Så kan du få ditt bolån amorteringsfritt 2023

Trots de hårda tiderna har Finansinspektionen inte tagit bort amorteringskravet för bolån som har en belåningsgrad över 50%.. Det kanske kan tyckas lite märkligt eftersom den rekordhöga inflationen i kombination med en hög bolåneränta har gjort det svårt för många att bo kvar i sina bostäder. Att amorteringskravet är kvar beror bland annat på att skuldsättningen inte ska öka ytterligare och inte driva på inflationen. Det är därför det generellt inte går att få ett amorteringsfritt bolån med en belåningsgrad över 50%. 

Det är dock inte helt omöjligt att få amorteringsfrihet om du drabbats hårt av krisen. Nu ska vi titta på dessa skäl och visa hur du kan få ett amorteringsfritt bolån. Sedan ska vi förklara exakt varför Finansinspektionen inte vill slopa amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet 2023

För att kunna få ett amorteringsfritt bolån måste du ha en belåningsgrad under 50%. Eller så måste du ha särskilda skäl. Snabblan24.nu ska nu ge dig några exempel vad dessa skäl kan handla om. Men observera att det endast gäller för dig som redan har ett bolån.

  • Om du blivit arbetslös. Många har blivit arbetslösa under de senaste åren, först på grund av pandemin och nu på grund av den begynnande lågkonjunkturen. Om din inkomst också försämrats väsentligt på grund av arbetslöshet, så att du får svårt att betala på ditt befintliga bolån, kan du få en tillfällig amorteringsfrihet. 
  • Om du blivit sjukskriven. Ja, en långtidssjukskrivning kan banken också ta hänsyn till, om det gjort att du får svårt att betala på ditt banklån.
  • Om ditt hushåll har fått kraftigt ökade och oförväntade utgifter, t ex på grund av de kraftigt stigande utgifterna för el, kan det också ge en tillfällig amorteringsfrihet. 

Höjd ränta inte särskilda skäl för amorteringsfrihet

När banken beviljar ett bolån räknar de med att hushållet ska kunna klara av en bolåneränta på 6, 7%, så dagens höga boränta räknas alltså inte som ett särskilt skäl. Således kan du inte få amorteringsfrihet ”bara” för att räntorna gått upp. Men det är klart, om du skulle blivit arbetslös samtidigt som räntorna gått upp tar man även hänsyn till det. Samma sak om du skulle blivit sjukskriven, eller drabbats av sjukt höga elräkningar. 

Kort och gott, i stort sett är det bara om något oväntat inträffat efter lånetillfället (som drabbat hushållets ekonomi) som du och ditt hushåll har möjlighet att få amorteringsfrihet. 

Varför behåller man amorteringskravet i dessa tider? 

Finansinspektionen anser att ett slopat amorteringskrav inte skulle vara tillräckligt träffsäkert när det gäller att hjälpa hårt drabbade hushåll. Många av de hushåll som drabbats hårdast av höga elräkningar och hög inflation äger inte sina bostäder. De som har minst marginaler skulle alltså inte hjälpas av ett slopat amorteringskrav. Och många hushåll som inte är i behov av ett amorteringsfritt bolån skulle få lättnader som går emot Riksbankens mål som är en låg inflation.

Istället valde Finansinspektionen fortsätta att ha ”en så kallad ventil för att bolånetagare ska kunna få tillfälliga undantag från amorteringskraven om det finns särskilda skäl”. På så sätt kan hårt utsatta hushåll med bolån få en lättnad via ett tillfälligt borttaget amorteringskrav. 

Så om du har stora problem med att klara av ditt bolån kontakta din bank och diskutera saken. De är ju måna om att ha kvar dig som kund. Och inte minst vill de att du ska har råd att räntan för ditt bolån. 

Källor

Finansinspektionen – Om undantag från amorteringskrav

Finansinspektionen – Inte rätt läge att lätta på amorteringskrav

Publicerad 2023-04-13