemsida under SOU 2016:68.

De viktigaste punkterna som påverkar både dig som konsument och företagen som erbjuder snabblån ser ut så här:

 • Ett räntetak på 40 % (utöver referensräntan) ska införas. Idag har de flesta smslån några hundra procents ränta men det finns även de som har en effektiv ränta som överstiger tusen procent. Tusen procents ränta är knappast försvarbart men det är inte speciellt konstigt att ett smslån på några tusenlappar med 1 månads löptid har några hundra procents ränta eftersom beloppet är litet och det betalas tillbaka så snabbt. Årsränta och effektiv ränta är vilseledande när det gäller korta smslån eftersom de inte läggs upp på ett år.
 • Ett kostnadstak som gör att inget snabblån får kosta mer än vad man har lånat föreslås också införas. Kostnadstaket innefattar inte bara själva lånekostnaderna (ränta plus avgifter som är knutna till krediten) utan även förseningsavgifter, inkassoavgifter och avgifter för betalningsföreläggande. Det här kommer att sätta stopp för de smslångivare som tar ut en alltför hög ränta när de lånar ut en större summa pengar under en lång tid. Det kommer kanske inte göra att dessa långivare försvinner men de blir tvungna att förändra sin produkt på grund av kostnadstaket och räntetaket. Nackdelen med att kostnadstaket även innefattar diverse straffavgifter och inkassoavgifter är att det finns risk för att långivaren skickar ärendet vidare till Kronofogden snabbare. Det gör att många som annars kunde ha fått en avbetalningsplan hos inkasso hamnar direkt hos fogden istället.
 • Det ska bli svårare att förlänga ett smslån, eller en högkostnadskredit som de ofta använder istället för termerna ”smslån” eller ”snabblån”. Det tycker vi på Snabblan24.nu är ganska vettigt eftersom snabblån som förlängs gång på gång kan bli riktigt dyra, även om räntan är på 40 %. Å andra sidan förhindrar det föreslagna kostnadstaket ändå att krediten blir alltför dyr, så egentligen kanske detta förslag är lite överflödigt.
 • Konsumenten måste ha en högre marginal att leva på än idag, efter att lånet är taget. Det här innebär att kunder som tar ett smslån måste ha en bättre ekonomi än vad de behöver ha idag för att få ett smslån. Kreditgivare som inte ser till att deras kunder har goda marginaler kan varnas, straffas och/eller förbjudas.
 • Marknadsföringen av smslån ska bli mer måttfull. Det är även tänkt att snabblåneföretagen måste ha länkar på sin hemsida som leder besökarna till en myndighetshemsida som visar vilka risker det finns med smslån. Detta förslag kanske är bra, men frågan är om det hjälper så mycket eftersom de flesta redan känner till vilka risker de tar när de ansöker om ett smslån trots att de har en dålig ekonomi. Dessutom kommer de andra reglerna minska riskerna i alla fall.

Syftet med dessa regleringar (om de införs) är att stärka konsumentskyddet och det är såklart bra. Snabblånemarknaden kommer nog att överleva det här också eftersom branschen redan håller på att förändras. Vi får väl se vad som händer hösten 2018.

14 oktober 2016, artikeln uppdaterad 1 juli 2018

Vad innebär GDPR egentligen?

Du fick säkert massor av mail som damp ner i din epostlåda i våras. Alla de handelsplatser och andra webbplatser du registrerat dig på ville informera dig om den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller inom hela EU. I många fall fick du säkert även godkänna att de uppgifter de lagrat om dig fick fortsätta att användas hos dem och att det fortfarande var okej att de e-postade dig reklam och liknande.

Många som fick dessa mail fattade inte riktigt, eller inte alls, vad GDPR egentligen innebar, och många gör det inte heller idag. Kort och gott är det en förordning som reglerar hur företag, myndigheter och webbsidor får använda och hantera dina personuppgifter, och för att de ska få lagra, använda och eventuellt dela dina personuppgifter måste du godkänna detta. Om ett företag bryter mot dessa regler kan de få dryga böter.

Vi vill börja med att understryka att Snabblan24.nu inte alls påverkas av GDPR eftersom vi aldrig samlar in några personuppgifter och därför inte heller kan lagra eller dela med oss av dina uppgifter. Inte heller skickar vi någon direktreklam till dig som besökt oss eftersom vi inte alls vet vilka som besökt vår sajt, vi skickar inte reklam till någon överhuvudtaget faktiskt. Du är alltså 100 % anonym hos oss och behöver inte vara rädd för att dina personuppgifter missbrukas.

Däremot lagras såklart dina personuppgifter hos de långivare du har tagit lån hos och om du vill få full koll på hur dina personuppgifter används hos dina långivare bör du kontakta dem eftersom det är deras ansvar hur dina personuppgifter används.

Så påverkas du av GDPR

Nu ska vi visa dig hur GDPR påverkar dig som privatperson och vi ska göra det så lättfattligt som möjligt.

 • Dina rättigheter gentemot företag stärks när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Företag och myndigheter måste tydligt informera dig om hur dina personuppgifter hanteras. Du har alltså rätt att få full koll på hur dina uppgifter används och sparas.
 • Redan innan GDPR hade du som privatperson rätt att neka direktreklam till din e-post eller singelpostbrevlåda, men med GDPR stärks denna rätt ytterligare. Nu måste du godkänna att företaget får skicka direktreklam till dig, annars har de inte rätt att göra det. Om du t ex lånat pengar av en av våra kreditbolag får de inte skicka reklam till dig om du inte godkänt det.
 • I vissa fall kan du neka att en myndighet eller ett företag använder och lagrar dina personuppgifter. Du kan se exakt vad som gäller på datainspektionens hemsida.
 • GDPR innehåller tydliga regler för när en privatperson har rätt att få sina personuppgifter raderade. Det kan handla om att man registrerat sig på ett socialt nätverk och vill att alla ens uppgifter ska tas bort när man beslutar sig för att sluta använda nätverket. Reglerna är extra gynnsamma om registreringen gjordes redan när man var barn.
 • Det ska också vara lättare att överföra sina uppgifter till ett annat socialt nätverk om man önskar det, men observera att det inte gör att dina uppgifter i det gamla nätverket försvinner automatiskt.

