Ny lag mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 17:e januari lämnade regeringen in en remiss till lagrådet som heter ”Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar”.  Om lagrådet inte ser några problem med remissen kommer regeringen lämna in en proposition om detta i Riksdagen, och vi på Snabblan24.nu hoppas och tror att lagförslaget kommer att röstas igenom. Och i så fall får vi en ny lag mot det regeringen kallar för “orättvisa betalningsanmärkningar”. Vad det innebär kommer du nu att få se.

Vad innebär lagförslaget?

Idag är det så att skulder som inte betalas i tid efter en eller flera påminnelser riskerar att hamna hos Kronofogden utan att gäldenären (som ska betala skulden) får veta om det i förväg. När skulden väl har hamnat hos Kronofogden registreras en betalningsanmärkning i kreditupplysningsbolagens register, t ex hos UC. Det innebär att gäldenären får dras med denna anmärkning i 3 år även om han eller hon betalar för skulden så fort Kronfogden försöker driva in den. Det är det här regeringen kallar för en orättvis betalningsanmärkning.

Det är extra vanligt att skulder till staten och kommunerna hamnar hos Kronofogden utan varning. Visst brukar det stå i kravbreven, t ex från CSN, att skulden riskerar att hamna hos fogden om du inte betalar men de förvarnar inte när skulden väl gör det. Det finns folk som ligger flera månader efter med sina betalningar till CSN utan att någonting händer, men så plötsligt skickas skulden vidare, utan varning. Men det kan också gå betydligt snabbare än så och det är desto värre om det handlar om en mindre skuld, t ex en skuld för en borttappad biblioteksbok.

Här är ett exempel på hur det kan gå till idag.

 1. Du får en påminnelse och ett hot om att din skuld kanske kommer att skickas till Kronofogden om du inte betalar för den. Dessvärre har du inte råd att betala och hoppas på att du ska få en påminnelse till så du vinner lite tid.
 2. Du får faktiskt en påminnelse till men du har fortfarande inte råd att betala för din skuld.
 3. Förfallodagen för påminnelsen passeras.
 4. Någon vecka senare kan du plötsligt betala för din skuld, men får samma dag ett otrevligt brev från Kronofogden. Det visar sig att din skuld har skickats vidare dit och du har fått ett krav för den.
 5. Du betalar genast det Kronofogden kräver av dig, men dessvärre har du redan fått en betalningsanmärkning eftersom det nu är Kronofogden som driver in skulden.

Det är det här regeringen vill ändra på. De vill helt enkelt att gäldenären ska delges att skulden kommer ett drivas in av Kronofogden och att gäldenären även får en viss tid på sig att betala skulden till Kronofogden innan en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Om gäldenären betalar skulden innan tiden löpt ut ska gäldenären inte få någon anmärkning.

Vi ska ge dig ett exempel på hur det kan gå till om regeringens förslag mot orättvisa betalningsanmärkningar blir verklighet:

 1. Du har inte betalat för din skuld trots påminnelser.
 2. Skulden skickas vidare till Kronofogden.
 3. Kronofogden underrättar dig att en skuld nu finns hos dem för indrivning. Du får också en deadline för när skulden måste betalas för att du ska slippa en betalningsanmärkning.
 4. Du betalar för din skuld och så är saken ur världen. Ingen anmärkning registreras på dig. Om du inte betalar i tid, däremot, får du en anmärkning.

Vi på Snabblan24.nu tycker såklart att det här är utmärkt. Det är ju sjukt att en skuld som hamnat hos Kronofogden utan förvarning ger en betalningsanmärkning även om den regleras på en gång.

Fördelar med förslaget

Det finns tre stora fördelar med den nya lag regeringen vill införa:

 1. Det kommer med all sannolikhet göra att färre personer får betalningsanmärkningar, vilket i sin tur gör att färre drabbas av utfrysning när det gäller lån, hyreskontrakt och abonnemang.
 2. Folk som har haft svårt att betala får en sista chans att göra det innan de får en anmärkning. Och slarvpellar och folk som helt enkelt struntat i att betala fast de kunnat göra det kanske får sig en tankeställare och reglerar sin skuld tillslut.
 3. Kreditupplysningarna blir bättre eftersom de då speglar gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga bättre, anser regeringen. Det kan vi hålla med om för det är ju dumt om en person får en betalningsanmärkning även om skulden betalas direkt. Då ser det ju ut som att personen inte haft tillräcklig god betalningsvilja eller betalningsförmåga trots att personen faktiskt hade både betalningsvilja och betalningsförmåga.

4 februari 2018

Så ska snabblånebranschen skärpas 2018

Redan i mitten av oktober 2016 presenterades utredningen ” Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. Utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand presenterade ett antal åtgärder som ska strypa snabblånemarknaden och snart kommer det förmodligen bli verklighet.

Lagförslag lagt i Riksdagen

14 november 2017 beslutade regeringen att utredningens förslag skulle skickas ut på lagrådsremiss och 23 januari 2018 lade regeringen en proposition med namnet “Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (Prop. 2017/18:72)”. Om riksdagen godkänner lagförslaget kommer den att börja gälla 1 september 2018.

Allt pekar på att lagförslaget kommer att röstas igenom i riksdagen, vilket du kan se om du läser vår artikel om att det finns en riksdagsmajoritet för förslaget. Och att lag-utkastet skulle stoppas av lagrådet är inte speciellt troligt.

Lagförslaget i korthet

Med all sannolikhet kommer vi alltså få en ny lag för snabblån 1 september 2018 och därför ska Snabblan24.nu ge dig en kortfattad sammanfattning av propositionen.. Denna sammanfattning kan vara bra för dig som inte har lust att läsa igenom det 95 sidor långa propositionen, det är inte speciellt roande, vi lovar. Annars hittar du lagförslaget  i sin helhet på regeringens hemsida, “Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter (Prop. 2017/18:72)” heter den. Om du även vill läsa utredningen bakom propositionen hittar du den också på regeringens hemsida under SOU 2016:68.

