Hur kommer styrräntan, priserna och budgeten påverka mig 2016?

Hur din ekonomi kommer att se ut 2016 beror såklart på vilka utgifter du har och hur mycket du kommer att tjäna nästa år men det finns tre andra faktorer som också påverkar din ekonomi: regeringens budget, styrräntan (reporäntan) och prisutvecklingen i Sverige.  Naturligtvis har Snabblan24.nu koll på hur det här kommer att se ut 2016 och anser att det är något som alla bör känna till, därför detta blogginlägg.

Fortsatt låg styrränta 2016

Styrräntan/reporäntan påverkar våra plånböcker i allra högsta grad eftersom en höjd styrränta oftast ger dyrare lån och högre sparränta. Man kan aldrig vara säker på hur styrräntan kommer att se ut i framtiden eftersom den påverkas av hur Sveriges och omvärldens ekonomier utvecklas och en mängd andra faktorer, men enligt Riksbankens egen prognos kommer Sverige fortsätta att ha minusränta under hela 2016 och vid årsskiftet 2016/2017 kommer den att börja vända upp.

Den fortsatt låga styrräntan, eller snarare minusräntan, kommer göra att räntan för t ex bolån och privatlån kommer fortsätta att vara låg.

Riksbanken beslutar om reporäntans nivå 6 gånger om året och nästa gång riksbanken offentliggör för hur den kommer att se ut är 11 februari 2016, så håll ögon och öron öppna.

Varor och tjänster blir dyrare

I mitten av 2011 bromsades inflationen upp i Sverige för att hamna under 0 % i slutet av 2012. Sedan dess har vi ofta haft deflation i det här landet men alldeles nyligen har vi börjat få en hyfsat stabil inflation även om den är blygsam. Som säkert känner till gör inflationen varor och tjänster dyrare medan deflationen gör de billigare. Inflationen och prisutvecklingen går alltså hand i hand, det är två sidor av samma mynt så att säga.

Orsaken till att priserna har börjat gå upp i Sverige nu i slutet av 2015 är att den svenska kronan har blivit svagare vilket har gjort våra importerade produkter dyrare. Den inflation vi har haft hittills är alltså inget tydligt tecken på att Sveriges ekonomi har börjat få fart igen.

I vilket fall som helst förutspår Riksbanken att inflationen, och således även priserna, kommer att öka under 2016 och sedan fortsätta att gå upp 2017.

Så kommer du att påverkas av regeringens budget

Som sagt, det är inte bara styrräntan och konsumentprisindex (KPI) som påverkar våra plånböcker, regeringens budget gör det också, i allra högsta grad. Här ska vi visa hur regeringens budget kommer att påverka oss svenskar under 2016 och 2017.

Mer pengar

 1. Föräldrapenningens grundnivå höjs med 25/kr dag till 250 kr.
 2. Gratis läkemedel för alla under 18 år.
 3. Gratis glasögon för alla mellan 8 och 19 år.
 4. Gratis tandvård för alla upp till 21 år. Börjar gälla 2017.
 5. Gratis preventivmedel för alla kvinnor upp till 21 år. Börjar gälla 2017.
 6. Gratis mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Gäller från 1 juli 2016.
 7. Gratis öppenvård för alla över 85 år. Börjar gälla 2017.
 8. Många kommuner kommer att erbjuda gratis fritidsaktivitet på sommaren eftersom staten i sådana fall bekostar det med sitt s.k. sommarlovsstöd. Det här gör att många barnfamiljer slipper bekosta sånt här själva.
 9. Det blir gratis inträde på statens museer igen.
 10. Tidsbegränsningen för sjukskrivningar tas bort vilket är fördelaktigt för många som är långtidsjukrivna. Gäller from februari 2016.
 11. De som köper en miljöbil, t ex elbil eller Laddhybrid, får en miljöpremie.
 12. Skatten för pensioner upp till 20 000 kr sänks och grundavdraget för pensioner på högst 10 000 kr hamnar på samma nivå som för löntagare. Det här ger massor av pensionärer flera hundra kronor extra i månaden.
 13. Bostadstillägget höjs med 90 kr per månad.

Mindre pengar

 1. Jobbskatteavdraget börjar trappas ned vid månadsinkomster på 50 000 kr och uppåt, ju mer man tjänar över 50 000 kr desto mindre blir jobbskatteavdraget.
 2. Diesel- och bensinskatten höjs.
 3. Vårdnadsbidraget slopas. Det är alltså inte möjligt att få ersättning om man väljer att ta hand om barnen hemma istället för att placera dem på dagis.
 4. Jämställdhetsbonusen för föräldraförsäkringen slopas.
 5. Uppräkningen för när man ska börja betala statlig skatt blir begränsad. Det här gör att över 50 000 svenska medborgare som inte betalat statlig skatt tidigare måste börja göra det, vilket framförallt drabbar studerande ungdomar som jobbar extra vid sidan av studierna, t ex de som sommarjobbar.
 6. Skatten för Investeringssparkonton höjs något. 0,42 % kommer schablonskatten att vara på.
 7. Om du är den givmilda typen som skänker pengar till välgörenhet kommer du också att drabbas eftersom avdragsrätten för gåvor försvinner helt.
 8. RUT-avdraget sänks till hälften, alltså till 25 000 kr. För vissa tjänster förvinner det helt.
 9. Avdraget för IPS (individuellt pensionssparande) försvinner.

Publicerad 2015-12-26