Vad är god kreditgivningssed?

Du har säkert hör talas om ”god kreditgivningssed” men du kanske inte riktigt vet vad det innebär. God kreditgivningssed är något som varje kreditgivare måste förhålla sig till och den som inte gör det kan få en varning av Konsumentverket eller i värsta fall kan verksamheten förbjudas.

Snabblan24.nu ska visa dig vad denna goda kreditgivningssed egentligen ser ut när det handlar om lån och andra penningkrediter.

God kreditgivningssed – i korthet

  1. Förklaringsskyldighet. Kreditgivaren måste ha ett tydligt avtal som gör att konsumenten enkelt kan se om han eller hon verkligen bör teckna detta avtal. Vidare måste kreditgivaren se till att låntagaren inte ingår ett avtal med dem om det inte skulle vara gynnsamt för låntagaren med hänsyn till dess ekonomiska situation. Om kreditgivaren anser att avtalet inte egentligen bör slutas ska kreditgivaren tydligt meddela detta till konsumenten, i praktiken innebär det att konsumenten får ett avslag på ansökan.
  2. Återbetalningens längd bör inte vara alltför lång i förhållande till lånets storlek. Det är alltså inte okej att bevilja ett lån på t ex 5000 kr och ge en löptid på 12 år, det är knappast skäligt eftersom det lilla lånet då blir alltför dyrt i förhållande till dess storlek.
  3. Innehåll och presentation av marknadsföring. Informationen i marknadsföringen ska vara saklig och vara av det slag som ger konsumenten den information den behöver. Informationen ska vara saklig, korrekt och neutral.
  4. Återhållsamhet och måttfullhet. a) Krediten får inte ge intryck av att den inte belastar låntagarens ekonomi. b) Kreditgivare får inte använda marknadsföring som säger att ett lån är gratis, ett det betalas ut direkt och liknande. Däremot får vi på snabblan24.nu använda sånt i vår marknadsföring eftersom vi inte är en kreditgivare utan bara är en tjänst som hjälper folk att hitta de lån de söker efter. c) Om låntagaren har möjlighet att låna mer eller har ett kreditutrymme som inte har utnyttjas får kreditgivaren inte påpeka detta. d) Om lånet har en betalningsfri månad måste långivaren tydligt visa att låntagaren får betala ränta och eventuella avgifter för det vid ett senare tillfälle.
  5. Information vid marknadsföring. Den effektiva ränta måste anges för alla slags lån, även för smslån som har en löptid som understiger 1 år. Det är alltså inte okej att bara ange månadsränta, dagsränta och liknande som vilseleder kunden och gör det svårt att jämföra lånekostnader. Det är inte heller okej att bara ange årsränta utan att ta hänsyn till andra lånekostnader. Numera ska långivare av privatlån som sätter en individuell ränta helst även ange en exempelränta som motsvarar den vanligaste räntan bland deras långivare, det räknas som riktigt god kreditgivningssed.
  6. Information innan ett kreditavtal ingås. Informationen i kreditavtalet ska innehålla precis all information som påverkar konsumenten, t ex info om effektiv ränta och vad som händer om kunden inte betalar i tid. Informationen ska ske enligt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.
  7. Telefonförsäljning av krediter. Om en försäljare kontaktar en konsument per telefon ska försäljaren ge följande information till konsumenten: a) kreditbelopp och villkor. b) Avtalets löptid. c) Om det handlar om att en vara eller tjänst som sälj på kredit ska försäljaren uppge hur mycket varan kostar kontant. d) Hur hög krediträntan är vid olika tidpunkter. e) Den effektiva räntan. e) Storleken på de olika avbetalningarna och vid vilka tidpunkter dessa ska ske.
  8. Genomförande av kreditprövning. Kreditgivaren måste bedöma om låntagaren bör ta en kredit med hänsyn till: a) Inkomster, b) tillgångar, c) utgifter, d) skuldförhållanden. Hela hushållets ekonomi bör också tas med i bedömningen och kreditgivaren ska alltid ta en kreditupplysning. Om ansökanden inte har tillräckligt god ekonomi för att ta en kredit ska kreditgivaren avslå ansökan.
  9. Ångerrätt. Alla kreditföretag som måste informera att sina kunder att de har 14-dagars ångerrätt. Ja, ångerrätten gäller även för krediter som säljs på distans, alltså via nätet eller per telefon.

Du kan läsa mer ingående om god kreditgivningssed hos Konsumentverket.