Preskription av skuld

Många skuldsatta som har skulder hos Kronofogden tror att en skuld som inte är betald inom ett antal år kan preskriberas. Det stämmer förvisso i teorin men i verkligheten händer det ytterst sällan. Orsaken till det är att preskriptionstiden för en skuld förnyas varje gång du får en påminnelse eller ett krav från fordringsägaren och det är mycket sällan att fordringsägare bara låter skulden vara i flera år utan att påminna den skuldsatte. De är såklart också fullt medvetna om preskriptionstiden.

Preskriptionstid för skulder

Vi på Snabblan24.nu ska nu gå på djupet när det gäller det här med preskription av skuld och preskriptionstid. Vi börjar med att titta på hur preskriptionstiden ser ut:

  • Preskriptionstiden för kreditskulder, t ex blancolån, kontokrediter, smslån och andra snabblån, är 10 år. Det gäller även för skulder till andra privatpersoner.
  • När det gäller preskriptionstid för konsumentfordringar är den 3 år. Det handlar då oftast om skulder till en näringsidkare, t ex en butik.
  • Preskriptionstiden för skulder till staten är såklart längst, den är förvisso bara på 5 år men när det gäller t ex skatteskulder kan preskriptionstiden förlängas utan problem. Ja, alla skulder som ska betalas till staten brukar vara värst för konsumenten, både när det gäller preskription och straffavgifter.
  • Skulder till trafikförsäkringsföreningen (alltså trafikförsäkringsavgiften) preskriberas inte förrän efter 10 år.

Men preskriptionstiden förnyas vid preskriptionsavbrott

Så betyder det här att om du har en skuld som du inte betalat på under 10 år så slipper du att betala den? Svaret är nej, det sker i stort sett aldrig eftersom en ny preskriptionstid börjar löpa om något av följande två alternativ uppfylls:

  • Fordringsägaren (borgenären, t ex banken eller kreditbolaget) skickar ut en påminnelse eller ett krav till dig innan det har gått 10 år (detsamma gäller om du har en konsumentfordring och får ett krav eller en påminnelse inom 3 år). När fordringsägaren gjort detta börjar en ny preskriptionstid löpa. Om du t ex fick en skuld 1 januari 2015 skulle skulden bli preskriberad 1 januari 2025, men om du fick en påminnelse i januari 2017 löper preskriptionstiden fram till januari 2027 istället och så vidare. Som du säkert förstår är det sällan, eller snarare aldrig, en fordringsägare låter skulden bli preskriberad och därför är det i stort sett omöjligt att få en skuld eftersatt på grund av preskription.
  • Du erkänner skulden, vilket innebär att du betalar ränta och/eller amorterar på den, alternativt ber om en avbetalningsplan. Tänk bara på att även om du inte uppfyllt detta krav försvinner inte skulden om du fått en påminnelse eller ett krav.

Om din skuld preskriberas

Om din skuld mot förmodan skulle bli preskriberad (dvs du har inte fått någon påminnelse eller krav och inte betalar på din skuld eller har begärt en avbetalningsplan under preskriptionstiden) och du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden kan du bestrida kravet. Det gör du direkt hos Kronofogden så snart som möjligt men om den som kräver dig på pengar anser att du har fel går ärendet till domstol. Om borgenären ansökt om verkställighet om indrivning av skulden hos Kronofogden och du anser att preskription gäller ska du genast göra en invändning mot detta.

Källa: Kronofogden.

Om du vill läsa om hur du får en avbetalningsplan hos inkasso eller Kronofogden kan du läsa vidare i vår artikel om avbetalningsplaner.