Konsumentkreditlagen – skyddar dig

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag som är till Konsumentens fördel, vilket innebär att kreditbolaget aldrig får ge dig sämre villkor än vad som står i denna lag. Lagen gäller för alla företag som erbjuder krediter till konsumenter och det handlar inte enbart om lån.

Snabblan24.nu ska nu visa dig vad Konsumentkreditlagen gäller för, vad den innehåller och vad du kan göra om du anser att kreditbolaget brutit mot reglerna. Vi börjar med att titta på vad i vilka situationer Konsumentkreditlagen gäller.

Då gäller Konsumentkreditlagen

 • Vid kreditavtal som sluts mellan ett kreditbolag och dig som privatperson. Konsumentkreditlagen gäller exempelvis när du tar ett smslån eller privatlån.
 • Om du köper en produkt på kredit eller avbetalning, t ex om du delbetalar en TV du köpt hos en hemelektronikkedja.

I dessa fall gäller Konsumentkreditlagen inte:

 • Om du tar ett studielån. Inte speciellt förvånande eftersom statliga aktörer (i detta fall CSN) brukar vara undantagna från lagar som gäller för andra.
 • Om du går till pantbanken för att få en viss summa pengar efter att ha lämnat något i pant.
 • Om du handlar på faktura, t ex beställer något på nätet och väljer detta alternativ.
 • Om du tar ett bolån och har bostaden som säkerhet gäller bara vissa delar av Konsumentkreditlagen. I praktiken innebär det att de flesta bolån inte till fullo omfattas av lagen eftersom nästan alla bolån har bostaden som säkerhet.

Vad innehåller Konsumentkreditlagen?

Här ska vi sammanfatta och plocka ut de viktigaste delarna ur den 14-sidiga Konsumentkreditlagen så du ser som gäller om du skulle hamna i en tvist med ett kreditbolag, t ex efter att ha tagit ett smslån.

 • Villkoren för lånet ska vara tydligt angivna i avtalet som ska vara enligt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Avtalet ska vara varaktigt i form av ett pappersavtal, PDF-fil eller liknande.
 • Kreditgivaren ska inte bara ange lånekostnad och/eller månadskostnad utan även lånets effektiva ränta.
 • Kreditgivaren måste göra en kreditprövning innan du får ingå ett avtal. Det innebär att en kreditupplysning måste tas på dig och utifrån denna upplysning (och eventuellt andra uppgifter) ska kreditgivaren göra en rimlig bedömning om huruvida du är kreditvärdig eller inte. Om du skulle ha ingått ett avtal utan att kreditgivaren tagit en kreditupplysning på dig är det möjligt att avtalet blir ogiltigt. Om det skulle räknas som ogiltigt är det möjligt att du enbart behöver betala tillbaka det du har lånat och inte de räntekostnader som annars medföljer lånet. Det har även hänt att slarviga kreditbolag varit tvungna att efterskänka skulden för att de inte tagit en kreditupplysning.
 • Du har 14 dagars ångerrätt från den dag du fått avtalets dokumentation. Läs mer om ångerrätten här.
 • Du har rätt att betala av ditt lån i förskott, antingen en del av det eller hela lånet. Alla har rätt att lösa sitt lån i förtid.
 • Kreditgivaren måste följa god kreditgivningssed.
 • Om du köper något på kredit måste säljaren kräva att du betalar 20 % av produktens pris kontant.

Vad göra om kreditgivaren brutit mot lagen?

Om din kreditgivare brutit mot Konsumentkreditlagen och du hamnat i en tvist kan du kontakta kommunens konsumentvägledare som du enkelt hittar hos Hallå Konsument, en sida som Konsumentverket ligger bakom. Du kan även vända dig direkt till Hallå Konsument eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, alternativt anmäla företaget direkt på Konsumentverkets hemsida.