Gemensam ekonomi – för er som levt ihop länge

Det här är vår tredje artikel om hur man kan arrangera sin ekonomi när man delar sitt hushåll med någon. I förra artikeln skrev vi om delad ekonomi och här kommer vi att titta på motsatsen: en helt gemensam ekonomi. Det är den modell som många gifta par och sambos som bott ihop i flera år ofta använder sig av.

Det är dock inte riktigt lika vanligt att använda sig av en helt gemensam ekonomi idag som för något årtionde sedan. Alltfler väljer att delvis gemensam ekonomi som vi också tar upp på denna sida.

Så ser en helt gemensam ekonomi ut

Om ni väljer en gemensam ekonomi innebär det att:

 • Alla pengar ni får in hamnar på era gemensamma konton.
 • Alla räkningar och allt ni handlar tas från era gemensamma pengar.
 • Även nöjen, hobbies, inköp av mobiltelefoner, datorer och lyx tas från era gemensamma pengar.

Är en helt gemensam ekonomi något för er?

Helt gemensam ekonomi passar bra för:

 • Par som har levt ihop länge och som litar på varandra när det gäller ekonomin.
 • Familjer med barn eftersom det är svårt att dela på allt när man har barn.

Passar inte bra för:

 • Nyblivna sambos som inte känner till varandras spenderingsvanor än.
 • Par där den ena partnern gör av med betydligt mer pengar än den andre, inte minst om partnern som gillar att spendera pengar tjänar mindre.

Fördelar

 • Ni slipper att gå igenom alla era utgifter och inköp som man måste göra om man har en delad ekonomi. Det här är ett extra stort plus om ni har barn.
 • Det kan ge en känsla av tillit i förhållandet.

Nackdelar

 • Risken för bråk om pengar är stor, framförallt om den ena partnern spenderar mycket mer än vad den andre gör.
 • Om den ena partnern lånar pengar, t ex tar stora privatlån eller små smslån, för att använda pengarna själv blir det ändå bådas börda. Då får även den andre partnern betala ränta för lånet.
 • Osjälvständigt. Om man köper något till sig själv utan att fråga partnern kan det bli fel, men det kan också kännas jobbigt att alltid fråga sin partner innan man köper något.

Tips & råd

Det är många saker man bör tänka på om man har en helt gemensam ekonomi. Ni måste till exempel planera inför framtiden och vid större inköp bör båda vara överens om att det är ett okej inköp, annars finns det risk för konflikter. Gör så här:

 • Tala med varandra om er ekonomi! Det här är mycket viktigt så att ni strävar mot samma mål och det minskar risken får bråk om pengar. Ställ er själva frågor som: Hur mycket ska vi spara varje månad? Ska vi spara pengar till barnen också? Hur mycket kan vi tänka oss att spendera på prylar och nöjen? Vem av oss ska se till att räkningarna blir betalda så att vi inte missar någon räkning?
 • Ni bör komma överens om hur mycket ni får spendera på var sitt håll utan att behöva fråga partnern. Ni kan också välja att öronmärka varsin summa pengar men då har ni inte en helt gemensam ekonomi längre utan har snarare en ”delvis gemensam ekonomi”. Den kan du läsa mer om nedan.
 • Om ni är sambos är det viktigt att skriva ett samboavtal som kan vara bra att ha till hands om ni skulle separera i framtiden eller om någon av er avlider eftersom sambos inte ärver av varandra.
 • Det är bra om ni båda har tillgång till samtliga bankkonton så båda har koll på hur er ekonomi ser ut. Om den ena inte har insyn och tycker att det verkar gå åt för mycket pengar kan det leda till misstänksamhet.

Delvis gemensam ekonomi

Det finns många som väljer att ha en delvis gemensam ekonomi istället för en helt gemensam. Hur en sån ekonomi ser ut kan skilja sig mycket åt, men här är i alla fall de två vanligaste varianterna:

 • Paret får en viss summa var varje månad som de får spendera som de vill. Man skulle kunna säg att det är en slags månadspeng för vuxna.
 • Paret väljer att ta dela på allt överskott som blir över efter att räkningarna är betalda. Men innan de tar överskottet lägger de undan en viss summa pengar till hushållsutgifter. Om ni väljer den här modellen köper ni era egna prylar och bekostar era egna utsvävningar själva. Och om den ena partnern lånar pengar till sina egna inköp ska återbetalningen av lånet ske från partnerns egna pengar.

Fördelarna med delvis gemensam ekonomi är att risken från bråk om pengar minskar och att man inte behöver ha dåligt samvete när man gör av med pengar. Det gör också att man känner sig lite mer ekonomisk självständig.

Alternativ till en gemensam ekonomi är:

Delad ekonomi

Proportionerlig hushållsekonomi

Uppdaterad 2021-04-21