Vad innebär GDPR egentligen?

Du fick säkert massor av mail som damp ner i din epostlåda i våras. Alla de handelsplatser och andra webbplatser du registrerat dig på ville informera dig om den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller inom hela EU. I många fall fick du säkert även godkänna att de uppgifter de lagrat om dig fick fortsätta att användas hos dem och att det fortfarande var okej att de e-postade dig reklam och liknande.

Många som fick dessa mail fattade inte riktigt, eller inte alls, vad GDPR egentligen innebar, och många gör det inte heller idag. Kort och gott är det en förordning som reglerar hur företag, myndigheter och webbsidor får använda och hantera dina personuppgifter, och för att de ska få lagra, använda och eventuellt dela dina personuppgifter måste du godkänna detta. Om ett företag bryter mot dessa regler kan de få dryga böter.

Vi vill börja med att understryka att Snabblan24.nu inte alls påverkas av GDPR eftersom vi aldrig samlar in några personuppgifter och därför inte heller kan lagra eller dela med oss av dina uppgifter. Inte heller skickar vi någon direktreklam till dig som besökt oss eftersom vi inte alls vet vilka som besökt vår sajt, vi skickar inte reklam till någon överhuvudtaget faktiskt. Du är alltså 100 % anonym hos oss och behöver inte vara rädd för att dina personuppgifter missbrukas.

Däremot lagras såklart dina personuppgifter hos de långivare du har tagit lån hos och om du vill få full koll på hur dina personuppgifter används hos dina långivare bör du kontakta dem eftersom det är deras ansvar hur dina personuppgifter används.

Så påverkas du av GDPR

Nu ska vi visa dig hur GDPR påverkar dig som privatperson och vi ska göra det så lättfattligt som möjligt.

  • Dina rättigheter gentemot företag stärks när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Företag och myndigheter måste tydligt informera dig om hur dina personuppgifter hanteras. Du har alltså rätt att få full koll på hur dina uppgifter används och sparas.
  • Redan innan GDPR hade du som privatperson rätt att neka direktreklam till din e-post eller singelpostbrevlåda, men med GDPR stärks denna rätt ytterligare. Nu måste du godkänna att företaget får skicka direktreklam till dig, annars har de inte rätt att göra det. Om du t ex lånat pengar av en av våra kreditbolag får de inte skicka reklam till dig om du inte godkänt det.
  • I vissa fall kan du neka att en myndighet eller ett företag använder och lagrar dina personuppgifter. Du kan se exakt vad som gäller på datainspektionens hemsida.
  • GDPR innehåller tydliga regler för när en privatperson har rätt att få sina personuppgifter raderade. Det kan handla om att man registrerat sig på ett socialt nätverk och vill att alla ens uppgifter ska tas bort när man beslutar sig för att sluta använda nätverket. Reglerna är extra gynnsamma om registreringen gjordes redan när man var barn.
  • Det ska också vara lättare att överföra sina uppgifter till ett annat socialt nätverk om man önskar det, men observera att det inte gör att dina uppgifter i det gamla nätverket försvinner automatiskt.

GDPR är en mycket omfattande och djupgående förordning som innehåller mycket mer än det här, men detta är de viktigaste delarna för dig som privatperson. Egentligen riktar sig den komplicerade dataskyddsförordningen GDPR sig till företag och myndigheter som måste följa denna förordning, så det är egentligen inte så mycket du som privatperson måste tänka på. Det enda du behöver bry dig om är hur just dina personuppgifter används hos olika företag och myndigheter och inte godkänna några villkor som du inte accepterar.

Om du vill veta mer

Om du trots det vill sätta dig ordentligt in i vad som egentligen gäller kan du hitta förordningen i sin helhet på datainspektionens hemsida där du hittar lagen i sin helhet. Om du har ett företag bör du läsa igenom hela dataskyddsförordningen för att se vad som gäller för just ditt företag, men om du bra vill se hur GDPR påverkar dig som privatperson är egentligen bara kapitel tre i förordningen intressant, kapitlet som heter Den registrerades rättigheter. Detta kapitel kan vara bra att återvända till om du av någon anledning vill få dina uppgifter raderade hos ett företag, en myndighet eller ett socialt nätverk så du kan se vad som gäller.

26 juni 2018