Hur påverkas du av en räntehöjning?

Många förstår sig inte riktigt på ränta, enligt flera ekonomer och undersökningar. För ett år sedan genomförde SIFO en undersökning, på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna, som visade att en tredjedel av alla hushåll inte riktigt vet hur deras boendekostnad kommer att påverkas om räntan stiger.

Värst var det bland de unga (20 – 29 år) där 6 av 10 inte visste hur en höjd ränta skulle påverka deras boendekostnad och ekonomi. Dessutom hade nästan hälften av de unga ingen koll på vad en normal bolåneränta kan hamna på. Och i Gotlands Tidningar 8 maj i år förklarade Region Gotlands budget- och skuldrådgivare Anna H Johansson att många yngre inte ens vet vad ränta är, fast i detta sammanhang snackade hon om snabblån.

Det här är såklart inte alls bra eftersom det är fullt troligt att bolåneräntan kommer att hamna på runt 4 % som den var för sex år sedan. Eftersom de korta räntorna i skrivande stund ligger runt 2 % är det ju dubbelt så mycket som idag. Och att det finns många unga som inte ens vet vad ränta innebär är såklart riktigt illa för det gör det ju i stort sett omöjligt att planera sin ekonomi.

Så förändras din lånekostnad om räntan höjs

Det är ju egentligen inte så svårt, det här med räntor. Vi ska ge dig ett exempel som visar hur din ekonomi påverkas vid en ränteförändring från 2 till 4 % när det gäller bolån. Principen är densamma för alla andra lån och du kan enkel byta ut lånebeloppet och räntesatserna till de siffor som gäller för just dig.

  1. Antag att du har en låneränta på 2 %.
  2. Kolla sedan på hur stor din återstående låneskuld är. Antag att den är på 950 000 kr.
  3. Antag att du amorterar 2 % om året, vilket är minimumkravet om din belåningsgrad fortfarande överstiger 70 %.
  4. Antag att lånet från början var på 1 200 000 kr, vilket således innebär att du måste amortera 24 000 kr om året eftersom 2 % av 1,2 miljoner kr är 24 000 kr (0,02 x 1 200 000). Det blir 2 000 kr i månaden.

Okej. Även om räntan går upp till 4 % från 2 % påverkar det inte själva amorteringen. Den kommer att fortsätta vara på 2 000 kr i månaden oavsett hur ränteläget är. Men hur ser det då ut med räntedelen?

Innan räntehöjningen

Om din återstående skuld är på 950 000 kr just nu betalar du 1 533 kr i ränta vid nästa betalningstillfälle, om du betalar tillbaka på ditt lån månadsvis vilket är vanligast. Så här kom vi fram till det:

2 % i ränta av 950 000 kr är 19 000 kr. Men eftersom den räntan baseras på ett år och inte en månad måste vi dela 19 000 med 12 för att få fram kostnaden för en enda månad. 19 000/12 = 1533.

Total betalar du alltså 2 000 kr (amortering) + 1533 kr (räntekostnad) vilket blir 3 533 kr vid nästa betalningstillfälle.

Efter en höjning

Om räntan går upp till 4 % och din skuld är 950 000 kr blir räntekostnaden vid nästa betalningstillfälle ca 3 167 kr. 4 % av 950 000 kr är ju 38 000 kr (0,04 x 950 000 = 38 000 kr) som sedan måste delas med 12, vilket blir 3 167 kr.

Du måste alltså betala in 5 167 kr, vilket är 1 634 kr mer än vid en 2 procentig ränta. Det kan bli rätt kännbart om man har små marginaler.

Att tänka på

Din räntekostnad går ner för varje inbetalning du gör om räntan är oförändrad eftersom din skuld minskar. Det är alltså inte så att du vid en ränta på 4 % kommer att få betala 3 167 kr i ränta varje månad under ett år. Nej, efter kommande betalning har du ju amorterat ner lånet till 948 000 kr. Därför ska du ”bara” betala 3 160 kr (0,04 x 948 000 kr = 37 920 kr -> 37 920/12 = 3 160 kr) månaden efter.

Visst, 7 kr mindre är inte så jättestor skillnad, men ändå. När det gäller konsumtionslån, t ex blancolån eller snabblån, som betalas av mycket snabbare blir skillnaden dock mycket större.

Några tips

Du bör emellertid tänka på att räntan sällan skjuter i höjden över en natt och om du har en bunden ränta gäller ju inte förändringen förrän räntebindningstiden upphör, men trots det är det vettigt att förbereda sig för en stor och snabb ränteförändring. Och som du såg i vårt exempel är det faktiskt inte alls så svårt att räkna ut sin räntekostnad. Du kan även läsa mer om hur man gör det i vår artikel om hur man räknar ut sin månadskostnad.

Läs gärna även våra artiklar om vad du bör tänka på innan du lånar och hur du gör en budgetkalkyl innan du bestämmer dig för att ta ett lån överhuvudtaget. Då får du en ganska klar bild om huruvida du klarar av att betala tillbaka på ett lån. Men ha i åtanke att räntan kan komma höjas i framtiden, så om du tar ett lån med lång löptid (då räntan inte är bunden under hela löptiden) bör du även göra en budget som håller även om räntan höjs ganska ordentligt. Detta är dock sällan ett problem när det gäller smslån och snabblån eftersom de nästan alltid har fasta räntor. De ändras alltså inte även om ränteläget i Sverige förändras.

17 maj 2018