De viktigaste punkterna som påverkar både dig som konsument och företagen som erbjuder snabblån ser ut så här:

 • Ett räntetak på 40 % (utöver referensräntan) ska införas. Idag har de flesta smslån några hundra procents ränta men det finns även de som har en effektiv ränta som överstiger tusen procent. Tusen procents ränta är knappast försvarbart men det är inte speciellt konstigt att ett smslån på några tusenlappar med 1 månads löptid har några hundra procents ränta eftersom beloppet är litet och det betalas tillbaka så snabbt. Årsränta och effektiv ränta är vilseledande när det gäller korta smslån eftersom de inte läggs upp på ett år.
 • Ett kostnadstak som gör att inget snabblån får kosta mer än vad man har lånat föreslås också införas. Kostnadstaket innefattar inte bara själva lånekostnaderna (ränta plus avgifter som är knutna till krediten) utan även förseningsavgifter, inkassoavgifter och avgifter för betalningsföreläggande. Det här kommer att sätta stopp för de smslångivare som tar ut en alltför hög ränta när de lånar ut en större summa pengar under en lång tid. Det kommer kanske inte göra att dessa långivare försvinner men de blir tvungna att förändra sin produkt på grund av kostnadstaket och räntetaket. Nackdelen med att kostnadstaket även innefattar diverse straffavgifter och inkassoavgifter är att det finns risk för att långivaren skickar ärendet vidare till Kronofogden snabbare. Det gör att många som annars kunde ha fått en avbetalningsplan hos inkasso hamnar direkt hos fogden istället.
 • Det ska bli svårare att förlänga ett smslån, eller en högkostnadskredit som de ofta använder istället för termerna ”smslån” eller ”snabblån”. Det tycker vi på Snabblan24.nu är ganska vettigt eftersom snabblån som förlängs gång på gång kan bli riktigt dyra, även om räntan är på 40 %. Å andra sidan förhindrar det föreslagna kostnadstaket ändå att krediten blir alltför dyr, så egentligen kanske detta förslag är lite överflödigt.
 • Konsumenten måste ha en högre marginal att leva på än idag, efter att lånet är taget. Det här innebär att kunder som tar ett smslån måste ha en bättre ekonomi än vad de behöver ha idag för att få ett smslån. Kreditgivare som inte ser till att deras kunder har goda marginaler kan varnas, straffas och/eller förbjudas.
 • Marknadsföringen av smslån ska bli mer måttfull. Det är även tänkt att snabblåneföretagen måste ha länkar på sin hemsida som leder besökarna till en myndighetshemsida som visar vilka risker det finns med smslån. Detta förslag kanske är bra, men frågan är om det hjälper så mycket eftersom de flesta redan känner till vilka risker de tar när de ansöker om ett smslån trots att de har en dålig ekonomi. Dessutom kommer de andra reglerna minska riskerna i alla fall.

Syftet med dessa regleringar (om de införs) är att stärka konsumentskyddet och det är såklart bra. Snabblånemarknaden kommer nog att överleva det här också även om deras produkter måste förändras, vi får väl se hösten 2018.

14 oktober 2016, artikeln uppdaterad 24 januari 2017

Kommer räntetaket minska överskuldsättningen ytterligare?

I gårdagens Svenska Dagbladet (18 jan 2018) utryckte Janne Åkerlund, skuldförebyggare hos Kronofogden, sin glädje över att politikerna äntligen ”satt ned foten” och planerar att införa ett ränte- och kostnadstak för snabblån och andra högkostnadskrediter. Detta skedde ungefär samtidigt som Kronfogden presenterade ny statistik som visade att allt färre personer har skulder hos Kronfogden. Entusiasmen inför framtiden är alltså stor även om det finns en del orosmoln på himlen, som du kan läsa mer om längre ner på denna sida.

Det är inte så konstigt att Kronofogden tycker att det är bra med ett räntetak eftersom de antar att det här kommer att minska överskuldsättningen och att färre snabblåneärenden kommer att hamna hos dem. Men frågan är om det verkligen kommer att bli så mycket bättre. Visst låter det vettigt med ett räntetak och kostnadstak men det är inte alls så säkert att det kommer att leda till minskad överskuldsättning och att färre låneärenden kommer att hamna hos Kronofogden.

Risk för motsatt effekt

I ett tidigare blogginlägg förklarade vi att ett räntetak inte nödvändigtvis behöver göra lånekostnaderna lägre och det är inte heller säkert att det minskar överskuldsättningen. Det som kan hända om ett räntetak införs är:

 • Långivare som erbjudit smslån med några månaders löptider börjar erbjuda årslån istället, alltså lån som har en löptid på ett eller flera år.
 • Dessa långivare kommer förmodligen att sätta sin ränta precis vid räntetaket, runt 40 %. Okej, det är mycket möjligt att flera långivare kommer att erbjuda en ränta runt 30 % eftersom det redan finns rätt många snabblån med en löptid från 1 år och uppåt som har en sådan ränta, de vill ju säkert kunna konkurrera med dessa.
 • En del långivare kommer också att höja sina lånebelopp så att de fortsätter att få en bra profit.
 • Det här kommer att göra att den slutliga lånekostnaden inte alltid kommer att bli lägre än vad den är idag, dels för att löptiden blir längre, dels för att fler svenskar kommer att låna mer än vad de annars kanske skulle ha gjort.
 • Många av de som inte kan betala för sina lån kommer överlag att ha en större skuld än vad de annars skulle ha haft, vilket kan förvärra överskuldsättningen på grund av smslån.

Räntetak förvärrade skuldsättningen i Finland

Vi har vid ett flertal tillfällen skrivit lite om Finland för att försöka dra en slutsats om hur det kommer att gå i Sverige efter att räntetaket införs. Finland införde ett räntetak 2013 för krediter på max 2000 Euro men tydligen har det inte alls förbättrat situationen när det gäller överskuldsättning.

På YLE:s (den finska motsvarigheten till Sveriges SVT) hemsida den 10:e januari 2018 möttes vi av rubriken ”Skuldsattas skulder blir allt större”. Vi vet att vi har skrivit om finländarnas skuldproblem förr, precis som YLE har gjort gång på gång, men det är värt att ta upp igen eftersom räntetaket fem år efter att det infördes inte alls har förbättrat situationen i Finland. Så här kan man i alla fall sammanfatta YLE:s artikel:

 • Skulderna har ökat år för år bland de överskuldsatta, enlig Garantistiftelsen som försöker hjälpa dem.
 • Bland de som ringde Garantistiftelsens stödtelefon var den genomsnittliga skulden 6000 Euro (ca 60 000 kr) större än för fem år sedan. Idag är snittskulden nästan 29 000 Euro. Det här är lite intressant eftersom den genomsnittliga skulden var mycket lägre innan räntetaket infördes för fem år sedan, vilket naturligtvis är hemskt för de drabbade.
 • För fem år sedan fick de som tog alltför många snabblån snabbt betalningssvårigheter, men den totala skulden var mindre och lättare att bli av med.
 • Idag, när Finlands snabblån blivit större på grund av räntetaket, är det desto fler som tar stora snabblån. Det här gör att många som inte klarar av att betala tillbaka på sina lån ofta har en betydligt större skuld än vad folk hade för 5 år sedan.

Ja, vad kan man dra för slutsats av det här? Förmodligen att det svenska räntetaket inte heller kommer att vara någon mirakelkur mot skuldsättning på grund av smslån. Å andra sidan är det en mycket liten del av den totala skulden hos Kronofogden som består av smslåneskulder, ca 0,16 % närmare bestämt.

