Tuffare tag mot smslåneföretag

Snabblan24.nu har vid upprepade tillfällen bloggat om att ytterligare regler för smslån är på gång sedan en utredning om detta sattes igång i höstas. Denna utredning kommer nu att presenteras i september 2016 och först då får vi se hur smslåneföretagen kommer att regleras i framtiden. Förmodligen kommer de då föreslagna reglerna att se dagsljuset den 1 januari 2017.

Vi välkomnar vettiga åtgärder men vi får hoppas att dumdristiga förslag förpassas till papperskorgen, förslag som kan döda smålånebranschen helt. Vi ska snart förklara vad vi menar, men först ska vi titta på en förändring som äger rum redan den 1 juli.

Från 1 juli kan smslåneföretag stoppas direkt

Vi skrev tidigare att det förmodligen skulle bli möjligt för Konsumentverket att stoppa smslåneföretag som missköter sig från och med 1 april, men denna lag kommer alltså att träda ikraft först nu den 1 juli. Det innebär att de smslåneföretag som stoppas av Konsumentverket måste upphöra med sin verksamhet med omedelbar verkan även om de överklagar beslutet. Innan den 1 juli har det varit möjligt för företagen att fortsätta som vanligt tills överklagan är behandlad.

Idag måste alltså smslåneföretaget sluta att låna ut pengar om Konsumentverket bestämmer det och får bara fortsätta med verksamheten efter att överklagan har behandlas, såvida den går igenom såklart.

Utredning om smslån klar i september

I september kommer alltså utredningen som tillsattes hösten 2015 lägga fram förslag på hur smslånemarknaden kan regleras ytterligare. Det är framförallt 6 saker utredningen tittar närmare på och så här ser de ut:

  1. Utredningsgruppen ska titta på hur man kan skärpa sanktionerna för kreditbolag som missköter sig vilket kan vara vettigt.
  2. Ett kostnadstak för hur hög den totala lånekostnaden får vara för smslån och andra krediter. Det tycker Snabblan24.nu är en bra tanke.
  3. Ett räntetak som bestämmer hur hög ränta ett smslån får ha. Det här är också en helt okej tanke men vi får verkligen hoppas att räntetaket i sådana fall anpassas efter korta lånetider. Ett smslån kan ju aldrig ha samma effektiva ränta som ett vanligt privatlån eftersom det inte skulle vara lönsamt att låna ut pengar i 1 – 3 månader då. Räntan för privatlån är ju lägre för att dessa lån har en mycket längre löptid och för att lånebeloppet normalt är mycket högre.
  4. Möjligheten att förlänga smslån kanske ska begränsas. Anledningen till det är att smslån som kan förlängas riskerar att bli riktigt dyra om man förlänger dem för många gånger.
  5. Det talas även om att låneavtalen måste vara skriftliga och det är väl okej om ett avtal räknas som skriftligt om det signeras med e-leg men om det handlar om pappersavtal kommer branschen att drabbas hårt. Tanken med smslån är ju att de kan betalas ut snabbt och det kan knappast ske om kravet på ett pappersavtal införs. Då blir det omöjligt att få sitt smslån direkt och det kommer inte heller att gå att få sitt lån samma dag. Ogillas!
  6. Reglerna för marknadsföring av smslån kan skärpas ytterligare.

Källa: Regeringen, Dir. 2015:43

I september får vi alltså se om utredningsgruppen kommit fram till något vettigt eller om de har planerat att sänka hela smslånebranschen.

Update 14 okt 2016: De förslag som kommer att läggas fram kommer troligtvis att införas 1 september 2018.

23 juni 2016