GDPR är en mycket omfattande och djupgående förordning som innehåller mycket mer än det här, men detta är de viktigaste delarna för dig som privatperson. Egentligen riktar sig den komplicerade dataskyddsförordningen GDPR sig till företag och myndigheter som måste följa denna förordning, så det är egentligen inte så mycket du som privatperson måste tänka på. Det enda du behöver bry dig om är hur just dina personuppgifter används hos olika företag och myndigheter och inte godkänna några villkor som du inte accepterar.

Om du vill veta mer

Om du trots det vill sätta dig ordentligt in i vad som egentligen gäller kan du hitta förordningen i sin helhet på datainspektionens hemsida där du hittar lagen i sin helhet. Om du har ett företag bör du läsa igenom hela dataskyddsförordningen för att se vad som gäller för just ditt företag, men om du bra vill se hur GDPR påverkar dig som privatperson är egentligen bara kapitel tre i förordningen intressant, kapitlet som heter Den registrerades rättigheter. Detta kapitel kan vara bra att återvända till om du av någon anledning vill få dina uppgifter raderade hos ett företag, en myndighet eller ett socialt nätverk så du kan se vad som gäller.

26 juni 2018

Snabblånebranschen håller redan på att förändras

I september kommer som bekant ett räntetak införas för så kallade högkostnadskrediter, det som i vardagsmun kallas för snabblån, smslån och onlinekrediter, men redan nu är branschen i full gång med att ändra på sina krediter.

Det som håller på att hända är att de riktigt små lånen på någon tusenlapp mer eller mindre håller på att försvinna, liksom de riktigt korta löptiderna på bara några veckor eller någon månad. Utöver det har flera långivare börjat erbjuda flexibla krediter med en viss kreditlimit istället för vanliga snabblån.

Orsaken till det är att det kommande räntetaket på 40 % (samt referensränta) i effektiv ränta gör att riktigt små krediter med korta löptider inte blir lönsamma. Om ett kreditbolag t ex skulle låna ut 1000 kr i en månad skulle lånekostnaden endast bli ca 33 kr och inget kreditbolag skulle kunna överleva på det.

Förmodligen kommer majoriteten av dagens snabblåneföretag att finnas kvar men deras produkter kommer inte att se likadana ut som tidigare. Okej, det finns redan idag rätt många kreditgivare som redan klarar räntetaket, men långt ifrån alla. Så hur kommer deras krediter se ut då? Hur kommer krediterna förändras? Jo, det finns två olika strategier som vi på Snabblan24.nu redan har sett:

Snabblånen håller på bli större och får längre löptider

De minsta snabblånen på 500 kr och några tusenlappar försvinner. Vi kommer att se alltfler smslån och snabblån som har ett minsta lånebelopp på 5000 eller 10000 kr, dessutom kommer långivarnas högsta lånebelopp höjas. Det kommer också bli vanligt att den kortaste löptiden blir 1 år, men förmodligen kommer en och annan långivare erbjuda kanske 6 månaders löptid också.  Dessa antaganden har vi gjort tidigare och nu när branschen håller på att förändra sina produkter har det visat sig stämma. Vi ska ge dig ett exempel.

OPR Finance AB lanserade nyligen varumärket OPR Privatlån som erbjuder lån på 10000 – 100 000 kr med en avbetalningstid på 1 – 7 år. Trots lånets storlek är det faktiskt ett snabblån eftersom låntagaren kan få det redan samma dag om ansökan görs innan kl. 13:15 en bankdag. OPR Finance äger även varumärket Everydayplus som erbjuder onlinekrediter, men dessa krediter har en effektiv ränta som är mycket högre än 40 %.

Det var därför som OPR Finance AB lanserade OPR Privatlån vars lån kommer att klara av de nya kraven. Med all sannolikhet kommer OPR Privatlån vara deras stora satsning i höst och vad som kommer att hända med Everydayplus vet vi inte än. Antingen kommer Everydayplus gå i graven eller så måste de ändra på räntesättningen och kanske även lånebeloppen.

På sätt och vis är dessa förändringar bra eftersom snabblånen kommer att få en lägre ränta, men dessvärre kommer det även göra att en hel del låntagare lånar mer än vad de annars skulle ha gjort. Dessutom behöver inte den totala lånekostnaden nödvändigtvis bli lägre eftersom löptiderna är längre.

Smslån omvandlas till onlinekrediter

Den andra strategin som smslåneföretagen använder sig av är att de tar bort de fasta löptiderna och de minsta lånebeloppen och omvandlar sina smslån till onlinekrediter. Istället för att låna ut ett visst belopp under en viss förutbestämd löptid får kunden en kreditlimit och får sedan amortera på det i sin egen takt. Vi har sett flera exempel på det här.

Det bästa exemplet på det här är Viaconto. Fram till september förra året erbjöd de smslån på 500 – 10000 kr med en avbetalningstid på 1 – 3 månader, men det ändrades samma månad. De höjde taket till 12000 kr och erbjöd en flexibel återbetalning. Ni i juni ändrade de sin produkt än en gång. Nu kan du inte låna mindre än 5000 kr men du kan låna upp till 50000 kr. Den effektiva räntan sänktes rejält i samma veva för att de så småningom ska klara av räntetaket. Idag har Viacontos kredit en effektiv ränta på ca 43 – 48 % men den kommer garanterat sänkas ytterligare i september så att den hamnar under taket.

I juni presenterade även Monetti en ny produkt, en onlinekredit på 3000 – 20000 kr som har en årsränta på 39 %. Självklart är det också en anpassning till de kommande reglerna.

Ytterligare ett exempel är Merax som tidigare erbjöd smslån på 5000 – 30000 kr med en löptid på 1 – 5 år. Nu erbjuder de istället en onlinekredit som har kreditlimit på samma belopp och de har strukit den fasta löptiden. Så vad tjänar de på det? Förklaringen är enkel: när folk har tagit en onlinekredit kan de ju utnyttja sin kredit hur länge som helst och det gör att Merax i många år framåt kan tjäna pengar på det. Och ja, deras effektiva ränta är också under 40 %.

