Hur mycket kostar din kredit – egentligen?

Knepet media använder sig av när de ska visa hur dyra smslån är, är att visa vilka höga effektiva räntor dessa lån har och det är inte alls ett så dumt knep om man vill svartmåla snabblånebranschen.

Vi har flera gånger tidigare visat hur dumt det är att tala om effektiva räntor när det gäller riktigt korta lån eftersom de endast visar hur mycket i ränta du får betala om lånet har en löptid på minst ett år. Att använda effektiv ränta när man jämför krediter som har minst 1 års löptid med ett lån som har 1 månads löptid blir alltså vilseledande eftersom det baseras på årsräntekostnad, däremot kan det vara ett bra ”mått” när man jämför korta snabblån med varandra.

Lånekostnaden i förhållande till lånebeloppet

Det finns emellertid ett annat mått man kan använda sig av om man vill se vad krediten egentligen kostar. Det är att titta på hur stor del av det sammanlagda återbetalade beloppet som består av räntekostnader och avgifter, alltså hur stor lånekostnaden är i relation till lånets ursprungsstorlek. Exempel: Om du lånar 10000 kr och betalar tillbaka sammanlagt 11000 har lånet en kostnad på 1000 kr, det vill säga 10 % av det du lånade. Detta mått visar mer vad lånet egentligen kostar.

Okej, så hur dyrt är egentligen ett smslån i jämförelse med ett privatlån om vi använder oss av detta mått? Snabblan24.nu ska ge dig några exempel som belyser detta och vi börjar med att titta på några typiska korta lån som har en rätt så hög (och mycket hög) effektiv ränta.

  • Exempel 1. Om du lånar 5000 kr i 61 dagar hos Mobillån får du en effektiv ränta på 222 %. Det låter såklart horribelt mycket om man jämför med blancolån som kan ha en från-ränta på 3,75 % eller liknande. Lånekostnaden för detta lån är emellertid 770 kr vilket är 15,4 % av lånets storlek.
  • Exempel 2. Du tar en onlinekredit hos Ferratum Bank på 10000 kr som du betalar tillbaka på i 3 månader. Krediten har en effektiv ränta på 200 %. Du får då en total lånekostnad på 945 kr vilket är 9,45 % av det lånade beloppets storlek.
  • Exempel 3: Nu ska vi ta i när det gäller den effektiva räntan (som blir extra hög vid riktigt små lån): Du lånar endast 1000 kr hos Monetti (som har rimliga kostnader vid lite större snabblån, men är dyra när det handlar om deras allra minsta lån på grund av uppläggningsavgiften) i en månad, då får du en effektiv ränta på 5641 %! Lånet kostar i alla fall 450 kr (vilket är ovanligt dyrt även för att vara smslån, det finns många som inte kostar hälften så mycket och en del av dessa är gratis) och det innebär att räntan av lånets storlek är 45 %.

Okej, då har vi fått lite koll på vad räntorna kan ligga på när vi använder detta mått, det handlade alltså om 9,45 %, 15,4 % och hela 45 %. Nu ska vi kolla på hur det ser ut på privatlånefronten.

Vi använder oss av en ganska låg ränta för att inte förvränga verkligheten, vi väljer att kolla vad lån som har en effektiv ränta på 5,79 % kostar. Om du vill kolla upp att våra belopp stämmer kan du alltid kolla upp det på Advisas hemsida eftersom det var därifrån vi hämtade siffrorna denna gång, och de stämde rätt så bra med vår egen kalkylering.

  • Exempel 1: Vi börjar med att kolla på ett riktigt stort blancolån på 500 000 kr med 15 års löptid. Trots att den relativt låga effektiva räntan på 5,79 % blir lånekostnaden hela 243 140 kr, nästan hälften av lånets storlek (48,4 %). Naturligtvis beror det på den långa löptiden, men allvarligt talat så är lånekostnaden i relation till lånets storlek ändå extremt hög procentuellt sett. Ja, räntesatsen är faktiskt högre än Monettis lilla 1000-kronorslån med den effektiva ”ockerräntan” 5 641 %.
  • Exempel 2: Anta att du köper en ny bil för 200 000 kr och tar ett lån utan säkerhet för att bekosta den och betalar tillbaka på det i 6 år (det är rätt så vanligt), då får du en lånekostnad på 36 232 kr. Det är 18.1 % av det belopp du lånade och är mer än vad Mobillåns 5000-kronors lån i exemplet ovan kostade i relation till lånets storlek.
  • Exempel 3: Du tar ett blancolån på 50000 kr för att bekosta en liten renovering hemma och betalar tillbaka på det i 2 år. Då får du en totalkostnad på 2 992 kr vilket är 6 % av det lånade beloppet.

Det är först i det sista exemplet som privatlånen börjar bli billigare än smslånen i relation till storleken på lånebeloppet. Det beror såklart på den ganska korta löptiden. Summan av kardemumman är att smslån egentligen inte är så dyra som kritikerna försöker få dem att framstå och att det endast är när lånen har en maximal löptid på 2, 3 år som privatlånen är billigare relativt sett.

Om du är intresserad av det här ämnet kan du med fördel även läsa följande artiklar:

Vilken månadskostnad har ditt hotellrum?

Inget dubbelt belopp vid återbetalning av smslån

Kommer snabblånen bli billigare?

13 augusti 2017