Goda och dåliga nyheter från Kronofogden

Igår (18 jan 2018) presenterade Kronofogden ny statistik angående skulder hos Kronofogden som också är relevant för denna artikel. Så här ser denna statistik ut i korthet:

 • Antalet personer som har en skuld hos Kronofogden har minskat. År 2017 var antalet skuldsatta 417 693 stycken, vilket var det lägsta antalet sedan 1991. 2016 var det 423 184 stycken och 2015 var det 427 734. Det här är alltså en minskning på dryg 10 000 personer på två år. Orsaken anses vara skuldsaneringar och en god svensk ekonomi. Det var den goda nyheten.
 • Det totala skuldbeloppet hos Kronofogden har ökat från drygt 72 390 000 000 kr (år 2016) till ca 78 732 000 000 kr (2017). Det är alltså mer än 6 miljarder på ett enda år, men naturligtvis har det inte så mycket med smslån att göra, utan det är framförallt bolånen och skulderna till staten som är de största bovarna. Detta är den dåliga nyheten. En annan dålig nyhet är att 100 000 personer fick sin första skuld registrerad hos fogden förra året, men det var alltså fler som blev av med sina skulder eftersom antalet personer sjunkit.

Vi på Snabblan24.nu kan dra en viss slutsats av denna statistik. Det är inte de små lånen som är det största problemet i det här landet, om så vore fallet skulle inte antalet personer med ärenden hos Kronofogden vara den lägsta på 26 år eftersom smslån inte kom till Sverige förrän 2006. I sådana fall hade antalet personer hos Kronofogden varit den lägsta sedan typ 2005, inte sedan 1991, men situationen hos Kronofogden var faktiskt värre åren precis innan smslånen kom till Sverige.

Det är således de stora lånen (och skulder till staten) som är det största problemet, och hur kommer det då att se ut när dagens små smslån omvandlas till större snabblån med effektiva räntor på 30 – 40 % som betalas tillbaka under flera år? Kanske kommer situationen förvärras istället för att förbättras. Låt oss hoppas att det inte blir så.

19 januari 2018

Ägarna bakom låneförmedlarna

Precis som inom snabblånebranschen finns det många låneförmedlare som marknadsför sig under flera olika varumärken. När det gäller smslån äger exempelvis S & A Sverige AB fyra olika varumärken, där kanske mobillån är det mest kända, och när det handlar om låneförmedlare äger exempelvis Lendo AB även låneförmedlarna (eller snarare varumärkena) Loanmarket och Leta Lån.

Om du funderar på att ansöka om ett lån hos mer än en låneförmedlare, kanske för att du vill jämföra de erbjudanden du får, kan det vara bra att veta vilka ägare de olika låneförmedlarna har. Det är ju dumt att göra en ansökan hos Lendo och en hos Loanmarket eftersom det är samma ägare bakom de två olika varumärkena. Det innebär i praktiken att båda dina ansökningar kommer att hamna hos samma banker och du kommer att få samma erbjudanden.

Dessa företag äger låneförmedlarna

Nu ska vi, precis som vi gjort med smslångivarna, visa dig vilka företag som äger de olika varumärkena (låneförmedlarna).

Lendo AB

Kommentar: Ansökningar hos ovanstående tre varumärken handläggs med all sannolikhet av samma handläggare. Lendo och Loanmarket har till och med samma telefonnummer medan Leta Låns telefonnummer slutar på 20 istället för 10. Det innebär att det inte spelar någon större roll hos vilken av dessa låneförmedlare du gör din ansökan, den hamnar ändå hos samma banker som ger dig samma dealar.

Freedom Finance Kreditservice AB

Kommentar: Freedom Finance Kreditservice AB:s huvudägare är koncernen Bauer Media Group som har kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors och München. Zmarta och Freedom Finance ägs av Freedom Finance Kreditservice AB och sitter på samma adress, Polisgatan 4 i Ängelholm, och det säger ganska mycket om hur täta dessa låneförmedlare är. De tre övriga varumärkena ägs förvisso inte av Freedom Finance men alla ansökningar som görs hos dem slussas genast vidare till Freedom Finance AB:s handläggare. Det har alltså ingen betydelse vilken av alla dessa fem låneförmedlare du gör en ansökan hos, de når ändå samma banker.

För övrigt vill vi bara tillägga att Arcadia Finans ägs av Arcadia Finans i Helsingfors, Leads Nordic AS i Skedsmokorset (Norge) och Firstborn IVS Köpenhamn men dessa varumärken marknadsför alltså bara Freedom Finance Kreditservice AB:s tjänster.

Axo Finans AB

Kommentar: I det här fallet är det Axo Finans som är den egentliga låneförmedlaren medan Aktivt Lån och XFinans snarare marknadsför Axo Finans tjänst. Det innebär att alla ansökningar i praktiken tas hand om av Axo Finans. Aktivt Lån skriver till och med att de är en låneförmedlare till Axo, de förmedlar alltså låneansökningar till den egentliga låneförmedlaren.

Förmedlare med endast ett varumärke

Varför så många varumärken?

Ja, man kanske kan fråga sig varför inte låneförmedlarna bara håller sig till ett enda varumärke istället för att skapa flera och/eller samarbeta med andra företag som marknadsför dem under ytterligare ett varumärke. Svaret är egentligen ganska enkelt: förmedlarna vill helt enkelt synas och ju fler varumärken desto större är chansen att man lyckas med det.

Det här kan såklart kännas lite vilseledande ibland eftersom det inte alltid är så tydligt vilken förmedlare som är den ”riktiga” förmedlaren, även om det ofta står angivet någonstans på deras hemsidor.  Det är denna otydlighet som vi velat få bukt med och det är därför vi informerar om det på Snabblan24.nu.

Varför är det bra att känna till ägaren?

Det finns flera anledningar till att det kan vara bra att veta vem som äger en viss låneföremedlare:

 1. Det är sällan värt att vända sig till flera förmedlare som har samma ägare om man vill hitta det allra billigaste lånet, de använder sig ju av samma banker. Chansen att du skulle få ett billigare lån hos en systerförmedlare är inte speciellt stor.
 2. Om du fått avslag på din ansökan hos en viss låneförmedlare är inte chansen inte heller speciellt stor att en systerförmedlare kommer att godkänna dig. Naturligtvis ska du inte ansöka om ett lån om du inte har tillräckligt god ekonomi, men faktum kvarstår: vissa låneförmedlares samarbetspartners (bankerna och kreditbolagen) är hårdare än andra.

10 januari 2018

Topplista för stora lån utan upplysning hos UC

Om du är ute efter ett litet lån är det inga som helst problem att hitta en långivare som tar sina kreditupplysningar hos andra kreditupplysningsföretag än UC, men det är inte det lättaste att hitta ett större lån utan UC. Nästan alla banker och kreditbolag som erbjuder stora lån använder sig dessvärre av UC vilket gör att deras förfrågningar registreras där och försvinner inte förrän ett år senare.

Det gör inte så mycket om du bara ansöker om ett enda lån, eller kanske två, men om du får avslag och fortsätter att göra ansökningar hos nya långivare kommer det att försämra din kreditvärdighet. En bank som ser att du gjort en hel drös med ansökningar precis innan kommer att bli mycket skeptisk. Varför skulle de bevilja dig om ingen annan gjort det? Och ännu värre är om du till och med ansökt om snabblån hos en långivare som tar UC och fått avslag eftersom dessa lån anses lätta att få.