Även förändringar här på Snabblan24.nu

Vi förväntar oss betydligt fler förändringar under sommaren eftersom det fortfarande finns massor av långivare som har alldeles för höga effektiva räntor. Det här kommer såklart bidra till stora förändringar även här på Snabblan24.nu. En del långivare som erbjuder smslån med höga räntor kommer förmodligen att försvinna från vårt utbud men nya varumärken kommer troligtvis att dyka upp, OPR Privatlån är ett exempel på det. En del långivare kommer kanske att byta namn medan andra bara förändrar sina produkter. Du kommer alltså att hitta flera stora snabblån och fler onlinekrediter hos oss under sommarens gång.

Vi kommer att göra allt för att hålla denna sida uppdaterad med så korrekt information som möjligt och uppdatera våra jämförelser så snabbt vi kan, allteftersom branschen förändras. Vi är väl förberedda.

18 juni 2018

Kontokredit hos banken kan bli en dyr historia

För omväxlingsskull ska jag (webbmastern) skriva ett lite personligare inlägg som vi anser höra hemma här på Snabblan24.nu, för inlägget visar hur hög kostnaden för en bankkontokredit och kreditkortskredit kan bli. Den kan hamna på flera hundra procent av lånebeloppet. Trots detta har inget förslag om något ränte- eller kostnadstak lagts i riksdagen, som det har gjorts när det gäller högkostnadskrediter, såsom snabblån.

Bankkrediten gjorde stereon 3,6 gånger dyrare

För nästan exakt 30 år sedan (1988) när jag flyttade hemifrån köpte jag något som i alla fall på den tiden kallades för stereo, eller stereoanläggning, för 10 000 kr. Jag jobbade på ett äggpackeri och hade naturligtvis inte denna hiskeligt stora summa pengar. För det första tjänade jag inte så bra och för det andra så var ju 10 000 kr mycket mer då, en månadslön typ. Men jag älskade musik, inte minst hög musik, till grannarnas förfäran.

Jag lyckades få en kontokredit hos Swedbank på 10 000 kr och sprang genast iväg och köpte anläggningen. Ja, det var ju innan internet slog igenom, så på den tiden kunde man ju inte beställa sakerna på nätet. Min plan var att amortera av på krediten under ett till två år och sedan kunde jag ha den som en buffert. Tjugonio år senare (2017) var min kredit fortfarande inte täckt, inte överhuvudtaget. Under tjugonio år fick jag betala ränta. Urkorkat, jag vet!

Förvisso amorterade jag några hundra kronor månadsvis, det skedde automatiskt eftersom pengarna drogs från mitt privatkonto varje månad, men det fina var att jag kunde använda pengarna jag satt tillbaka på kontokrediten direkt. Det är ju så kontokrediter fungerar, du måste amortera varje månad men sedan kan du utnyttja pengarna igen. Det kan pågå resten av livet, om du känner för det.

Men tjugonio år efter att jag tog min kredit täckte jag äntligen upp hela krediten. Det var en härlig känsla! Av ren nyfikenhet började jag sedan fundera på hur mycket jag hade betalat i ränta under alla dessa år. Det var lite svårt att komma fram till detta eftersom räntan har förändrats många gånger under de senaste 30 åren, men ofta fick jag betala 70, 80 kr i ränta i månaden.  Så låt säga att jag betala 900 kr om året i ränta. Det låter inte så farligt och det är det inte heller om jag hade betalat tillbaka allt inom ett eller två år som planerat, men efter 29 år blir det drygt 26 000 kr.

Så i slutänden betalade jag alltså 36 000 kr för en stereo som egentligen kostade 10000 kr, det blev en dyr j-vla stereo. Dessutom slängde jag den för många år sedan. Men missförstå mig inte, jag skyller inte alls på Swedbank. Det var inte Swedbanks fel att min stereo blev så dyr, det var mitt eget. Jag hade kunnat täcka upp min kredit efter bara ett år om jag verkligen hade velat, men nej, jag la pengar på andra saker istället. Det kändes ju inte så farligt att betala typ 70, 80 kronor i månaden för en kredit.

Så vad vill jag komma med det här? Jo, det får mig att tänka på två saker: 1) Det är superviktigt att man inte utnyttjar hela sin kredit i evigheter, vare sig det handlar om kreditkortskredit, bankkontokredit eller onlinekredit, det kan bli en dyr historia. 2) Varför kommer inte bankkontokrediter och kreditkortskrediter få ett kostnadstak precis som högkostnadskrediterna kommer att få i höst?

Inget kostnadstak för kort- och kontokrediter

Ja, det stämmer, en bankkredit eller kortkredit får tydligen kosta hur mycket som helst medan ett snabblån inte kommer att få kosta mer än själva lånesumman. Det är ju inte så att en kortkredit, till exempel, har ett kostnadstak på 100 %. Det kanske är förståeligt eftersom en kredit kan utnyttjas i evighet, men egentligen borde det väl finnas ett krav på att man måste täcka upp hela sin kredit efter en viss tid så att folk inte lockas att dra ut på sin skuld i evigheter.

Det är nog få som drar ut på en kredit så länge som jag gjorde, men jag tycker ändå att det  här belyser ett problem: problemet med krediter som inte har något annat krav än att man amorterar och betalar ränta en gång i månaden. Amorteringarna är i princip meningslösa eftersom man redan sekunden efter amorteringen kan använda pengarna igen.

Anledningen till att jag tar upp detta är att det alltid talas om att snabblån och smslån är så dyra, men det nämns sällan hur dyr en kontokredit eller kortkredit kan bli om man inte tänker sig för. Och när det gäller kortkrediter har de oftast en mycket högre ränta än kontokrediten hos banken, vilket gör att man ännu snabbare kan passera en räntekostnad som överstiger det lånade beloppet.

Vi på Snabblan24.nu tycker att det är konstigt att bara snabblånelånemarknaden regleras med räntetak och kostnadstak när inga andra krediter drabbas av det, trots att kostnaden för en helt vanlig bankkredit kan hamna på flera hundra procent av det utnyttjade beloppet.

25 maj 2018

Hur billiga blir snabblånen i höst?

Den första september 2018 kommer ett räntetak för smslån, snabblån och övriga högkostnadskrediter att införas, det har vi skrivit om tidigare. Räntetaket kommer vara på 40 % utöver referensräntan. Men vad innebär det här i praktiken?

