Investera i lån hos Savelend

Om du vill investera pengar i lån kan du alltid kolla närmare på Savelends utmärkta tjänst. Hos Savelend kan du investera i lån och andra krediter och få en förväntad avkastning på 7 – 9% per år. Det är bra mycket mer än vad du får om du placerar pengar på ett sparkonto i dessa lågräntetider.

Snabblan24.nu ska nu visa dig hur det går till när man investerar pengar i lån hos Savelend. Utöver det kommer vi att kolla närmare på vilken avkastning man kan få, vilken avgift Savelend tar, vilka krediter man kan investera i samt hur riskerna ser ut. 

Så investerar du i lån

 1. Skapa ett konto hos Savelend med hjälp av BankID.
 2. Sätt in minst 500 kr på ditt konto.
 3. Välj vilka krediter du vill investera i. 
 4. Du får tillbaka dina utlånade pengar månadsvis, allteftersom folk betalar tillbaka på sina lån och/eller betalar sina fakturor och inkassofordringar. Utöver det får du ränta, en ränta som uppskattas bli 7 – 9% per år. 
 5. Om du vill kan du plocka ut dina intjänade räntepengar samt återbetalningsbeloppen. Annars kan du se till att de återinvesteras i nya krediter, vilket gör att dina pengar växer snabbare. 

Förväntad avkastning hos Savelend

Så vilken avkastning får man hos Savelend? Det beror på vilka slags investeringar du gör, men det skiljer sig också från fall till fall.  Om man har riktig otur och flera låntagare inte betalar tillbaka på sina lån blir avkastningen såklart lägre. Skulle alla låntagare vara exemplariska så blir avkastningen högre än förväntat. 

Savelends förväntade avkastning är 7 – 9%, något de även kallar för sin målavkastning. Sedan 2014 har den genomsnittliga avkastningen hos Savelends investerare dock varit 9,1% per år, och det är till och med högre än målavkastningen.

En avkastning på 9,1% är till och med något mer än vad den genomsnittliga avkastningen på börsen är. Dessutom är placeringar hos Savelend stabilare än vad placeringar på börsen är, överlag. Och om man jämför Savelends förväntade avkastning med ett sparkonto idag blir skillnaden ännu större. På ett sparkonto får du förnärvarande sällan mer än 0 – 1% i ränta, inte ens om du sparar pengar på ett fasträntekonto. 

Hur stor del av kakan tar Savelend? 

Savelends serviceavgift är helt prestationsbaserad och är 10% av den ränta som återbetalas av låntagarna. Om du inte skulle tjäna pengar tjänar inte heller Savelend pengar. Det gör att Savelend ser till att dina investeringar blir så bra som möjligt och att de inte tar några onödiga risker.

Målavkastningen på 7 – 9% är dock den avkastning som Savelend förväntar sig att du ska få efter att de har tagit ut sin serviceavgift. 

Du kan investera i fyra olika sorters krediter

Du kan investera i fyra olika sorters krediter hos Savelend. Naturligtvis väljer du själv vilka kredittyper du investerar i och du behöver inte bara investera i en viss sorts kredit. Det är alltid bra att sprida riskerna lite. Så här ser de olika kredittyperna ut:

 • Konsumentkrediter, dvs lån och krediter till privatpersoner. Det kan handla om lån till bostäder, bilar, renoveringar, shopping, nöjen och resor. 
 • Företagslån. Dessa lån ges till kreditvärdiga företag, både etablerade och nystartade. 
 • Fakturaköp. Du kan även investera i köp av fakturor och när dessa fakturor blir betalda får du en viss avkastning. 
 • Inkassoportföljer. Det innebär att du kan investera i inkassofordringar som (när de blir betalda) ger dig avkastning.

Vi på Snabblan24.nu vill dock understryka att de flesta som investerar i krediter i första hand investerar i rena lån, inte fakturor och inkassoskulder. 

Kreditrisker och riskspridning

Naturligtvis finns det en viss risk med att låna ut pengar. Det kan ju hända att låntagaren inte betalar tillbaka hela, eller en del, av sitt lån, något som kan bero på plötsligt försämrad betalningsförmåga. Kanske för att låntagaren blivit arbetslös eller långtidssjukskriven. Din förväntade avkastning kan också försämras för att en låntagare löser sitt lån i förtid. 

Eftersom det finns risker bör du sprida dina risker, precis som folk som placerar pengar på börsen gör. Det är dumt att investera alla sina pengar i något enstaka lån. Nej, då är det betydligt bättre att göra små investeringar i många lån så sprids din risk rejält. 

Det här kan påverka din avkastning

Det finns flera faktorer som kan påverka din förväntade avkastning, ibland till det sämre, ibland till det bättre. Så här ser några av dem ut:

 • En eller flera låntagare slutar att betala tillbaka på sina lån, vilket försämrar din avkastning. 
 • En eller flera låntagare löser sina lån i förtid och då slutar ju dina pengar att förräntas vilket ger dig en lägre avkastning. 
 • Om marknadsräntorna blir lägre kan din avkastning minska, men eftersom en lägre ränta ökar folks återbetalningsförmåga kan det även göra att din avkastning ökar. 
 • Skulle marknadsräntorna gå upp ökar förmodligen din avkastning men det finns också en risk att folk får svårare att betala tillbaka sina lån. I sådana fall kan din avkastning minska. 
 • Om du investerar i många lån med långa löptider är risken större att folk får en försämrad ekonomi innan lånet är helt återbetalt. Det kan alltså påverka din förväntade avkastning negativt. 
 • Nya lagar och regler kan också påverka din avkastning och de är mycket svåra att förutse. En skattehöjning, till exempel, försämrar folks betalningsförmåga. 

Så sprider du riskerna

 • Investera lite i många krediter istället för mycket i få lån. 
 • Fokusera inte enbart på stora lån med långa löptider. Mixa de stora lånen med små korta lån. 
 • Välj inte för många högrisklån även om de ger en hög förväntad avkastning, det kan straffa sig om folk inte betalar tillbaka. Däremot är det inte fel att satsa lite på dessa krediter också, just för att de kan ge en fin avkastning. 

Slutligen vill vi bara tillägga att SBL Finans AB, samma bolag som ligger bakom Loanstep som erbjuder snabblån. 

Publicerad 2020-10-13