Det är därför som du helst bör ansöka om sådana lån hos en kreditgivare som tar sina kreditupplysningar hos t ex Bisnode eller Creditsafe. En tidigare förfrågan hos Bisnode syns förvisso i Bisnodes egna register men det är ändå bättre än hos UC eftersom det är UC som bankerna och andra tunga aktörer använder sig av.

Nog om det. Det är inte alls svårt att få lån upp till 20000 kr utan UC men sedan blir det svårare. Vi ska därför visa dig vilka alternativ som finns och hur billiga eller dyra de är, men vi börjar med att presentera de tre långivare som erbjuder de billigaste stora lånen utan UC.

Billigaste stora lånen utan UC

 1. Hos Tryggkredit kan du låna 25000 kr utan UC och du får då en effektiv ränta på 28 % om du lägger upp lånet på ett år och betalar tillbaka lika mycket varje månad. Lånet kostar dig totalt 3 513 kr.
 2. Primal Capital erbjuder också lån upp till 25 000 kr med en effektiv ränta på 30,6 % om du betalar tillbaka lika mycket i månaden i 12 månader.
 3. Hos Frogtail kan du låna upp till 40000 kr utan UC, men det är lite svårt att veta hur mycket lånet kommer att kosta för just dig eftersom de använder sig av en individuell räntesättning. Den effektiva räntan varierar från 9,9 % till 39 %. Om du skulle få den lägsta räntan kostar det 5 109 kr att låna 40 000 kr i 2 år och 7 432 kr i 3 år.

Andra lån över 20000 kr

Avslutningsvis ska vi visa dig ytterligare fem långivare som erbjuder större lån utan kreditupplysning hos UC. Vi på Snabblan24.nu anser emellertid att du inte bör låna över 20000 kr hos någon av dessa eftersom deras stora lån är alldeles för dyra. Då är det bättre att välja någon av ovanstående kreditgivare eller ansöka hos en kreditgivare som tar UC eftersom dessa lån är betydligt billigare. Kolla gärna in våra artiklar över lån som är lätta att få eller jämför lånekostnader på vår jämförelsesida.

 • Onea 30000 kr (40 000 kr för tidigare kunder) i 24 mån. Effektiv ränta 150.5 %
 • Mobillån 25000 i 12 mån. Effektiv ränta 150,7 %
 • Ferratum 25000 kr i 12 mån. Effektiv ränta 200 %
 • Säkerfinans 25000 kr i 12 mån. Effektiv ränta 222,9 %
 • Snabbfinans 25000 kr i 12 mån. Effektiv ränta 309,2 %.

Som du ser är de effektiva räntorna på tok för höga när man vill låna så pass mycket så länge som 12 månader. Däremot är dessa långivare definitivt värda att titta närmare på om du vill låna lite mindre under en kortare tid.

4 Januari 2018

Smslån med julöppet och nyårsöppet 2017

Här ska vi på Snabblan24.nu visa dig vilka långivare vi vet har öppet under jul, nyår,  mellandagarna och trettondagen 2017/2018. Detta är en uppdaterad sida från tidigare år men alla öppettider gäller alltså för detta årsskifte, så låt dig inte luras av att det står 2015 i din webbläsares adressfält. Om du vill kolla närmare på långivarna är det bara att klicka på deras namn (markerade med fet stil).

Smslån under julen

Många långivare har stängt på julen men det finns en del som har öppet. I år har dessvärre färre långivare öppet under julen i jämförelse med tidigare år, men de har desto generösare öppettider under mellandagarna. Här listar vi alla långivare som har öppet under julen och/eller mellandagarna och som kan betala ut lånet direkt till vissa banker. Ni andra får era pengar nästkommande bankdag, alltså onsdagen efter jul.

Viaconto & Viakredit

Hos Viaconto och Viakredit kan du få dina pengar insatta direkt om du har ett Nordeakonto.

 • Uppesittarkvällen stängt
 • Julafton stängt
 • Juldagen 10:00 – 16:00
 • Annandag jul 10:00 – 16:00
 • Mellandagarna 08:30 – 20:00 (Viakredit 30 dec 10:00 – 16:00, Viaconto stängt)

Flexlimit & Meddelandelån

Direkt med Nordea & Handelsbanken under följande tider:

 • Uppesittarkvällen 23 Dec 10:00-17:00
 • Julafton stängt (till skillnad från förra året då de hade öppet).
 • Juldagen stängt
 • Annandag jul 13:00-16:00
 • Mellandagarna 07:30 – 22:00 (30 dec 10:00-17:00)

Lånbutiken & Risicum

Direkt med Nordea och Handelsbanken under följande tider:

 • Uppesittarkvällen 09:00 – 17:00
 • Julafton stängt
 • Juldagen Stängt
 • Annandag jul Stängt
 • Mellandagarna 07:00 – 21:00 (30 dec 09:00-17:00)

Daypay

Om du har ett bankkonto hos Swedbank eller handelsbanken kan du få en direktutbetalning hos Daypay under följande tider:

 • Uppesittarkvällen 11:00 – 18:00
 • Julafton, juldagen och annandag jul stängt
 • Mellandagarna 09:00 – 19:00 (30 dec 11:00 – 18:00)

Mobillån, Snabbfinans, Säkerfinans & Tryggkredit

Hos dessa långivare kan du få dina pengar direkt om du har ett bankkonto hos Nordea, Swedbank, SEB eller Handelsbanken.

 • Uppesittarkvällen 08:00 – 18:00
 • Julafton, Juldagen & annandag jul: Ingen uppgift
 • Mellandagarna 08:00 – 18:00 (30 dec 10:00 – 15:00)

Onea & Vivus

Hos Vivus kan du få dina pengar utbetalda direkt till ditt bankkonto om om du har ett konto hos Nordea eller Handelsbanken. Onea gör direktinsättningar till Nordea-konton. Dessa långivare har dock inte angivit några speciella öppettider men under mellandagarna har de öppet som vanligt.

Så här ser de öppettider vi känner till ut:

 • Uppesittarkvällen 23 dec: 10:00 – 18:00
 • Julafton 24 dec: Ingen uppgift
 • Juldagen 25 dec: Ingen uppgift
 • Annandag jul 26 dec: Ingen uppgift
 • Mellandagarna 27 – 30 dec: 08:00 – 18:00 (30 dec 10:00 – 18:00)

Everydayplus

Direkt med Nordea

 • Uppesittarkvällen: 10:00 – 16:00
 • Julafton, juldagen, annandag jul:  Ingen uppgift
 • Mellandagarna: 09:00 – 20:00 (30 dec 10:00 – 16:00)

CredwayEasycredit Credigo

Om du tar ett lån hos någon av dessa långivare kan du få dina pengar direkt om du har ett bankkonto hos Swedbank till exempel. Så här ser deras öppettider ut under julen:

 • Uppesittarkvällen 07:00 – 21:00
 • Julafton 10.00 – 18.00
 • Juldagen 10.00 – 18.00
 • Annandag jul 10.00 – 18.00
 • Mellandagarna 07:00 – 21:00 (30 dec 10:00-18:00.