Taket gäller för den effektiva räntan

Det räntetak man talar om gäller för den effektiva räntan, inte enbart den nominella (årsräntan). Årsräntan tillsammans med alla andra avgifter får alltså inte överstiga 40 % plus referensränta. Orsaken till att räntetaket gäller för den effektiva räntan är rätt självklar. Om den bara gällt för årsräntan hade kreditbolagen kunnat sätta en ränta vid räntetaket och sedan tagit ut en massa höga avgifter. Det hade inte blivit hållbart.

Dessutom får lånekostnaden inte överstiga 100 % av det belopp man lånat. Om du t ex lånar 10000 kr får den totala kostnaden för lånet inte bli högre än 10000 kr, inte ens efter påminnelseavgifter och inkassoavgifter.

Hur hög blir låneräntan egentligen?

Det är såklart inte alla långivare som kommer att lägga sitt räntetak runt 40 %. Här på Snabblan24.nu, till exempel, hittar du rätt många snabblån som har en lägre ränta än så (se nedan). Men hur hög ränta kan de som vill lägga sig vid taket ta ut i praktiken? Det beror på hur hög referensräntan är.

Referensräntan bestäms av riksbanken och motsvarar reporäntan vid utgången av föregående halvår. Om reporäntan måste avrundas görs den det uppåt till närmast halva procentenhet. Reporäntan i slutet av 2017 var – 0,50 %, alltså är referensräntan för närvarande -0,50 %.

Om vi hade haft ett räntetak idag hade den effektiva räntan fått vara högst 39,50 %. Alltså 40 % minus referensräntan som är på minus 0,50 %. Men räkna inte med att detta ”låga” tak kommer att gälla hur länge som helst. Vi har haft minusränta i Sverige rätt länge nu och den kommer garanterat att höjas inom en relativt snar framtid.

År 2008, till exempel, hade vi en referensränta på 4,5 % under det första halvåret och samma sak under det andra halvåret 2002. Med en sådan referensränta hamnar räntetaket på 44,5 %. Det är inte så troligt att det blir så mycket högre än så eftersom vi under de senaste 15 åren nästan alltid haft lägre referensränta än så. Så här har det sett ut:

 • Sedan 7 juli 2016 har referensräntan legat på – 0,5 % precis som idag.
 • Om vi tittar ytterligare tre halvårsperioder tillbaka låg den på 0 % och de två åren innan det var den på 1 %.
 • Under övriga år har referensräntan sett ut så här sedan 2002: Under tre halvårsperioder var den 0,5 %, under fyra perioder 1,5 %, under fem perioder 2 %, under tre perioder 3 %, under en period 3,5 %, under två perioder 4 % och två perioder 4,5 %.

Källa: Riksbanken – referensränta.

Ja, så efter dessa extrema lågräntetider kan man nog förvänta sig att taket oftast kommer att ligga mellan 41,5 – 43 %, men ibland lägre, ibland högre. Och de smslån och snabblån som kommer att erbjudas kommer garanterat ha löptider på minst ett halvår, men ännu oftare minst 1 år och uppåt.

Ett lån på t ex 10000 kr med en löptid på 1 år som har en maxränta på t ex 41 % (om referensräntan är 1 %) skulle kosta 1 890 vid rak amortering eller 1 989 kr vid annuitet. Andra exempel på lånekostnader vid ett räntetak kan du se i vår artikel där vi ställer oss frågan om snabblånen kommer att bli billigare eller inte.

Vilka av våra långivare uppfyller redan kraven?

Här på Snabblan24.nu hittar du för närvarande cirka 75 långivare, varav drygt 40 stycken erbjuder så kallade högkostnadskrediter, alltså smslån, snabblån och onlinekrediter. Samtliga långivare som inteerbjuder högkostnadskrediter ligger långt under räntetaket såklart, men även 17 av våra långivare som erbjuder snabblån och liknande befinner sig under räntetaket redan idag.

Övriga snabblånegivare kommer såklart att förändra sina produkter genom att förlänga sina löptider och förmodligen höja lånebeloppen för att klara av de nya kraven. De som skyltar med månadsräntor måste förmodligen lägga den runt 2,5 – 3 % för att klara av kraven. Och nominella räntor på ca 30 – 35 % är att vänta.

Nåja, nu ska vi lista de 17 långivare som redan uppfyller de kommande kraven, vilka således skulle räknas som rumsrena redan idag. Vi anger också vilka effektiva räntor deras lån har.

 1. Credway. 33,18 % i effektiv ränta.
 2. Tryggkredit. 25,28 %.
 3. Cashbuddy. Maximal effektiv ränta 33,4 %.
 4. Nordiclån. 10,53 – 26,40 %.
 5. Klicklån. 11,92  – 25,61 %.
 6. Leasy. 13,10  – 26,91 %.
 7. Thorn. 9,84 – 21,60 %.
 8. Modus Finans. 15,41 – 29,52 %.
 9. Aasa kredit.36,00 – 45,71 %. Aasa måste alltså också förändra sin ränta något.
 10. Goodcash. Högsta effektiva ränta 29 %.
 11. Primal Capital. 30.6 %.
 12. Kontantfinans. 33,18 %.
 13. Moank. 14,8 – 39,9 %.
 14. Euroloan. 15,1 – 123,5 %. Deras effektiva ränta beror på kundens kreditvärdighet och lånets storlek. Dessutom har Euroloan en uttagsavgift på 5 – 18,5 % som bakas in i den effektiva räntan. Det här måste de förmodligen ändra på eftersom deras högsta ränta knappast får vara över hundra procent efter 1 september.
 15. Brixo. Brixos lån har en nominell ränta på 29,95 – 34,95 % men deras effektiva ränta sträcker sig från 38,19 % upp till 83,18 %. De måste alltså också justera sina räntor när det gäller vissa lånebelopp och löptider..
 16. Merax. Nominell ränta 24,95 %. Representativ effektiv ränta 37,3 % vid ett lån på 20000 i 56 månader. Dessvärre har Merax snabblån en årsavgift på 400 kr (utom första året då de tar en uppläggningsavgift som är lika stor) så den måste nog sänkas eller slopas så att räntan aldrig överstiger räntetaket.
 17. Frogtail. Frogtail må ha en effektiv ränta från dryga 20 % vid sina större lån med långa löptider men deras mindre, korta lån har en effektiv ränta som sträcker sig upp till flera tusen procent. De måste definitivt förändra sina räntor för de mindre lånen medan de stora kommer undan.

Mer läsning inom ämnet för dig som är intresserad: Kommer räntetaket minska överskuldsättningen?

