Större marginaler krävs för nya lån

I vårt förra blogginlägg visade vi hur mycket dyrare lånen har blivit under 2022. Eftersom styrräntan har höjts har såklart utlåningsräntorna också gått upp. Det har alltså överlag blivit dyrare att låna pengar. Men de högre räntorna gör också att det blir svårare att få ett lån. Högre ränta innebär högre kostnad för lånet, vilket gör att låntagarens marginaler blir mindre. Bankerna tittar ju på vilja marginaler ansökanden har.

Konsumentverkets kräver större marginaler sedan november 2022

Det har alltså blivit svårare för folk att få ett lån, i alla fall för dem som har ganska små marginaler. Men det är inte bara räntan som gjort det svårare för folk att få ett lån. Konsumentverket har precis uppdaterat sina schabloner för hur låntagarnas ekonomi bör se ut för att de ska bli beviljade. I stort sett handlar det om hur låneansökandens marginaler ser ut. Bankerna tar naturligtvis hänsyn till Konsumentverkets schabloner innan de beviljar ett lån, även om det bara är en del av bankens bedömning.  

Snabblan24.nu ska nu titta lite närmare på vad Konsumentverkets tar hänsyn till när de tar fram sina schabloner.

Konsumentverkets KALP påverkar chansen att få ett lån

Konsumentverkets ”kvar att leva på-kalkyl”, KALP, är en schablon för hur mycket folk måste ha kvar att leva på efter att de har tagit ett lån. I denna kalkyl tar man bland annat hänsyn till detta: 

  • Dina inkomster, t ex inkomst från anställning, företagande och pension. 
  • Dina boendekostnader. Det kan handla om hyra, bostadslån och driftkostnader såsom el, vatten, avlopp och sophämtning. 
  • Levnadskostnader för bland annat livsmedel, klädinköp, mobilabonnemang och internet hemma. Alltså det mesta som folk måste lägga pengar på för att ta sig igenom vardagen. Konsumentverkets schabloner för dessa levnadskostnader brukar ofta ligga till grund för bankernas egna schabloner.

Konsumentverkets schabloner har alltså precis har justerats uppåt. Eftersom inflationen hög och priset för el, mat, bensin osv har gått upp rejält anser Konsumentverket att folks levnadskostnader har blivit högre. Det är framförallt det som har gjort att Konsumentverkets schabloner för levnadskostnader har ändrats. Det känns i och för sig ganska rimlig eftersom mycket faktiskt har blivit dyrare. 

Dessa marginaler vill banken att du ska ha vid bolån

Bankernas schabloner för levnadskostnader skiljer sig lite åt, men i snitt är schablonen på 8 900 kr för en vuxen person vid bolån. Om du ansöker om ett bolån bör du alltså ha ungefär så mycket kvar att leva på efter att du har tagit lånet. Om ni är två som ansöker om ett bolån tillsammans måste ni alltså nästan ha 18 000 kr kvar att leva på tillsammans. Det kanske låter mycket men å andra sidan tar banken hänsyn till bådas inkomster om ni gör en gemensam ansökan och bor i samma hushåll. 

Schablonerna för en ensamstående kan dock skilja sig rätt mycket åt mellan bankerna. Även om den genomsnittliga levnadskostnadsschablonen är 8 900 kr, för en ensamstående vuxen, kan den vara alltifrån 6 300 till 10 700 kr. Det är stor skillnad det. Det har alltså betydelse hos vilken bank du ansöker om ett lån, om du blir beviljad eller inte. Det är inte det lättaste att ta reda på vilka banker och kreditbolag som har det lägre schablonbeloppet, det är en av anledningarna till att många gör sina låneansökningar hos låneförmedlare. Låneförmedlarna samarbetar ju men ett stort antal banker och andra kreditinstitut och en del av dessa har lägre schablonbelopp, andra högre. 

Högre schablonbelopp och högre ränta – tufft för låntagaren

Som du ser har det helt klart blivit svårare att ta ett lån. Det gäller inte bara bolån, de högre schablonerna påverkar även privatlån även om kraven skiljer mer åt där. Du måste helt enkelt ha mer pengar över efter att dina boendekostnader är betalda, och efter att ditt lån är betalt. Och såklart, om du redan har fler lån och krediter räknas det också in i kalkylen. Dessa räknas också av från din inkomst. Lånets högre ränta gör dessutom lånet dyrare vilket också påverkar dina marginaler negativt. 

Ja, det är således klart svårare att få ett lån idag för de som redan har relativt små marginaler. Visst är det tråkigt om man vill köpa en bostad eller något annat viktigt, men å andra sidan är det bara dumt att låna med små marginaler. Det kan leda till betalningssvårigheter. 

Publicerad 2022-11-25

Källor:

Konsumentverket – beräknade hushållskostnader

DN – Bankernas krav för att ge lån blir hårdare