Mellandagarna

De flesta långivare håller alltså öppet under mellandagarna precis som vanligt. Det är inte speciellt konstigt eftersom de extra helgdagarna är få i år, men en del stänger lite tidigare än normalt dagen innan nyårsafton.

Smslån på nyårsafton och nyårsdagen

Här visar vi vilka smslångivare som betalar ut pengar dagen innan nyår, på nyårsafton och nyårsdagen 2017/2018 samt vilken bank du måste ha för att få ditt smslån direkt. Om du inte har ett bankkonto hos “rätt” bank får du dina pengar på tisdagen efter nyår.

Meddelandelån & Flexlimit

Banker: Handelsbanken & Nordea.

 • 30 december 10:00 – 17:00
 • Nyårsafton 10:00 – 13:00
 • Nyårsdagen Stängt

Lånbutiken & Risicum

Banker: Handelsbanken & Nordea.

 • 30 december 09:00 – 17:00
 • Nyårsafton Stängt
 • Nyårsdagen 09:00 – 17:00

Viaconto & Viakredit

Bank: Nordea.

 • 30 december 10:00 – 16:00
 • Nyårsafton Stängt
 • Nyårsdagen Stängt

Mobillån, Snabbfinans, Säkerfinans & Tryggkredit

Banker: Nordea, Swedbank, SEB & Handelsbanken.

 • 30 december 10:00 – 15:00
 • Nyårsafton: Stängt
 • Nyårsdagen: Stängt

Daypay

Banker: Swedbank & handelsbanken.

 • 30 december 11:00 – 18:00
 • Nyårsafton: Ingen uppgift
 • Nyårsdagen: Ingen uppgift.

Onea & Vivus

Banker: Vivus kan göra överföringar till Nordea- och Handelsbanken-konton och Onea till Nordea.  Om du inte använder dig av dessa banker och ansöker under en helg sitter pengarna ändå på ditt bankkonto efter helgen när bankerna har öppnat igen. Dessvärre har varken Vivus eller Onea angett några avvikande öppettider än, så det är därför svårt att veta om de har öppet som vanligt eller har stängt.

 • 30 december 10:00 – 18:00
 • Nyårsafton: Ingen uppgift.
 • Nyårsdagen: Ingen uppgift

Everydayplus

Bank: Nordea.

 • 30 december 10:00 – 16:00
 • Nyårsafton: Ingen uppgift
 • Nyårsdagen: Ingen uppgift

CredwayEasycredit & Credigo

Banker: Swedbank, Nordea och Handelsbanken.

 • 30 december 10:00 – 18:00
 • Nyårsafton 10:00 – 18:00
 • Nyårsdagen 10:00 – 18:00

Visst kan det vara frestande att slå på stort på nyår genom att ta ett smslån, men tänk dig för innan du gör det. Är det värt det och har du verkligen råd att betala tillbaka lånet redan inom en månad eller två?

Trettondagen 2018

Under följande öppettider kan du få ditt smslån på trettondagen om du har “rätt” bank. Observera att ingen långivare har angivit några avvikande öppettider för trettondagen så vi utgår att de har öppet precis som om det vore en vanlig lördag, men det är inget vi är 100 % säkra på.

MobillånSnabbfinansSäkerfinans Tryggkredit

Nordea, Swedbank, SEB & Handelsbanken.

6 jan 10:00 – 16:00

Flexlimit & Meddelandelån

Handelsbanken och Nordea.

Trettondagen 6 jan 10:00 – 17:00

Lånbutiken & Risicum

Handelsbanken och Nordea.

6 jan 09:00 – 17:00

Onea & Vivus

Handelsbanken och Nordea.

6 jan 10:00 – 18:00

Everydayplus

Nordea.

6 jan 10:00 – 16:00

Viaconto Viakredit

Nordea:

6 jan: 10:00 – 16:00

Daypay

Swedbank & handelsbanken.

6 jan 11:00 – 18:00

Credway, Easycredit Credigo 

Swedbank, Nordea & Handelsbanken.

6 jan 10:00-18:00

Smspengar Norden AB:s öppettider

Smspengar, Expresskredit, Kundfinans och Strandiafinans ägs av Smspengar Norden AB och betalar ut pengar direkt till Nordea och Handelsbanken. Smspengar och Kundfinans betalar även ut direkt till Danske Bank. Dessvärre har de stängt under jul och nyår:

 • Uppesittarkvällen 08:00 – 13:00
 • Julafton stängt
 • Juldagen stängt
 • Fredag 30 dec 08:00 – 14:00
 • Nyårsafton stängt
 • Nyårsdagen stängt

Hur har de andra långivarna öppet?

Inga andra långivare utom de vi har nämnt här på Snabblan24.nu anger några speciella jultider och nyårstider på sina hemsidor. Det kan innebära att de antingen har öppet som vanligt eller stängt under jul och nyår. Vi på Snabblan24.nu vet inte vilka som har öppet och vilka som har stängt men, om du vill låna hos en annan långivare än de vi anger i den här bloggartikeln är det bara att ringa dem för att se om de har öppet. Deras telefonnummer står under ”kontakta oss”, ”kundtjänst” eller liknande på deras hemsidor.

Simma lugnt!

Även om du faktiskt kan ta smslån även under julen och nyår bör du inte göra det, för hur ska det gå i januari om du lånar pengar direkt efter din decemberlön? Möjligtvis kanske du kan ta ett smslån utan ränta och avgifter om du hittar ett klipp på mellandagsrean om du har möjlighet att betala tillbaka på det innan löptiden är slut. Sånt kan du trots allt spara pengar på om du ändå tänkt köpa det du hittade på mellandagsrean vid ett senare tillfälle.

Men nu är vi på Snabblan24.nu inga överförmyndare som bestämmer om du ska låna pengar eller inte, inte heller bestämmer vi när du ska låna och vad du ska låna till, så det är därför vi upplyser dig om hur långivarna har öppet under jul och nyår. Den som vill ta ett smslån lär göra det ändå, vare sig vi informerar om öppettiderna eller inte. Vi vill helt enkelt bara bespara våra besökare en massa tid, det är det vi är till för.

God jul och Gott nytt år!

Socialdemokraterna tjänade pengar på skuldsatta

I åratal har smslångivarna beskyllts för att göra miljonvinster på folk som har en dålig ekonomi. Och vid några tillfällen har det kommit fram att folk som inte borde få ta ett lån har lyckats få det i alla fall hos dessa långivare. Visst har branschen haft sina brister och en del långivare har straffats eller förbjudits att fortsätta med sin verksamhet, men det har varit ytterst ovanligt att någon ens fått låna en enda femhundring utan att man tagit en kreditupplysning på honom eller henne.