22 maj 2018

Hur påverkas du av en räntehöjning?

Många förstår sig inte riktigt på ränta, enligt flera ekonomer och undersökningar. För ett år sedan genomförde SIFO en undersökning, på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna, som visade att en tredjedel av alla hushåll inte riktigt vet hur deras boendekostnad kommer att påverkas om räntan stiger.

Värst var det bland de unga (20 – 29 år) där 6 av 10 inte visste hur en höjd ränta skulle påverka deras boendekostnad och ekonomi. Dessutom hade nästan hälften av de unga ingen koll på vad en normal bolåneränta kan hamna på. Och i Gotlands Tidningar 8 maj i år förklarade Region Gotlands budget- och skuldrådgivare Anna H Johansson att många yngre inte ens vet vad ränta är, fast i detta sammanhang snackade hon om snabblån.

Det här är såklart inte alls bra eftersom det är fullt troligt att bolåneräntan kommer att hamna på runt 4 % som den var för sex år sedan. Eftersom de korta räntorna i skrivande stund ligger runt 2 % är det ju dubbelt så mycket som idag. Och att det finns många unga som inte ens vet vad ränta innebär är såklart riktigt illa för det gör det ju i stort sett omöjligt att planera sin ekonomi.

Så förändras din lånekostnad om räntan höjs

Det är ju egentligen inte så svårt, det här med räntor. Vi ska ge dig ett exempel som visar hur din ekonomi påverkas vid en ränteförändring från 2 till 4 % när det gäller bolån. Principen är densamma för alla andra lån och du kan enkel byta ut lånebeloppet och räntesatserna till de siffor som gäller för just dig.

 1. Antag att du har en låneränta på 2 %.
 2. Kolla sedan på hur stor din återstående låneskuld är. Antag att den är på 950 000 kr.
 3. Antag att du amorterar 2 % om året, vilket är minimumkravet om din belåningsgrad fortfarande överstiger 70 %.
 4. Antag att lånet från början var på 1 200 000 kr, vilket således innebär att du måste amortera 24 000 kr om året eftersom 2 % av 1,2 miljoner kr är 24 000 kr (0,02 x 1 200 000). Det blir 2 000 kr i månaden.

Okej. Även om räntan går upp till 4 % från 2 % påverkar det inte själva amorteringen. Den kommer att fortsätta vara på 2 000 kr i månaden oavsett hur ränteläget är. Men hur ser det då ut med räntedelen?

Innan räntehöjningen

Om din återstående skuld är på 950 000 kr just nu betalar du 1 533 kr i ränta vid nästa betalningstillfälle, om du betalar tillbaka på ditt lån månadsvis vilket är vanligast. Så här kom vi fram till det:

2 % i ränta av 950 000 kr är 19 000 kr. Men eftersom den räntan baseras på ett år och inte en månad måste vi dela 19 000 med 12 för att få fram kostnaden för en enda månad. 19 000/12 = 1533.

Total betalar du alltså 2 000 kr (amortering) + 1533 kr (räntekostnad) vilket blir 3 533 kr vid nästa betalningstillfälle.

Efter en höjning

Om räntan går upp till 4 % och din skuld är 950 000 kr blir räntekostnaden vid nästa betalningstillfälle ca 3 167 kr. 4 % av 950 000 kr är ju 38 000 kr (0,04 x 950 000 = 38 000 kr) som sedan måste delas med 12, vilket blir 3 167 kr.

Du måste alltså betala in 5 167 kr, vilket är 1 634 kr mer än vid en 2 procentig ränta. Det kan bli rätt kännbart om man har små marginaler.

Att tänka på

Din räntekostnad går ner för varje inbetalning du gör om räntan är oförändrad eftersom din skuld minskar. Det är alltså inte så att du vid en ränta på 4 % kommer att få betala 3 167 kr i ränta varje månad under ett år. Nej, efter kommande betalning har du ju amorterat ner lånet till 948 000 kr. Därför ska du ”bara” betala 3 160 kr (0,04 x 948 000 kr = 37 920 kr -> 37 920/12 = 3 160 kr) månaden efter.

Visst, 7 kr mindre är inte så jättestor skillnad, men ändå. När det gäller konsumtionslån, t ex blancolån eller snabblån, som betalas av mycket snabbare blir skillnaden dock mycket större.

Några tips

Du bör emellertid tänka på att räntan sällan skjuter i höjden över en natt och om du har en bunden ränta gäller ju inte förändringen förrän räntebindningstiden upphör, men trots det är det vettigt att förbereda sig för en stor och snabb ränteförändring. Och som du såg i vårt exempel är det faktiskt inte alls så svårt att räkna ut sin räntekostnad. Du kan även läsa mer om hur man gör det i vår artikel om hur man räknar ut sin månadskostnad.

Läs gärna även våra artiklar om vad du bör tänka på innan du lånar och hur du gör en budgetkalkyl innan du bestämmer dig för att ta ett lån överhuvudtaget. Då får du en ganska klar bild om huruvida du klarar av att betala tillbaka på ett lån. Men ha i åtanke att räntan kan komma höjas i framtiden, så om du tar ett lån med lång löptid (då räntan inte är bunden under hela löptiden) bör du även göra en budget som håller även om räntan höjs ganska ordentligt. Detta är dock sällan ett problem när det gäller smslån och snabblån eftersom de nästan alltid har fasta räntor. De ändras alltså inte även om ränteläget i Sverige förändras.

17 maj 2018

Är 81,7 miljoner hos Kronofogdemyndigheten mycket?

I februari började Konsumentverket granska två snabblåneföretag, 4Finance och Swedish Credit Group, för att se om de brustit i sina kreditprövningar eftersom de tillsammans skickat 5 900 ärenden till Kronofogden år 2017. Den totala summan för dessa ärenden motsvarade 81,7 miljoner kronor, vilket blir 13 678 kr i snitt per ärende. Vi skrev om detta i ett blogginlägg 23 februari, där vi även resonerade om dessa långivare verkligen var mer slapphänta i sina bedömningar än vad andra smslångivare är, vilket vi ställde oss tveksamma till.

