Hur påverkas din ekonomi 2019?

Nu när år 2019 börjar närma sig på allvar tänkte vi titta på hur din ekonomi kan påverkas nästa år. Självklart påverkar budgeten många plånböcker men även konjunkturen, styrräntan och inflationen påverkar oss. För många småsparare har även börsens utveckling och schablonräntan för investeringssparkonton (ISK) en stor betydelse. Nu ska vi därför kolla närmare på allt det här.

Budget 2019

Det är nog ingen som missat att Kristdemokraternas och Moderaternas budget röstades igenom i riksdagen nyligen, medan övergångsbudgeten föll. Trots att vår övergångsregering består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer alltså den borgerliga budgeten gälla 2019.

Det här är förvisso en sanning med modifikation eftersom den regering vi förhoppningsvis får nästa år kan ändra på det mesta i budgeten om de får stöd för det i riksdagen), förutom en sak som är huggen i sten och det är skatterna. Nästa regering kan t ex stoppa nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten, återinföra det statliga stödet till kulturskolorna och nedskärningarna hos Arbetsförmedlingen. Däremot kan de inte höja skatterna igen vilket även gör att det kan vara svårt att ända på en del andra reformer i budgeten eftersom lägre skatteintäkter på kort sikt ger mindre i statskassan (på lång sikt behöver lägre skatter inte nödvändigtvis ge mindre skatteintäkter men det är en helt annan diskussion).

Totalt kommer statsbudgeten att minska skatteintäkterna med 20 miljarder kronor.

Vinnare

  • Alla som arbetar, både låginkomsttagare och höginkomsttagare. Jobbskatteavdraget förstärks vilket procentuellt sett gynnar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare men i rena pengar gynnas de som tjänar över 31 000 kr mest. Höginkomsttagarna gynnas av att den höjda brytpunkten för statlig skatt som höjs till 42 000 kr, en höjning på 1 400 kr. På sikt vill M och KD även fasa ut värnskatten som också gynnar höginkomsttagare men det sker inte i denna budget.
  • Pensionärer. Skatten för pensionärer sänks, till och med mer än vad regeringens övergångsbudget lovade.
  • Du som köper RUT-tjänster eftersom rutavdraget tredubblas. Det gynnar såklart även de som arbetar i en bransch som kan utnyttja RUT-avdraget.
  • Du som reser mycket eftersom flygskatten försvinner, vilket av kritikerna sagts vara ett hårt slag mot miljön.

Annat som kan uppfattas som positivt är att polisen får mer pengar liksom biblioteken, kommunerna och landstingen. Dessutom ska man satsa mer på klimatforskning och fossilfri infrastruktur.

Förlorare

  • Du som är med i facket eftersom fackföreningsavgiften föreslås inte längre vara avdragsgill från 1 april 2019.
  • Du som ofta går på museum eftersom gratisbesöken försvinner i vår.

För övrigt finns det inte så många förlorare när man tittar på vad som direkt påverkar våra plånböcker, men det finns annat i budgeten som kan uppfattas som negativt, tex nedskärningar i Naturvårdsverkets budget och att det statliga anslaget på 200 miljoner kronor till Kommunala kulturskolor slopas liksom flygskatten. Det finns även annat som kritikerna inte gillade, såsom sänkt bidragstak hos A-kassan, höjd matmoms och en tidsgräns för hur länge man får sjukförsäkring, men det kom aldrig med i budgeten för 2019.

Du kan se hur budgeten ser ut i detalj på Riksdagens hemsida.

Konjunkturen 2019

Det är, som sagt, inte bara statsbudgeten som påverkar din ekonomi nästa år, även konjunkturen gör det. Under en lågkonjunktur brukar konsumtionen och intäkterna hos företagen minska vilket även brukar leda till en högre arbetslöshet, och under en högkonjunktur brukar det normalt vara tvärtom.

Generellt bör man vara lite mer ekonomiskt återhållsam och spara pengar istället för att spendera pengar när det är sämre tider, inte minst för att risken att man blir arbetslös är större då. Å andra sidan är det inte så bra om alla börjar hålla i plånboken eftersom det gör att det går ännu sämre för företagen, som redan påverkats av lågkonjunkturen, vilket leder till en ännu djupare lågkonjunktur.

Så hur ser konjunkturprognoserna ut för 2019? I mars 2018 trodde konjunkturinstitutet att den nuvarande högkonjunkturen skulle nå sin topp 2019 men i sin senaste rapport visade det sig att kulmen nåddes redan under första halvåret i år och att högkonjunkturen redan har börjat mattas av. Konjunkturinstitutet tror emellertid att högkonjunkturen kommer att bestå i två år trots att den håller på att avmattas. Nu är det lite svårt att veta om de har rätt eller inte, inte minst för att de hade fel så sent som i våras. Det finns dessutom flera ekonomer som tror att vi kommer att hamna i en lågkonjunktur tidigare än så.

Annat som kan påverka din ekonomi 2019

Styrräntan

Den 20:e december beslutade Riksbanken att höja styrräntan från och med den 9 januari 2019, den höjdes från -0.50 % till -0,25 %.  Det är första gången de höjer styrräntan (reporäntan) på sju år. Utöver det är det inte omöjligt att den höjs ytterligare en gång under andra halvan av 2019.

Så vilken effekt får det här på din ekonomi? Förmodligen inte speciellt mycket, i alla fall inte under de första 6 månaderna nästa år. Styrräntan är ju fortfarande på minus så räkna inte med någon vettig sparränta hos banken än på ett tag. Och när det gäller lån, t ex bolån, så kommer denna extremt låga ränta (som faktiskt fortfarande ligger på minus) inte ge några större räntehöjningar under den närmsta tiden, men visst finns det redan flera banker som höjde räntan lite redan efter beskedet.

Däremot är det inte speciellt bra att ett vanligt sparkonto har 0 % i ränta eftersom pengarna blir mindre värda för varje år som går, det kan såklart påverka motivationen när det gäller sparande.

Inflationen

Inflationen gör att dina pengar tappar i värde för varje år som går. Ju högre inflation desto mer tappar de i värde. Inflationen är i skrivande stund 2,1 % vilket anses som optimalt eftersom Riksbankens inflationsmål är 2 %. Riksbanken tror att inflationen kommer att ligga däromkring under nästa år vilket gör att du inte förlorar så mycket på den.

ISK-skatten

Skatten för ett ISK (investeringssparkonto) bestäms av statslåneräntan som 2019 kommer att vara 0,02 procentenheter högre än under 2018. I praktiken innebär det ingen större smäll för dig som spara pengar på ett investeringssparkonto eftersom det innebär 60 kr mer i skatt om du har en miljon på ditt ISK.

Börsen

Om det är något som är svårt att förutsäga så är det hur börsen kommer att utvecklas, och det är ju dessvärre något som är viktigt för dig som sparar pengar på ett ISK eller i fonder och aktier någon annanstans. Hösten har ju inte varit helt stabil, men många tror dock att börsen kommer att fortsätta att gå upp om än inte i lika snabb takt som tidigare. Det krävs dock inte så mycket för att det här ska förändras, en plötslig kris eller konflikt kan snabbt förändra allt. Psykologi och förväntningar har dessutom också stor inverkan när det gäller börskurser.

23 december 2018