Idag tar alla kreditbolag kreditupplysningar på alla som ansöker om ett smslån eftersom de är skyldiga att göra det, i alla fall gör alla långivare du hittar här på Snabblan24.nu det. Och det är i stort sett omöjligt att få ett smslån om man har ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Därför känns det ironiskt, nästan som ett dåligt skämt, när vi snubblande över följande rubriker i Expressen och DN för några månader sedan: ”Socialdemokraterna gör miljonvinst på skuldsatta” och ”S säljer lotter på kredit till skuldsatta och driver tusentals till Kronofogden”. Man vet inte om man ska skratta eller gråta.

Det är ju minst sagt märkligt eftersom som regeringen, läs Socialdemokraterna och Miljöpartiet, varit så bekymrade över dagens högkostnadskrediter. De beklagar sig att så många hamnar hos Kronofogden på grund av smslån och att kreditgivarna inte är tillräckligt hårda i sina kreditbedömningar, samtidigt som de själva länge erbjudit prenumerationer på Kombilotter på kredit utan att ens ta kreditupplysningar på lottköparna.

Socialdemokraterna drev 8000 till Kronfogden

Om man med några snabba penseldrag ska sammanfatta de mest pikanta detaljerna för denna lotteriskandal ser det ut så här:

 • Socialdemokraterna har sålt sina så kallade kombilotter på prenumeration utan att göra någon kreditkontroll. Det har de inte varit skyldiga att göra men frågan är om det är moraliskt rätt.
 • Det här har gjort att skuldsatta som haft betalningsanmärkningar och varit skuldsatt hos Kronofogden kunnat köpa lotter på kredit, vilket såklart inte är bra.
 • Lotterna kostar 200 kr styck och eftersom en prenumeration innebär att man får en lott i månaden kostar det 2400 kr per år. Du skulle t ex aldrig få låna denna summa utan att en kreditupplysning tas på dig, och inte heller teckna ett abonnemang som kostar så mycket utan att operatören tar en kreditupplysning.
 • Kombilotterna har gett Socialdemokraterna miljoner i intäkter, intäkter som används till partiarbete, samtidigt som de gjort att över 8000 svenskar sedan 2014 har hamnat hos Kronofogden. Det handlar om ca 6 personer om dagen som fått ett skuldsaldo hos Kronofogden på grund av Kombilotterna.
 • Många som redan befunnit sig i skuldfällan har sjunkit ännu djupare på grund av lotteriet.
 • I sin lotterireklam har Kombispel gett skenet av att en lottovinst kan lösa spelarens ekonomiska problem. I ett reklaminslag på Kombispels hemsida sa en kvinna som vunnit 1,1 miljoner kronor: ”Kontot var tomt och det var två veckor till löning och jag sa till mig själv att något måste hända om jag ska kunna fortsätta så här.” (Källor: DN och Avesta Tidning. DN:s artikel är tyvärr inte läsbar utan att du betalar för den, därför la vi till en tidning till som källa.) Hmmm, och har det länge talats om att reklamen för smslån måste bli mer måttfull och inte var förskönande. Känns som hyckleri även om detta reklamklipp nu är borta.

Detta ser ju inte så bra ut eller hur? Snacka om att kasta sten i glashus. Regeringen, med sossarna i spetsen, har ju länge talat om att de vill minska överskuldsättningen i Sverige och det är den största anledningen till att de vill skärpa reglerna runt smslånen, men samtidigt ser de själva till att tusentals personer får nya skulder hos fogden och blir ännu mer skuldsatta. Det här tog Göteborgs-Posten också fasta på. På ledarsidan 27 november skrev GP:

Att motverka att oseriösa snabblåneföretag skor sig på utsatta och sårbara människor är angeläget. Här agerar regeringen helt rätt. Men ska det göras med trovärdighet går det inte att slå ned på sms-lånen samtidigt som det största regeringspartiet genom sitt eget spelbolag har skuldsatt tusentals personer.

Vi kan inte göra annat än att hålla med.

Sedan det här uppdagades har Kombispel såklart varit tvungna att vidta åtgärder. De ska numera ta kreditupplysningar på alla sina kunder och inte skicka några skulder vidare till Kronofogden. Men förmodligen hade denna förändring inte skett om inte media (läs DN) tagit upp det här problemet.

Samtidigt hade det också varit vettigt om regering och riksdag även försökte minska skuldsättningen genom att motverka att folk hamnar hos fogden på grund av skulder till staten, vilket är mer än 80 % av alla skulder hos Kronofogden. Det vore väl rätt vettigt om man nu helt seriöst ville stoppa överskuldsättningen i Sverige.

Lotteriinspektionen: Ok att sälja Kombilotter på kredit

I lotterilagen står det så här :

37 § Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Om det finns synnerliga skäl, får Lotteriinspektionen beträffande ett visst lotteri medge undantag från förbudet i första stycket. Lag (2004:1066).

Redan 1995 förbjöds spel på kredit i Sverige och 2002 skärptes lagen så att den lottförsäljning som betalas med faktura också skulle förbjudas. Så har Socialdemokraterna begått ett brott? Nej, det har de inte eftersom de har ett undantag från lagen liksom ett fåtal andra aktörer som också godkänts av Lotteriinspektionen. Varför just Socialdemokraternas lotteri har fått ett undantag vet vi inte riktigt.

 

21 December 2017

Kommer snabblånen bli billigare?

I september nästa år är det högst troligt att inga snabblån får ha en högre ränta än 40 % plus referensränta. Inom snar framtid kommer ju regeringen lägga en proposition i riksdagen som med all sannolikhet kommer att röstas igenom. Detta har såklart hyllats hos media men många anser att en ränta på drygt 40 % fortfarande är på tok för högt, men är det verkligen det? Och kommer räntetaket göra att snabblånen blir billigare eller inte? Dessa två frågeställningar ska vi resonera lite om nu.

Är 40 % i ränta okej?

Vi vet att det är lätt att stirra sig blind på den effektiva räntan och då ser ju 40 % ut att vara extremt mycket. Och självklart, om du tar ett lån på några hundratusen kronor som du betalar av på i åratal är det rena ockret. För att inte tala om hur extremt det vore om bolån hade en så hög ränta, för då är ju även 4 % extremt mycket i dagens läge.

Det är inte så konstigt att folk ofta har den effektiva räntan i huvudet eftersom de allra flesta lån är ganska stora och har en lång avbetalningstid. Då är ju effektiv ränta ett vettigt mått på hur dyrt eller billigt ett lån egentligen är och funkar bra när man vill jämföra lån. Men det här funkar inte när det gäller snabblån och smslån eftersom många av dessa lån har en löptid som är kortare än ett år, och dessutom är de små.

