Riksdagsmajoritet för skärpning av högkostnadskrediter

Vi på Snabblan24.nu har vid upprepade tillfällen skrivit om att regelverket för högkostnadskrediter, t ex smslån, förmodligen kommer att skärpas 1 september 2018. Regeringen tillsatte en utredning om detta för rätt länge sedan och förra hösten (2016) när den var klar föreslog utredningsgruppen att en mängd åtgärder skulle införas, åtgärder som ska strypa marknaden för högkostnadskrediter. Du kan se hur förslagen ser ut i vår artikel om hur snabblånebranschen ska skärpas.

De förslag som utredningsgruppen kom fram till skickades ut till en mängd remissinstanser varav de flesta var positiva till förslagen, men det fanns även de som var mycket kritiska, t ex Advokatsamfundet och Finansbolagens förening (vars medlemmar inte erbjuder smslån). Trots att dessa instanser dissade utredningens förslag var de flesta, som sagt, positiva vilket förmodligen kommer att göra att regeringen vill klubba igenom det här i riksdagen.

Men det är ju så att vår nuvarande regering inte har egen majoritet i riksdagen, så självklart måste fler partier ge stöd för förslaget för att det ska klubbas igenom. Därför är det extra intressant att se vad de andra riksdagspartierna anser om förslaget för högkostnadskrediter.

Vad tycker riksdagspartierna om förslaget?

Nu ska vi lite kortfattat visa dig vad riksdagspartierna anser om utredningsförslaget som förmodligen kommer att omvandlas till en proposition ganska snart. Det ger en vink om proportionen kommer att klubbas igenom i riksdagen eller inte.

Regeringen – ja till förslaget såklart

Regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, var redan från början intresserade av att skärpa reglerna för högkostnadskrediterna, det var ju därför de ville ha en utredning om detta. Och när utredningsgruppen kom med sina åtgärdsförslag har de verkat positiva till förslagen, så självklart kommer regeringen att lägga en proposition om detta.

Vänsterpartiet – ja, men vill skärpa reglerna ytterligare

I motionen 2017/18:3598 (Konsumenträtt) som lades av Lotta Johnsson m.fl., är Vänsterpartiet tydliga med att de kommer att ge sitt fulla stöd för det nya regelverket. De anser emellertid att åtgärderna inte är tillräckliga utan bör skärpas ytterligare längre fram eftersom ”Vänsterpartiet vill få bort snabblånen helt från marknaden” och vill att regeringen snarast bör ”lägga fram ett förslag som innebär att sms-lån och andra snabblån förbjuds”. Vidare skriver de att ”Sverige klarade sig före 2006 alldeles utmärkt utan denna typ av lån” (trots att fler hade skulder hos Kronofogden innan smslånen kom till Sverige).

Moderaterna – ja, men kanske inte till hela propositionen

Moderaten Ewa Thalén Finné m.fl. visar i sin motion 2017/18:3213 att Moderaterna också anser att det finns brister inom snabblånebranschen men är inte fullt lika kritiska som regeringen och Vänsterpartiet. De menar att högkostnadskrediterna bara utgör en mycket liten del av dagens konsumentkrediter och bara utgör 1 % av alla blancolån idag (och tittar man bara på lånesumman utgör smslånen bara 0,16 % av lånebördan i Sverige enligt Finansinspektionens statistik, vår anmärkning). Det finns alltså andra större problem än bara högkostnadskrediter.

I det stora hela är Moderaterna helt med på noterna när det gäller ränte- och kostnadstaket och håller med om att kreditprövningarna måste skärpas. Men de vill emellertid att endast en myndighet ska ha koll på kreditbolagen istället för två som idag (Finansinspektionen och Konsumentverket) vilket de anser blir mer effektivt. De föreslår att endast Finansinspektionen ska ta hand om det här. Förmodligen kommer Moderaterna också rösta ja till regeringens proposition, i alla fall när det gäller vissa delar i den.

Liberalerna – vill se propositionen först

I handlingarna (sid 66) inför Liberalernas landsmöte 17 – 19 november 2017 kan man se att även Liberalerna är kritiska mot smlån och anser att vårdslös kreditgivning bör bemötas. De är däremot inte så speciellt tydliga med hur de vill tackla problemet och skriver att de vill invänta regeringens proposition innan något ställningstagande görs till de enskilda förslagen.

Centerpartiet – ett rungande ja?

Det är ingen tvekan om att Centerpartiet kommer att rösta ja till regeringens proposition. I motionen Konsumenten i centrum 2017/18:3756 skriver de att ”utredningen Stärkt konsumentskydd på marknaden har kommit med ett antal intressanta förslag och måste nu skyndsamt behandlas av regeringen”. Mycket tydligare än så kan det inte bli tycker vi.

SD – ja, men vill inte förbjuda

SD (Sverigedemokraterna) vill också se att krafttag mot ”högkostnadskrediter och så kallade sms-lån”.  Det kan man utläsa i motion 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund. Däremot vill de inte strypa smslånen helt. De skriver att ”begränsningen av snabblån/högkostnadskrediter ska alltså vara utformad på ett sådant sätt att det fortfarande går att vid enstaka tillfällen i livet få lån snabbt för att lösa en hastigt uppkommen situation.”

När man läser det här kanske man får känslan av att de inte kommer att rösa ja till propositionen, men så är det inte alls, tvärtom. De skriver att ” En utredning, SOU 2016:68, har föreslagit flera konkreta skärpningar för att komma tillrätta med högkostnadskrediter. Det är nu viktigt att det också leder till faktiska förändringar och inte stannar vid förslag i en utredning.”. Det här innebär förmodligen ett ja till propositionen men ett nej till att förbjuda smslån.

Slutsats – förslaget går igenom

Vi har inte lyckats hitta någon tydlig ståndpunkt hos Kristdemokraterna när det gäller utredningens förslag (trots att de också är kritiska mot smslån). Det är emellertid inte så viktigt eftersom både vänstern och SD med all sannolikhet kommer att rösta på regeringens förslag, och då går det igenom i riksdagen. Och förmodligen kommer fler partier än så rösta ja till propositionen (framförallt centerpartiet), så vad Kristdemokraterna tycker spelar egentligen ingen större roll i sammanhanget.

2 november 2017