Så gör du om bankontot kapats

Du har säkert hört talas om folk som blivit lurade av bedragare som tömt deras bankkonton, men du kanske inte har någon aning om hur du ska göra om det skulle hända dig. Har du rätt att få tillbaka de pengar du förlorat? Ersätter banken dig? Det beror på om du varit oaktsam eller inte, men huvudregeln är att du inteska behöva förlora några pengar om någon har gjort en obehörig transaktion från ditt bankkonto.

Så gör du om någon tagit pengar från ditt bankkonto

  1. Kontakta banken genast om den obehöriga transaktionen. Ni kommer då även gå igenom om hur denna transaktion kan ha skett. Har du blivit av med ditt bankkort eller din Bankdosa? Har du var oaktsam och uppgett inloggningskoder till en bedragare? Eller kanske du helt enkelt har blivit utsatt för identitetsstöld som du inte kunnat göra något åt? Har någon kanske kommit över dina kortuppgifter för att du handlat på en oseriös sajt, fått ett spionprogram i din dator eller liknande? I normala fall får du ersättning av banken efter att ha kontaktat dem, såvida du inte varit grovt oaktsam.
  2. Om banken vägrar att reklamera banktransaktionen och ge ersättning ska du vända dig till deras klagomålsavdelning.
  3. Skulle du inte få som du vill efter att ha kontaktat klagomålsavdelning kan du alltid kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Om de ger dig rätt brukar banken oftast följa deras rekommendation trots att de inte behöver göra det.
  4. Du kan i allra värsta fall gå till en domstol om Allmänna Reklamationsnämnden inte går på din linje eller om banken struntar i ARN:s rekommendationer. Det kan emellertid bli en komplicerad och utdragen historia. Om du ändå väljer att göra det är det bäst att anlita en jurist först.

Många gånger väljer banken dock hellre att fria än att fälla sina kunder, men om du nekas ersättning kan du, som sagt, kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Bankerna måste dock följa de regler som finns med i betaltjänstlagen.

Självrisk

Om någon skulle ha gjort obehöriga transaktioner från ditt bankkonto och du ersätts för detta kan du emellertid få betala en viss självrisk. Om du varit grovt oaktsam (t ex för att du inte anmält ett bortkommet bankkort) och fått ersättning kan du få betala 12 000 kr i självrisk men aldrig mer än så.

Då riskerar du att inte få ersättning

Som sagt, i de allra flesta fall får man ersättning för de pengar man förlorat om någon obehörig skulle plocka pengar från ditt bankkonto, men det finns situationer då du kan bli blåst på din ersättning:

  • Du är skyldig att ha koll på ditt kreditkort och om du tappar bort det måste det direkt anmälas och spärras. Om du tappat bort det eller blivit bestulen och inte spärrar det på en gång kanske du inte får någon ersättning om det används av någon obehörig. Skulle det komma fram att det har använts i flera dagar utan att det spärrats kan det vara kört.
  • Du ska alltid ha uppsikt över ditt kort när du använder det. Det är alltså inte okej att ha det i ett glas i baren hela kvällen eftersom som du då inte har full koll på det. Du ska inte heller tillåta att servitören på en restaurang tar med det från bordet när du ska betala. Om det skulle missbrukas i sådana här situationer är det möjligt att du inte får någon ersättning.
  • Du får inte förvara din pinkod tillsammans med kortet eller någon annanstans så det kan missbrukas. Helst ska det inte stå nedskrivet någonstans och du ska se till att ingen ser när du knappar in din kod. Kommer det fram att ditt bankkonto tömts med hjälp av din pinkod kan det bli svårt att få ersättning.
  • Om du har en bankdosa eller kodkort för inloggning till din internetbank ska du dels ha koll på dessa betalningsinstrument, dels se till att ingen kommer över pinkoden till din bankdosa precis som med pinkoden till ditt kort. Om du blir av med din bankdosa eller ditt kodkort ska detta anmälas och spärras på en gång. Om någon loggar in med hjälp av din bankdosa och tömmer dina bankkonton kan det bli svårt att få ersättning eftersom du dels är skyldig att spärra dessa om de förlorats, dels för att du är skyldig att skydda din pinkod.
  • Om någon, t ex per telefon, påstår att de ringer från banken och vill att du ska logga in på din internetbank med hjälp av ditt BankID, kodkort eller bankdosa och ditt konto sedan töms kan det räknas som oaktsamhet och då blir det svårt att få någon ersättning. Men det är inte helt omöjligt att du kan få det ändå. Nyligen fick flera kunder ersättning efter ett sånt här bedrägeri, men eftersom de varit oaktsamma fick de betala 12 000 kr i självrisk. En person fick ingen ersättning eftersom han vid upprepade tillfällen gett ut sin svarskod från sin bankdosa, det räknades som grovt oaktsamt. Så uppge aldrignågra svarkoder från ditt BankID eller bankdosa till någon som påstår att de ringer från banken eller liknande, eller snarare inte till någon överhuvudtaget.
  • Om du skickat dina kortuppgifter i mail eller lämnat ut dem på något annat sätt över nätet till en obehörig person kan du också få problem.

Du ska dock inte ge upp hoppet även om du gjort något av ovanstående misstag. Den 1:a maj 2018 infördes nämligen nya regler för betaltjänster som bland annat ökar skyddet och rättigheterna för dig som konsument, regler som också ska göra det tryggare och säkrare för dig att använda olika betaltjänster.

Läs gärna även våra artiklar om hur du skyddar dig mot identitetsstöld och hur du handlar säkrare på nätet.

Källor:

Hallå Konsument Konsumentverket – obehöriga korttransaktioner

Konsumenternas – obehöriga transaktioner

Konsumenternas – klaga i ett bankärende