Det är ju bland annat löptiden och lånebeloppet som påverkar hur hög ränta ett lån får. Om ett lån på 100 000 kr skulle ha en ränta på 40 % skulle det ha en lånekostnad över 100 000 kr om det betalades tillbaka under 5 år. Det skulle innebära att lånekostnaden blir högre än 100 % av lånets storlek. Och det vore nästan ocker.

Däremot skulle ett smslån på 4000 kr med en ränta på 40 % kosta runt 800 kr om det betalas tillbaka månadsvis under 1 år, och det är ”bara” 20 % av den summa man lånat. Det känns inte alls lika oskälig. Dessutom går det alltid att lösa sina lån i förtid så även om du tar ett lån på 4000 kr med 1 års löptid kan du göra extraamorteringar och bli av med det redan efter någon månad. Då kommer det bara att kosta några hundralappar.

Det är snarare så att ett sådant här litet lån måste ha en ganska hög ränta för att det ska vara lönsamt för kreditgivaren att låna ut pengar. En ränta på t ex 5 % för ett sådant här litet lån skulle bara ge en lånekostnad på drygt 100 kr. Det är ingen snabblångivare som skulle få sin verksamhet att gå runt med en så låg avkastning. Det kan förvisso funka för långivare av privatlån men enbart för att de även lånar ut stora summor pengar.

Inte säkert att snabblånen blir billigare

Som du ser behöver en 40 procentig ränta vara så farlig, såvida lånebeloppet är litet och löptiden kort. Det finns emellertid en risk med ett räntetak på 40 %. Om räntetaket införs finns det säkert en del kreditgivare som lockas att lägga sig runt 40 % och sedan erbjuda ganska stora lån med långa löptider.

Om detta sker skulle ett lånebelopp på 50000 kr som betalas tillbaka i 5 år kosta mer än själva lånet. Det kommer i och för sig inte funka eftersom snabblånen inte kommer att få kosta mer än lånebeloppet när de nya reglerna införs, men även 100 % i lånekostnad är inte billigt precis.

Så, kommer snabblånen bli dyrare eller billigare? Det är inte alls så säkert, som du kanske förstår. Visst vi kommer inte få se några effektiva räntor på flera hundra procent (plus referensränta), men det behöver inte nödvändigtvis betyda att lånen de facto blir billigare. Det som förmodligen kommer att hända är att de korta månadslånen förvandlas till årslån och då är det inte så säkert att de blir billigare om man tittar på totalkostnaden för dem.

Mer läsning om ränta och smålån hittar du i följande artiklar här på Snabblan24.nu:

Risken med räntetak

Hur mycket kostar din kredit?

Vilken månadskostnad har ditt hotellrum?

10 December 2017

Handla smart på Black Friday

Snart är Black Friday här, den stora amerikanska shoppingdagen som introducerades även i Sverige 2013, den stora rea-dagen. Naturligtvis var det de svenska handlarna som såg till att shoppingtraditionen kom hit eftersom det ökar deras försäljning och gör att julhandeln får fart lite tidigare än vanligt.

Det här kan man ju tycka vad man vill om, men det är ändå fler och fler svenskar som ger sig iväg och fyndar under Black Friday, eller gör det framför datorn. Förra året (2016) slog e-handeln rekord på Black Friday, det blev den starkaste e-handelsdagen på hela året. Och ingenting tyder på att intresset för Black Friday kommer att minska, tvärtom är det många som tror att den kommer att slå rekord i år.

Det finns två sidor av det här fenomenet. Å ena sidan kan man passa på att köpa julklapparna till ett betydligt lägre pris än vanligt vilket gör att man sparar pengar. Å andra sidan finns det risk för att man handlar för mycket och drar på sig en massa impulsköp vilket gör att man slösat bort pengar.

Tänk på det här innan du fyndar

Om du också funderar på att fynda på fredag bör du planera lite i förväg så att du sparar pengar istället för att slösa pengar, annars finns det risk att du går en mycket tuff månad till mötes när plånboken gapar tom.

 • Det bästa är såklart att bara köpa det du ändå skulle köpa. Om du t ex tänkt köpa en 65 tums TV och den är ordentligt nedsatt i pris under Black Friday är det såklart bättre att köpa den då istället för senare. Då sparar du pengar.
 • Det är inte heller så dumt att köpa julklapparna på fredag eftersom du förmodligen ändå ska köpa julklappar. Antingen kan du spara pengar på att köpa dem då eller så kan du kanske köpa lite finare julklappar än vad du annars brukar göra.
 • Om du har det så snålt kanske det också är okej att köpa något du länge velat ha men tyckt varit för dyrt. Om du hittar det du vill ha till ett riktigt fyndpris kanske det inte är så dumt att slå till och unna sig det tillslut.
 • Undvik att köpa sånt du inte ens funderat på att köpa tidigare, alltså undvik impulsköp.
 • Bestäm redan i förväg hur mycket pengar du som mest får göra av med och tänj inte på denna gräns. Vi vet att det är lättare sagt än gjort, men försök att vara vuxen.

Tjänar man på att ta ett lån?

Svaret på ovanstående rubrik är: det beror på. Om du funderar på att låna pengar för att bekosta en del av dina Black Friday- inköp är det såklart viktigt att lånet inte blir dyrare än vad du sparar på dina inköp. Det beror dels på hur stora rabatterna är och dels på hur mycket ditt lån kostar. Snabblan24.nu ska nu ge dig ett exempel som visar dig när du kan tjäna på att ta ett lån och när du inte gör det.

Exempel:

Egentligen är det inte så svårt att ta reda på om det lönar sig att ta ett lån eller inte. Det är bara att kolla vad totalkostnaden för lånet blir och väga det mot hur mycket du sparar på att köpa dina prylar för det. Om du t ex köper saker för 10 000 kr som annars skulle ha kostat dig 13 000 kr måste lånekostnaden naturligtvis understiga de 3000 kr du sparar på att köpa dessa saker under Black Friday.

 • Om du kan betala tillbaka allt inom 3 månader kan du ta vilket smslån som helst och ändå tjänat på att ta lånet. Då sparar du alltifrån 200 kr upp till 2000 kr på det (se vår jämförelse för lån på 10000 kr).
 • När det gäller ett årslångt lån tjänar du inte på det om du tar ett vanligt smslån eftersom lånekostnaderna då överstiger 3000 kr, men om du tar ett litet privatlån hos t ex Cashbuddy tjänar du på det eftersom det inte kostar mer än 1652 kr och hos Klicklån kostar det ”bara” 1 267 kr.
 • Om du kan få ett vanligt privatlån blir din lånekostnad naturligtvis ännu lägre och då kan du verkligen tjäna på att fynda med ett lån.
 • Om du har möjlighet att betala tillbaka allt inom 30 dagar finns det flera lån och krediter som är helt gratis.

