Inget förbud för Grandvik

För ungefär två år sedan (5 februari 2014) beslutade Konsumentverket att Grandvik AB, som ligger bakom varumärkena Extrakredit, kreditkontot, Kortkredit och Förskottslön, skulle förbjudas att fortsätta med sin verksamhet. Orsaken till att Konsumentverket ville stoppa Grandviks utlåningsverksamhet var att de hade brister i sin kreditprövning, brister som gjort att folk som inte borde fått låna pengar fått göra det i alla fall.

Grandvik överklagade Konsumentverkets beslut hos Förvaltningsrätten i Karlstad och har därför fått fortsätta med sin verksamhet eftersom det är domstolen som avgör om Konsumentverkets beslut är riktigt eller inte. Igår, den 18 januari 2015, kom domen.

Grandvik får betala 300 000 kr böter

Förvaltningsrätten upphävde Konsumentverkets beslut om att Grandvik AB skulle få upphöra med sin utlåningsverksamhet, men Grandvik fick en varning och ska betala 300 000 kr i böter. Naturligtvis har Snabblan24.nu läst domen och kommit fram till följande:

Därför fick de böta

Orsaken till att Grandvik fick en varning och måste betala 300 000 kr i böter är att Förvaltningsrätten liksom Konsumentverket anser att Grandvik brustit i sina kreditprövningar fram till februari 2014.

Grandvik hade förvisso tagit kreditupplysningar på sina ansökanden och i vissa fall även samlat in information direkt från ansökanden, men att de inte inhämtat information om ansökandens nuvarande utgifter, krediter och inkomster. Istället tittade Grandvik AB bara på den information som fanns i kreditupplysningen där endast den senaste deklarerade inkomsten var noterad, till exempel.

Förvaltningsrätten ansåg alltså att Grandvik inte hade ett tillräckligt bra underlag för att kunna bedöma ansökandens disponibla inkomst och betalningsförmåga vilket gav dem en varning och böter.

Därför stoppades inte Grandvik

Förvaltningsrätten menade att ett verksamhetsfördbud får stora konsekvenser för ett kreditbolag och därför endast bör tillämpas om det är det enda sättet att få ett kreditbolag att komma tillrätta med bristerna.

Grandvik har emellertid förklarat att de skärpt sina kreditprövningar enligt Konsumentverkets riktlinjer och eftersom Konsumentverket inte ifrågasatt Grandviks förmåga att kunna göra detta anser Förvaltningsrätten att Grandvik får fortsätta med verksamheten. Det finns alltså inget skäl att stoppa Grandvik AB eftersom de har rättat till problemen.

Ska man verkligen kunna få ett straff innan domen faller?

Det här domstolsbeslutet väcker en intressant fråga nu när regeringen föreslagit att alla kreditbolag som anses ha brustit i sin kreditbedömning ska kunna stoppas med omedelbar verkan från och med 1 april 2016, något som vi bloggade om nyligen.

Enligt de nya reglerna (som troligen kommer att införas) måste kreditbolaget upphöra med sin verksamhet direkt om Konsumentverket säger det även om kreditbolaget överklagar beslutet. Det är bara om de överklagar och vinner i domstolen som de får återuppta sin verksamhet. Det här gör att bolagen förlorar massor av pengar i väntan på en dom.

Frågan är alltså: är det verkligen rätt att stoppa ett kreditbolag innan domstolen har sagt sitt? Är det verkligen rätt att ett kreditbolag ska förlora en massa pengar i väntan på en dom som visar att Konsumentverkets beslut varit felaktigt? Är det rätt att man ska straffas utan att vara dömd? Snabblan24.nu är mycket tveksamma när det gäller detta.

H&M straffas också för bristfälliga kreditprövningar

Nu är det säkert många som tycker att det är typiskt att just ett smslåneföretag straffas för sånt här och att företaget borde ha förbjudits helt. Okej, i såna fall är det på tiden att man även förbjuder H&M att fortsätta med sin verksamhet och vilka konsekvenser skulle inte det få?

Igår (18 jan 2016) slog Förvaltningsrätten även fast att H&M ska betala 6 miljoner kronor i böter för sina bristfälliga kreditprövningar. Ja, inte heller Sveriges stolthet H&M undkommer inte Konsumentverkets granskande öga, men naturligtvis försökte de inte förbjuda H&M som de ville göra med Grandvik AB. Det är tydligen dubbelstandard som gäller för Konsumentverket, det är enklare att ge sig på av media utskällda små verksamheter än Sveriges stora flaggskepp.

Konsumentverket yrkade på böter om 8 miljoner kronor men efter H&M:s överklagande blev böterna 6 miljoner istället. Naturligtvis har även H&M också lydigt skärpt sina kreditprövningar, precis som Grandvik AB.

/Lasse

19 jan 2016