Detta ska vi såklart inte ta upp igen, utan nu tänkte vi istället titta på hur allvarligt det här är i jämförelse med alla andra skulder som hamnar hos Kronofogden. Det är ju inte sällan tidningarnas rubriker braskar om hur många som hamnar hos Kronofogden på grund av smslån och andra snabblån men de nämner aldrig hur mycket det är i relation till alla andra skulder som folk drar på sig. Därför kan det vara på plats att vi på Snabblan24.nu gör det istället.

Blancolån – ibland mycket värre

Så hur ser det ut med det här om man jämför smslån med vanliga blancolån? Är det inte bättre där? Inte alltid, tyvärr.

Enbart under 2016 skickade nischbanken Collector 26 000 ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten och Resurs Bank 14 600 ärenden. Den totala summan som Collector och Resurs Bank ville dra in via Kronofogden var på 448 miljoner kronor.

Om man kontrasterar dessa två långivare med de två smslångivare (4Finance och Swedish Credit Group) som skickade 5 900 ansökningar om betalningsföreläggande, motsvarande en summa på 81,7 miljoner, är det plötsligt inte så mycket. Privatlångivarna var i detta fall mycket värre. Collector Bank och Resurs Bank skickar inte bara ovanligt många ärenden till Kronofogden utan tar också en betydligt högre ränta en de traditionella bankerna.

Här har vi alltså två nya syndabockar som är betydligt mer skadliga än smslångivarna, även om det inte nämns så ofta. Bara Collectors låneportfölj var i slutet av 2017 uppe på 18 miljarder. Om vi jämför det här med hackkycklingen 4Finance så hade de en omsättning på ca 265 miljoner kronor och det är ju inte mycket i jämförelse. Dessutom skickade de ”bara” 2 200 ärenden om 44,7 miljoner kronor till fogden år 2017, vilket kan jämföras med Collectors 26 000 ansökningar (året innan) om 225 miljoner kronor. Vilket är värst?

Nischbankerna under lupp

Tack och lov är problemet med blancolån (alltså vanliga privatlån, inte smslån) välkänt även hos Finansinspektionen. Inte för att detta, mycket större problem, speglar sig i media eftersom artiklarna om detta är få i jämförelse med de om smslån.

Finansinspektionen tar dock det här på större allvar än pressen och har därför börjat granska blancolånemarknaden igen, inte minst nischbankerna Collector, Resurs Bank, Nordax och TF Banks vars utlåning under de tre första kvartalen 2017 uppgick till 58 miljarder kronor. Den 27:e mars 2018 meddelade Finansinspektionen nämligen att de ska göra stickprover hos 20 olika banker och kreditmarknadsföretag. De har granskat nischbankerna förr, men då ledde det inte till några drastiska åtgärder. Får se vad det leder till denna gång.

Nischbankernas höga räntor påverkas ej av räntetaket

Det ser ju inte alltid så bra ut det här med blancolån. Men det kanske löser sig när regeringens förslag om nya regler och räntetak för högkostnadskrediter införs i september 2018, eller? Nej, knappast. Räntetaket kommer att hamna på 40 % plus referensränta, vilket inte kommer att påverka dessa banker alls. Collectors ränta är på 5,75 – 17.96 %, Resurs Banks på 11,77 %, Nordax på 7,23 – 21,91 % och TF Banks på 33,23 %.

Hoppsan! Det här innebär i praktiken att det inte finns någon lösning i sikte när det gäller det verkligt stora låneproblemet. Hur tänkte man här egentligen? Men förmodligen är det politiskt smartare att ta itu med något som är så utskällt som smslån än att ta uti med de riktigt stora problemen.

Och hur ser det ut med de andra skulderna?

Det är också sällan pressen skriver att skulderna hos Kronofogdemyndigheten på grund av snabblån är pytteliten i jämförelse med skulder till staten, främst skatteskulder, obetalda trängselavgifter, fordonsavgifter, TV-avgifter och studielån. Åtta skulder av 10 är skulder till staten. Det här är ett riktigt stortproblem. Ändå möts man ständigt av rubriker som ”Snabblån skickar tusentals till kronofogden” (SVD 11 juli 2017) och ”De lånar ut snabba pengar – och skickar tusentals till Kronofogden” (Metro 14 mars 2018). Och blancolåneproblemet, det skrivs det inte heller så mycket om.

Nu ska vi på Snabblan24.nu ge dig några exempel som illustrerar hur stort problemet med snabblån är i jämförelse med andra skulder. En del av nedanstående exempel har vi förvisso tagit upp i ett tidigare blogginlägg, men de tål att nämnas igen för tydlighetens skull.

 • 2014 fanns det ca 59 000 ärenden hos fogden som hade med snabblån att göra (tyvärr upphör statistiken över snabblåneskulder hos Kronofogden detta år eftersom många snabblån har börjat likna vanliga privatlån).
 • Samma år (2014) fanns det över 1 miljon ärenden hos Kronofogdemyndigheten som enbart hade med trängselavgifter och TV-avgifter att göra, alltså skulder till staten.
 • Året innan (2013) fanns det ca 375 000 ärenden på grund av obetalda mobilräkningar.
 • Sommaren 2017 var svenskarnas totala skulder hos Kronofogdemyndigheten 66 miljarder kronor och i relation till detta känns 90,7 miljoner inte så jättemycket. Det är ca 0,13 % av skulderna.

Ja, det hade varit bra om media informerade även om detta lite oftare och att regeringen och riksdagen gjorde någonting åt det, på allvar.

11 april 2018

Smslån i påsk 2018

Här ska vi på Snabblan24.nu visa dig vilka smslån som kan betalas ut till ditt bankkonto under påsken, på långfredagen och skärtorsdagen 2018 så att du som behöver låna pengar i påsk slipper att leta efter lånen på egen hand. Ja, vi vet att förra årets påsk är med i webbadressen ovan men detta är en uppdaterad sida.

Vi har valt att enbart ta med de långivare som tydligt anger att de har öppet i vår lista med öppettider nedan, vilket innebär att vi inte tar för givet att de långivare som normalt betalar ut smslån på helger har öppet som vanligt. Vi kommer naturligtvis uppdatera listan under påsken om fler långivare anger avvikande öppettider.

Om du själv letar efter långivarens öppettider i påsk, försäkra dig om att öppettiderna gäller för just denna påsk. En del långivare har (i skrivande stund) gammal info på sina sajter, alltså tider som gällde som gällde för förra påsken och ibland längre tillbaka än så.