Slutsatsen är att följande:

 • Om du kan betala tillbaka allt inom 30 dagar sparar du 3000 kr på ditt fyndande eftersom det finns lån helt utan ränta och avgifter.
 • Om du kan betala tillbaka allt inom 90 dagar kan du spara upp till 2000 kr, även om du tar ett smslån.
 • Om du vill betala tillbaka allt inom ett år kan du spara upp till drygt 1700 kr om du tar ett snabblån hos långivare som erbjuder löptider på minst 1 år och ännu mer om du lyckas få ett vanligt privatlån/banklån. Men om du tar ett smslån förlorar du på det.

Så ja, visst kan du ”tjäna” på att låna inför Black Friday men inte alltid, och bara om du gör riktigt bra dealar. Men det är klart, om du köper en massa saker som du inte annars skulle ha köpt förlorar du såklart pengar på att ta ett lån.

Lite historia om Black Friday

Black Friday är en amerikansk ”tradition” som är en följd av den irländska traditionen (som är stor i USA) Thanksgiving day. Thanksgiving day är alltid den fjärde torsdagen i november och dagen efter den inträffar Black Friday. Även om Black Friday inte är en officiell helgdag är många amerikaner lediga den dagen vilket gör den perfekt för shopping inför julen, den utgör själva starten för den amerikanska julhandeln. Anledningen till att det är så extremt populärt att shoppa just denna dag är emellertid att de flesta butiker sänker priserna på en mängd av sina produkter just denna dag.

Traditionen har funnits sedan 1952 men det var först 2003 som Black Friday blev den enskilt största shoppingdagen i USA och har så varit sedan dess med undantag för 2004. Naturligtvis har många handlare i andra länder genom åren sneglat avundsjukt på denna tradition vilket gjort att Black Friday numera finns i en mängd andra länder, även länder som inte firar Thanksgiving.

I Sverige introducerades Black Friday år 2013 och sedan dess har försäljningen ökat rejält. År 2016 blev dagen den enskilt bästa dagen för Sveriges e-handlare så det är väl bara en tidsfråga tills det även gäller i den ”vanliga” handeln. Kanske blir det ett rekord redan i år?

19 november 2017

Hur många banker kontaktar låneförmedlaren – egentligen?

Om du vill ta ett lån via en låneförmedlare finns det många att välja på, så vilken ska man då välja? Först och främst bör du kolla att du uppfyller låneförmedlarens alla krav och sedan titta på hur räntan ser ut och hur många banker de samarbetar med. Det finns förmedlare som bara samarbetar med kanske 5, 10 banker och kreditbolag medan andra samarbetar med minst 20.

Det är en stor fördel att välja en låneförmedlare som samarbetar med många banker eftersom det gör att fler banker tvingas att konkurrera om dig. Du bör emellertid ha klart för dig att även om en förmedlare skryter med att de samarbetar med 20+ antal banker brukar de sällan kontakta samtliga när någon gör en ansökan. Hur många banker de kontaktar beror på flera saker: din inkomst, din ålder, om du har betalningsanmärkningar och hur mycket och länge du vill låna.

Din ålder påverkar antalet banker

De flesta vanliga banker har en 18-årsgräns för sina lån, alla myndiga som uppfyller deras övriga krav och har en tillräckligt bra kreditvärdighet har möjlighet att få ett lån hos dem. Men det finns en del mindre nischbanker och kreditbolag som många låneförmedlare samarbetar med som har en högre gräns än 18 år, t ex 20, 21 eller till och med 23 år, det är inte helt ovanligt när det gäller snabblån.

Om du är under 20 år är det alltså möjligt att någon enstaka bank/kreditbolag faller bort enbart på grund av din ålder när du gjort din ansökan.

Din inkomst har betydelse

En annan sak som kan variera stort mellan bankerna och kreditbolagen är inkomstkravet. En del banker kräver att man har en årsinkomst på 120 000 kr medan andra vill att man ska tjäna 180 000 kr, för att ge två exempel. Det finns även de som har lägre inkomstkrav och de som har högre.

Om du inte tjänar så bra finns det alltså risk för att en del banker faller bort, även om du uppfyller låneförmedlarens inkomstkrav. Exempelvis Lendo har ett inkomstkrav på bara 100 000 kr men om du inte tjänar mer än så faller garanterat en hel drös banker bort.

Betalningsanmärkning har stor betydelse

Alla långivare tittar på ansökandens kreditvärdighet innan de eventuellt beviljar ett lån. Din kreditvärdighet är samma sak som din nuvarande betalningsförmåga och din ekonomiska historia. Om du har en betalningsanmärkning, eller fler, betyder det att din ekonomiska historia inte varit klanderfri.

De flesta banker beviljar inte lån till ansökanden med betalningsanmärkningar, så om du har det kommer bara ett fåtal kreditbolag kontaktas även om låneförmedlaren förklarar att det är okej att ha anmärkningar. Det innebär bara att de samarbetar med minst en bank eller ett kreditbolag som accepterar det.

Hur mycket och länge du vill låna

Två andra faktorer som avgör hur många banker som kommer att kontaktas är dina egna önskemål när det gäller lånebelopp och löptid. De flesta låneförmedlare samarbetar med såväl stora banker som erbjuder klassiska privatlån (från 10000 upp till 350 000, 400 000, 500 000 eller till och med 600 000 kr i 1 till 12 eller 15 år) som kreditbolag som erbjuder mindre lån med kortare löptider.

Om du t ex vill låna 500 000 kr faller såklart de banker bort som erbjuder högst 350 000 eller 400 000 kr och om du vill låna 600 000 kr faller de flesta banker bort. Samma sak gäller om du vill låna så lite som 5000 kr eftersom det är långt ifrån alla kreditbolag som erbjuder så små lån.

Samma sak gäller vid löptider, om du vill ha en löptid på hela 15 år är det inte alla banker som erbjuder det och om du bara vill låna i ett år finns det banker som har en lägsta löptid på 2 år. Men när det gäller löptider är det inte så säkert att man alltid får den önskade löptiden. Det kan antingen bero på att du vill ha en riktigt kort löptid, som banken inte tror att du klarar av, eller en mycket lång löptid som banken anser vara för länge i förhållande till lånets storlek.

Slutsats: Om du tjänar bra, är drygt 20 år, saknar betalningsanmärkningar, har en bra kreditvärdighet och ansöker om ett lån på t ex 50 000 kr med en löptid på några år kontaktar låneförmedlaren de flesta av sina samarbetspartners (men förmodligen inte de som har en hög ränta eftersom dessa kreditbolag ofta riktar sig till folk med en sämre kreditvärdighet). Om du har betalningsanmärkningar, är 18 – 19 år och inte tjänar så mycket kommer dessvärre ganska få långivare kontaktas.

Så svaret på frågan hur många banker låneförmedlaren egentligen kontaktar går egentligen inte att svara på. Det enda man kan säga är att de sällan kontaktar alla sina banker och om du har ganska många hinder emot dig (såsom låg inkomst, låg ålder och dålig ekonomisk historik) kan det bli ganska få banker som kontaktas.

8 november 2017

1 2 3 10