Alla har rätt till Bankkonto

Du kanske har hört talas om att någon nekats att öppna ett bankkonto hos en bank? I tidningarna har det vid ett flertal tillfällen skrivits om folk som nekats bankkonton fast de enligt lag har haft rätt till det. Det finns banker som inte velat öppna ett bankkonto bara för att kunden inte vill sätta in sin lön där och banker som ratat kunder för att de har betalningsanmärkningar.  Det är helt felaktigt.

Rätten till inlåningskonto

Alla privatpersoner och företag har rätt att öppna ett så kallat inlåningskonto. Ett inlåningskonto är ett bankkonto som inte är knutet till några extratjänster alls. Det enda du kan göra är att sätta in och ta ut pengar från det och huvudsyftet med detta bankkonto är att spara pengar på det. Inlåningskonto kallas därför ofta för sparkonto, men även om du inte sätter in några pengar på det har du rätt att öppna ett.

Rätten till betalkonto

Alla privatpersoner har även rätt att öppna ett så kallat betalkonto med grundläggande funktioner, såvida banken erbjuder sådana bankkonton till sina kunder. Om så är fallet kan de inte neka dig ett sådant konto. Bankerna har olika namn för detta konto, de kan kallas för transaktionskonto, privatkonto eller personkonto.

Ett betalkonto med grundläggande funktioner gör det möjligt för dig att sätta in och ta ut pengar, få in din lön på det och betala räkningar med det. Det är nästan omöjligt att klara sig utan ett sådant här betalkonto idag, det är därför som alla har rätt till det.

Observera att det här inte innebär att du automatiskt får ett kreditkort, betalkort eller ett lån, sådant är banken knappast skyldig att erbjuda dig. Det är mycket svårt att få en kredit hos banken om man har en mycket låg inkomst och/eller har anmärkningar.

Rätten att öppna betalkonto i ett annat EU-land

Du har även rätt att öppna ett grundläggande bankkonto i ett annat EU-land även om du inte bor i detta land. Om du bor i Sverige men vill öppna ett betalkonto i Spanien eller på Malta har du all rätt att göra det. Samma sak gäller för andra EU-medborgare som vill öppna ett bankkonto i Sverige.

Ibland kan det vara mycket praktiskt att ha ett utländskt bankkonto. Om du t ex har en semesterbostad i Spanien är det bra att ha spanskt bankkonto som alla spanska räkningar kan dras ifrån, t ex semesterbostadens hemförsäkring, elräkningar och vattenräkningar. I många fall kräver de till och med att man har ett spanskt bankkonto.

Även om du har pengar på ett utländskt bankkonto inom EU skyddas de av landets insättningsgaranti. Den maximala ersättningen är minst 100 000 Euro om banken skulle försättas i konkurs och du skulle förlora så mycket pengar. Du är alltså trygg även om du har pengar på ett utländskt bankkonto inom EU.

När kan man nekas bankkonto?

Okej, vi har skrivit att ”alla” privatpersoner har rätt att öppna ett inlåningskonto och/eller ett betalkonto, men det stämmer inte riktigt. I följande situationer kan du nekas att öppna ett bankkonto:

  • Om du banken misstänker att du håller på med penningtvätt, dvs gör svarta pengar vita, eller finansierar terrorism. Det här regleras i Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Om banken anser att det finns ”särskilda skäl” att neka kunden ett bankkonto. Dessa skäl måste emellertid vara starka. Det räcker inte med att kunden har betalningsanmärkningar och Kronofogdeskulder utan måste snarare handla om att du misskött dig ordentligt eller varit riktigt ohederlig mot banken.
  • Om du inte kan styrka din identitet för att du inte har en giltig godkänd legitimation eller någon annan godkänd handling som styrker din identitet.

Och när du inte kan nekas

Här ska vi ge dig några exempel när du inte får nekas ett betalkonto (trots att bankerna ibland försöker göra det):

  • För att du har betalningsanmärkningar.
  • För att du har en skuld hos Kronofogden.
  • För att du inte sätter in din lön på bankkontot.
  • För att du inte planerar att spara pengar hos banken.

Så vad gör du om du nekas ett bankkonto? Det enklaste är att vända sig till en annan bank så slipper du en massa strul. Du vill väl ändå inte ha med dem att göra efter att de ratat dig fast de inte hade rätt att göra det?

Källor:

Regeringen – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Europa.eu Ditt Europa – Bankonton i EU

Konsumenternas – Rätt till betalkonto

Hallå Konsument Konsumentverket – Betalkonto

Finansinspektionen – Spara