Inkassobolag & factoringbolag

Du har säkert hört och sett i media att snabblåneföretag säljer sina fakturor till inkassobolag om de inte lyckas få tillbaka de pengar de lånat ut. Det här skapar lite förvirring eftersom fakturor som går till inkasso inte säljs utan bara lämnas över till inkassobolaget så att de kan driva in skulden till långivaren. Visst säljs fakturor också men då handlar det om factoring, inte om inkassoindrivning. Många inkassobolag bedriver emellertid även factoring så det är därför det ofta sägs att inkassobolag köper fakturorna fast det handlar om factoring.

Inkassobolag

Ett inkassobolag är ett företag som försöker driva in en skuld av en gäldenär (låntagaren) så att borgenären (långivaren) kan få tillbaka sina pengar. Inkassobolaget får betalt av borgenären för att utföra jobbet och gäldenären får betala en inkassoavgift på 180 kr plus dröjsmålsränta.

Så tjänar inkasso pengar

  • Inkassobolaget tar en viss avgift för själva ärendet.
  • Många inkassobolag har även en viss årsavgift.
  • Det är också ganska vanligt att inkassobolaget får behålla dröjsmålsräntan och de lagstadgade avgifterna, något som också gör att inkasso tjänar extra bra på gäldenärer som betalar sina skulder sent.
  • Det finns inkassobolag som inte tar något betalt av borgenären om de inte lyckas driva in skulden.

Så fungerar inkasso

  1. När inkasso fått ett ärende skickar de en räkning/kravbrev till gäldenären.
  2. Om de inte fått betalat efter en eller flera påminnelser försöker de ofta kontakta gäldenären per telefon och per brev.
  3. Om gäldenären har svårt att betala sin skuld kan inkassobolaget ofta ge en avbetalningsplan som gäldenären kan klara av.
  4. När pengarna drivits in får borgenären sina pengar plus eventuell ränta för den tid innan ärendet hamnade hos inkasso och inkassobolaget får behålla dröjsmålsräntan samt de lagstadgade avgifterna som gäldenären måste betala. Så ser det ofta ut. Om de inte lyckas driva in skulden brukar den hamna hos kronofogden.

Factoringbolag

Ett factoringbolag är helt enkelt ett bolag som köper fakturor av företag, men det behöver inte nödvändigtvis handla om obetalda fakturor.

Factoring vid ej förfallna fakturor

Det finns företag som frekvent använder sig av factoringbolag och som alltid låter factoringbolaget ta hand om faktureringen. Istället för att skicka fakturan direkt till kunden skickar de den till ett factoringbolag och detta bolag ser till att kunden får fakturan från dem istället. Kunden ska alltså betala factoringbolaget istället för företaget som de är skyldiga pengar.

När ett factoringbolag får en faktura av ett företag betalar de en viss procent av den, kanske 80 – 90 % beroende på kundens kreditvärdighet. Företaget förlorar alltså pengar på att skicka en faktura via factoringbolaget, så varför gör de så? Här får du svaret:

  1. När fakturan är såld försvinner kreditrisken. Även om kunden inte betalar fakturan förlorar företaget inget på det eftersom den är såld, det är bara factoringbolaget som förlorar på det.
  2. Företaget får sina pengar direkt, det behöver inte vänta i t ex 30 dagar tills de eventuellt får betalt.

Factoring vid förfallna fakturor – t ex vid obetalda smslån

Många långivare som nischat sig på smslån använder sig hellre av ett factoringbolag istället för inkasso. Det innebär att de säljer fakturan till factoringbolaget som betalar en viss procent av fakturans värde, men procentsatsen är naturligtvis mycket lägre än vid en ej förfallen faktura. Smslångivaren, i det här fallet, förlorar då inte så mycket på att låntagaren inte har betalt tillbaka sitt smslån, för det är ju bättre att de får lite pengar än att de eventuellt inte för några pengar alls.  De kan förvisso be ett inkassobolag driva in skulden åt dem istället men det kan bli kostsamt, framförallt om inkassobolaget inte lyckas driva in skulden.

Observera att många inkassobolag även bedriver factoring, t ex Intrum Justitia.

Om du har fått en faktura som du tycker är felaktigt kan du bestrida fakturan.