Konsumentverket granskar två snabblåneföretag

Nyligen började Konsumentverket granska två stora aktörer inom snabblånebranschen för att se om de är tillräckligt hårda i sina kreditprövningar, enligt Svenska Dagbladet. Orsaken till det är att aktörerna, 4Finance och Swedish Credit Group, har skickat på tok för många ärenden till Kronofogden. Under 2017 ansökte 4Finance om 2 200 betalningsförelägganden motsvarande 44,7 miljoner kr och Swedish Credit Group 3 700 ärenden motsvarande 37 miljoner kr. Så visst kan vi förstå att Konsumentverket satt dessa företag under lupp.

Kreditprövningarna ska granskas

Konsumentverket har redan begärt att få in en massa information från dessa två snabblåneföretag, framförallt underlagen för deras kreditprövningar. Det är först när dessa underlag granskas som Konsumentverket kan avgöra om de ska varna något, eller båda, av dessa kreditbolag. Skulle det ske kommer de även att få betala en hög straffavgift, men om de överklagar beslutet kommer förmodligen 1 – 2 års domstolsprocess att dra igång. Sånt har skett förr.

Beviljar de verkligen fler smslån än andra?

Men är det verkligen så att 4Finance och Swedish Credit Group är mer slapphänta med sina kreditprövningar än andra snabblåneföretag? Det kan vi såklart inte veta, men vi kan titta på vår egen statistik för att få en vink om det verkar stämma. Vi kan se hur många av de som besökt våra långivare via oss som faktiskt fått ett lån, de ger i alla fall en viss bild om hur läget ser ut.

När det gäller 4Finances två varumärken Vivus och Onea verkar beviljandegraden skilja sig rätt så mycket åt. Det stämmer förvisso att Vivus är bland topp tre av de som beviljar flest smslån, men Onea gör det inte. Ca 20 smslångivare beviljade fler lån än vad Onea gjorde 2017 och det är nästan hälften av alla smslångivare du hittar hos oss.

När det gäller Swedish Credit Group verkar det inte alls stämma att de skulle vara för slarviga med sina kreditprövningar i jämförelse med andra smslåneföretag. De äger fyra varumärken och Kortlån är det varumärke/långivare som beviljar flest lån i förhållande till ansökningar, men även här var det nästan 20 långivare som beviljade fler smslån än vad Kortlån gjorde 2017.

Förvisso är denna statiskt inte 100 % tillförlitlig eftersom det kan hända att det är fler som ansöker om ett lån hos t ex Kortlån än hos andra långivare när de kommer från oss, men det är inte speciellt troligt.

Så varför hamnar det så ovanligt många ärenden hos Kronofogden från just 4Finance och Swedish Credit Group? Det är det svårt att sia om, men det är mycket möjligt att de snabbare skickar ärenden till Kronofogden än vad andra snabblånegivare gör när deras kunder får betalningssvårigheter. Det var ju en av anledningarna att 4Finance uteslöts ur SKEF (läs mer om det nedan). Att så många skulder hamnat hos Kronofogden behöver alltså inte enbart bero på att dessa företag är mer slapphänta än andra när de gör sina kreditprövningar, även om det kan vara så. Det återstå att se.

Sen till en annan viktig fråga: är 5 900 ärenden på 81.7 miljoner kr mycket om man jämför med andra kronofogdeskulder? Egentligen inte med tanke på att de totala skulderna hos Kronofogdemyndigheten är på 66 miljarder kronor, som du kan läsa mer om i det här blogginlägget.

Har varit i blåsväder tidigare

Både 4Finance och Swedish Credit Group har varit i blåsväder tidigare. År 2014 uteslöt SKEF 4Finance för att de använde sig av en affärsmodell som inte fungerade ihop med SKEF:s riktlinjer. Och samma år beslöt Konsumentverket att Grandvik AB (som numera är Swedish Credit Group) skulle förbjudas att fortsätta med sin verksamhet.

Orsaken till att Konsumentverket ville stoppa Grandvik var att de ansåg att Grandviks kreditprövningar hade brister, något Konsumentverket nu alltså vill titta på igen. Som du kanske förstår förbjöds aldrig Granvik eftersom de fortfarande existerar, fast under annat namn. Förvaltningsrätten körde nämligen över Konsumentverkets krav om förbud år 2016, däremot fick Grandvik en varning och fick böta 300 000 kr eftersom rätten ansåg att Grandvik förvisso gjort sina obligatoriska kreditprövningar men att de inte var tillräckligt bra. Dessutom hade problemen rättats till sedan Konsumentverket ville stoppa dem.

Nåja, det är inte bara kreditgivare av snabblån och smslån som granskas precis. Ungefär samtidigt som Grandvik fick sin dom fick även vårt folkkära H&M böta hela 6 000 000 kr för bristfälliga kreditprövningar.

Nu är det bara att vänta och se om Konsumentverket hittar något de kan slå ned på även denna gång, vilket de förmodligen kommer att göra eftersom de ofta ställer ganska höga krav på hur en kreditprövning bör se ut, inte minst när det gäller smslån. Och sedan återstår det att se om Kreditbolagen kommer att överklaga vilket också är mycket troligt.

23 februari 2018