Öppettider för smslån i påsk, skärtorsdag & långfredag

Nedanstående långivare har angett att de betalar ut smslån i påsk 2018. Du kan klicka på rubriken med långivarens namn så får du mer info om lånet och sedan klicka dig vidare direkt till långivaren. Observera att många långivare som betalar ut pengar direkt har öppet som vanligt på skärtorsdagen, även om de inte finns med i listan.

Risicum och Lånbutiken

Skärtorsdag:  07.00-21.00

Långfredag: 09.00-17.00

Påskafton: Stängt.

Påskdagen: Stängt

Annandag påsk: 09:00 – 17:00

Everydayplus

Skärtorsdag 09:00-20.00

Långfredag: 09:00-15:00

Påskafton: 10:00-16:00

Påskdagen: 10:00 – 16:00

Annandag påsk: 09:00-15:00

Flexlimit och Meddelandelån

Skärtorsdag: 08:00-16:00

Långfredag: 13:00-16:00

Påskafton: 10:00-17:00

Påskdagen: 13:00-16:00

Annandag påsk:13:00-16:00

Viaconto & Viakredit

Skärtorsdag: 8.30-16.00

Långfredag: 10:00-16:00

Påskafton: 10:00-16:00

Påskdagen: Stängt

Annandag påsk: 10:00-16:00

 

Credway, Easycredit och Credigo

Northmill AB:s tre varumärken har riktigt generösa öppettider under påsken. Från fredag till måndag har de öppet som det vore en vanligt helg, alltså helt utan avvikande öppettider.

Skärtorsdag 07:00-21.00

Långfredag: 10:00-18:00

Påskafton: 10:00-18:00

Påskdagen: 10:00 – 18:00

Annandag påsk: 10:00 – 18:00

Hur har de andra öppet?

Det är inte alla långivare som brukar ange några avvikande öppettider under påsken och det kan antingen innebära att de betalar ut pengar som vanligt eller att de inte har öppet alls, det är därför vi inte har med dem i vår lista. De långivare vi har med i vår lista är de långivare som betalar ut smslån under helger och som angett att de har öppet under påsken.

Kreditbolag som normalt gör utbetalningar på lördagar och söndagar men som inte har angivit några speciella påsktider har vi inte med i listan, vilket gäller för Ferratum, Mobillån, Snabbfinans, Säkerfinans, Tryggkredit, Vivus, Onea och Creditstar. För övrigt har Daypay meddelat att de inte alls har öppet under påsken, de öppnar igen 3 April. När det gäller långivare som inte aldrig betalar ut pengar på helger har vi inte alls tagit med deras öppettider eftersom de knappast betalar ut pengar under påsken om de inte gör det under andra helger.

Så ha nu en riktigt glad påsk men spendera inte alltför mycket pengar på påskägg, påskmat och andra utsvävningar om det innebär att du måste ta ett smslån. Våren och sommaren är runt hörnet och då är det knappast kul att vara pank för att man måste betala tillbaka på ett lån.

Glad påsk!

Konsumentverket granskar två snabblåneföretag

Nyligen började Konsumentverket granska två stora aktörer inom snabblånebranschen för att se om de är tillräckligt hårda i sina kreditprövningar, enligt Svenska Dagbladet. Orsaken till det är att aktörerna, 4Finance och Swedish Credit Group, har skickat på tok för många ärenden till Kronofogden. Under 2017 ansökte 4Finance om 2 200 betalningsförelägganden motsvarande 44,7 miljoner kr och Swedish Credit Group 3 700 ärenden motsvarande 37 miljoner kr. Så visst kan vi förstå att Konsumentverket satt dessa företag under lupp.

Kreditprövningarna ska granskas

Konsumentverket har redan begärt att få in en massa information från dessa två snabblåneföretag, framförallt underlagen för deras kreditprövningar. Det är först när dessa underlag granskas som Konsumentverket kan avgöra om de ska varna något, eller båda, av dessa kreditbolag. Skulle det ske kommer de även att få betala en hög straffavgift, men om de överklagar beslutet kommer förmodligen 1 – 2 års domstolsprocess att dra igång. Sånt har skett förr.

Beviljar de verkligen fler smslån än andra?

Men är det verkligen så att 4Finance och Swedish Credit Group är mer slapphänta med sina kreditprövningar än andra snabblåneföretag? Det kan vi såklart inte veta, men vi kan titta på vår egen statistik för att få en vink om det verkar stämma. Vi kan se hur många av de som besökt våra långivare via oss som faktiskt fått ett lån, de ger i alla fall en viss bild om hur läget ser ut.

När det gäller 4Finances två varumärken Vivus och Onea verkar beviljandegraden skilja sig rätt så mycket åt. Det stämmer förvisso att Vivus är bland topp tre av de som beviljar flest smslån, men Onea gör det inte. Ca 20 smslångivare beviljade fler lån än vad Onea gjorde 2017 och det är nästan hälften av alla smslångivare du hittar hos oss.

När det gäller Swedish Credit Group verkar det inte alls stämma att de skulle vara för slarviga med sina kreditprövningar i jämförelse med andra smslåneföretag. De äger fyra varumärken och Kortlån är det varumärke/långivare som beviljar flest lån i förhållande till ansökningar, men även här var det nästan 20 långivare som beviljade fler smslån än vad Kortlån gjorde 2017.

Förvisso är denna statiskt inte 100 % tillförlitlig eftersom det kan hända att det är fler som ansöker om ett lån hos t ex Kortlån än hos andra långivare när de kommer från oss, men det är inte speciellt troligt.

Så varför hamnar det så ovanligt många ärenden hos Kronofogden från just 4Finance och Swedish Credit Group? Det är det svårt att sia om, men det är mycket möjligt att de snabbare skickar ärenden till Kronofogden än vad andra snabblånegivare gör när deras kunder får betalningssvårigheter. Det var ju en av anledningarna att 4Finance uteslöts ur SKEF (läs mer om det nedan). Att så många skulder hamnat hos Kronofogden behöver alltså inte enbart bero på att dessa företag är mer slapphänta än andra när de gör sina kreditprövningar, även om det kan vara så. Det återstå att se.

Sen till en annan viktig fråga: är 5 900 ärenden på 81.7 miljoner kr mycket om man jämför med andra kronofogdeskulder? Egentligen inte med tanke på att de totala skulderna hos Kronofogdemyndigheten är på 66 miljarder kronor, som du kan läsa mer om i det här blogginlägget.

Har varit i blåsväder tidigare

Både 4Finance och Swedish Credit Group har varit i blåsväder tidigare. År 2014 uteslöt SKEF 4Finance för att de använde sig av en affärsmodell som inte fungerade ihop med SKEF:s riktlinjer. Och samma år beslöt Konsumentverket att Grandvik AB (som numera är Swedish Credit Group) skulle förbjudas att fortsätta med sin verksamhet.

Orsaken till att Konsumentverket ville stoppa Grandvik var att de ansåg att Grandviks kreditprövningar hade brister, något Konsumentverket nu alltså vill titta på igen. Som du kanske förstår förbjöds aldrig Granvik eftersom de fortfarande existerar, fast under annat namn. Förvaltningsrätten körde nämligen över Konsumentverkets krav om förbud år 2016, däremot fick Grandvik en varning och fick böta 300 000 kr eftersom rätten ansåg att Grandvik förvisso gjort sina obligatoriska kreditprövningar men att de inte var tillräckligt bra. Dessutom hade problemen rättats till sedan Konsumentverket ville stoppa dem.

Nåja, det är inte bara kreditgivare av snabblån och smslån som granskas precis. Ungefär samtidigt som Grandvik fick sin dom fick även vårt folkkära H&M böta hela 6 000 000 kr för bristfälliga kreditprövningar.

Nu är det bara att vänta och se om Konsumentverket hittar något de kan slå ned på även denna gång, vilket de förmodligen kommer att göra eftersom de ofta ställer ganska höga krav på hur en kreditprövning bör se ut, inte minst när det gäller smslån. Och sedan återstår det att se om Kreditbolagen kommer att överklaga vilket också är mycket troligt.

23 februari 2018

Ny lag mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 17:e januari lämnade regeringen in en remiss till lagrådet som heter ”Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar”.  Om lagrådet inte ser några problem med remissen kommer regeringen lämna in en proposition om detta i Riksdagen, och vi på Snabblan24.nu hoppas och tror att lagförslaget kommer att röstas igenom. Och i så fall får vi en ny lag mot det regeringen kallar för “orättvisa betalningsanmärkningar”. Vad det innebär kommer du nu att få se.

Vad innebär lagförslaget?

Idag är det så att skulder som inte betalas i tid efter en eller flera påminnelser riskerar att hamna hos Kronofogden utan att gäldenären (som ska betala skulden) får veta om det i förväg. När skulden väl har hamnat hos Kronofogden registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register, t ex hos UC. Det innebär att gäldenären får dras med denna anmärkning i 3 år även om han eller hon betalar för skulden så fort Kronfogden försöker driva in den. Det är det här regeringen kallar för en orättvis betalningsanmärkning.

Det är extra vanligt att skulder till staten och kommunerna hamnar hos Kronofogden utan varning. Visst brukar det stå i kravbreven, t ex från CSN, att skulden riskerar att hamna hos fogden om du inte betalar men de förvarnar inte när skulden väl gör det. Det finns folk som ligger flera månader efter med sina betalningar till CSN utan att någonting händer, men så plötsligt skickas skulden vidare, utan varning. Men det kan också gå betydligt snabbare än så och det är desto värre om det handlar om en mindre skuld, t ex en skuld för en borttappad biblioteksbok.

Här är ett exempel på hur det kan gå till idag.

 1. Du får en påminnelse och ett hot om att din skuld kanske kommer att skickas till Kronofogden om du inte betalar för den. Dessvärre har du inte råd att betala och hoppas på att du ska få en påminnelse till så du vinner lite tid.
 2. Du får faktiskt en påminnelse till men du har fortfarande inte råd att betala för din skuld.
 3. Förfallodagen för påminnelsen passeras.
 4. Någon vecka senare kan du plötsligt betala för din skuld, men får samma dag ett otrevligt brev från Kronofogden. Det visar sig att din skuld har skickats vidare dit och du har fått ett krav för den.
 5. Du betalar genast det Kronofogden kräver av dig, men dessvärre har du redan fått en betalningsanmärkning eftersom det nu är Kronofogden som driver in skulden.

Det är det här regeringen vill ändra på. De vill helt enkelt att gäldenären ska delges att skulden kommer ett drivas in av Kronofogden och att gäldenären även får en viss tid på sig att betala skulden till Kronofogden innan en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Om gäldenären betalar skulden innan tiden löpt ut ska gäldenären inte få någon anmärkning.

Vi ska ge dig ett exempel på hur det kan gå till om regeringens förslag mot orättvisa betalningsanmärkningar blir verklighet:

 1. Du har inte betalat för din skuld trots påminnelser.
 2. Skulden skickas vidare till Kronofogden.
 3. Kronofogden underrättar dig att en skuld nu finns hos dem för indrivning. Du får också en deadline för när skulden måste betalas för att du ska slippa en betalningsanmärkning.
 4. Du betalar för din skuld och så är saken ur världen. Ingen anmärkning registreras på dig. Om du inte betalar i tid, däremot, får du en anmärkning.

Vi på Snabblan24.nu tycker såklart att det här är utmärkt. Det är ju sjukt att en skuld som hamnat hos Kronofogden utan förvarning ger en betalningsanmärkning även om den regleras på en gång.

Fördelar med förslaget

Det finns tre stora fördelar med den nya lag regeringen vill införa:

 1. Det kommer med all sannolikhet göra att färre personer får betalningsanmärkningar, vilket i sin tur gör att färre drabbas av utfrysning när det gäller lån, hyreskontrakt och abonnemang.
 2. Folk som har haft svårt att betala får en sista chans att göra det innan de får en anmärkning. Och slarvpellar och folk som helt enkelt struntat i att betala fast de kunnat göra det kanske får sig en tankeställare och reglerar sin skuld tillslut.
 3. Kreditupplysningarna blir bättre eftersom de då speglar gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga bättre, anser regeringen. Det kan vi hålla med om för det är ju dumt om en person får en betalningsanmärkning även om skulden betalas direkt. Då ser det ju ut som att personen inte haft tillräcklig god betalningsvilja eller betalningsförmåga trots att personen faktiskt hade både betalningsvilja och betalningsförmåga.

4 februari 2018

1 2 3 11