Räntetak för smslån – så gick det i Finland

Som vi skrev tidigare, i vår artikel om hur snabblånebranschen ska skärpas, är det mycket möjligt att smslånen kommer att få ett räntetak på 40 % plus referensränta om de nya reglerna införs 1 september 2018. Frågan är bara hur denna reform i realiteten kommer att påverka smslånebranschen och smslånen om den införs.

Vi har naturligtvis ingen kristallkula att titta i, men vi kan istället blicka mot Finland som införde ett räntetak på 50 % plus referensräntan för smslån, eller snabblån som de oftast kallas för i Finland, år 2013. Det finska räntetaket hade exakt samma syfte som det som föreslås i utredningen Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter, det ska således enbart gälla för högkostandskrediter med kort återbetalningstid, alltså smslån.

Så definierar utredningsgruppen smslån

Men vad räknas då som ett smslån eller snabblån för utredningsgruppen? Jo, en kredit som har följande ingredienser:

  1. Ett belopp på högst 20000 kr.
  2. En löptid på 1 – 10 månader.
  3. En kredit som har en hög effektiv ränta, alltifrån 100 till flera tusen procent.

Okej, det är alltså kriterierna för smslån enligt den svenska utredningen som i mångt och mycket liknar den finska som riktade sig mot lån under 2000 Euro. Helt klart har Sverige sneglat länge på Finland och inspirerats rejält av de lagar för snabblån som infördes i Finland 2013, det kan man tydligt se i utredningen.

Den finska förebilden

Anledningen till att Finland används som en av förebilderna är att smslånens lånevolymer minskade rejält när räntetaket sänktes och vissa andra regler infördes 2013. Men i det svenska utredningsmaterialet (Kap 10.4.2) kan man även se att lånevolymerna för tredje kvartalet 2015 var tillbaka på nästan samma nivå som innan de nya reglerna infördes. Däremot har lånekostnaderna för låntagarna förblivit mycket lägre än tidigare, vilket självklart är positivt. Därför ansåg den svenska utredningsgruppen förmodligen att Finland ändå var en rätt bra förebild.

Färre smslån i Finland – men skuldsättningen ökar ändå

Bara några veckor innan utredningen presenterade sina förslag med åtgärder mot smslån började finska dagstidningar rapportera om att en ny lag är på gång eftersom smslånelagarna från 2013 inte hade gett önskad effekt.

Innan reformen 2013 fanns det cirka 80 snabblåneföretag varav 36 av dessa avvecklades 2013 som en följd av de nya reglerna, och även lånevolymerna gick ner drastiskt som vi nämnde tidigare. Men som sagt, redan 2015 vände lånevolymerna upp igen och idag finns det 50 – 60 registrerade långivare som erbjuder snabblån.

I den finska, men svenskspråkiga, dagstidningen Hufvdstadsbladet rapporterade man dessutom om att snabblånen förvisso har blivit färre men att skulderna har blivit större och besvärligare i Finland. Juha A Pantzar som är verksamhetsledare i Garantistiftelsen som hjälper överskuldsatta säger så här till Hufvudstadsbladet:

Om man vill nämna något positivt med det förra systemet så tog folk lån från ett företag och betalade kostnaderna med ett lån från en annan firma. Läget blev snabbt akut och folk sökte hjälp i ett tidigare skede.
I nuläget söker folk hjälp i en situation där skulderna redan är stora och svåra att arrangera.

Räntetaket som enbart riktade sig mot smslån fick alltså inte skuldsättningen i Finland att bli så mycket bättre. Nu sitter folk istället med större lån som de inte klarar att betala av eftersom det blivit svårare att få ett vanligt smslån. Antalet människor som får betalningsproblem ökar hela tiden i Finland, i juni 2016 hade 370 000 finländare betalningssvårigheter. Folk som vill låna lånar ändå, så att säga, och problemen bara växer trots att färre finländare tar snabblån.

Långivare utnyttjar kryphål i lagen

Inte nog med det, många snabblåneföretag har även hittat kryphål i lagen. Numera finns det många smslån som formellt är på 20000 kr men där låntagaren bara utnyttjar en liten del av lånet och då kan långivaren ändå sätta vilken ränta som helst. Nu verkar Finland vilja åtgärda det här genom att sätta ett räntetak som gäller för alla lån, oavsett storlek.

Hur kommer det att gå i Sverige?

Det är långt ifrån omöjligt att ungefär samma sak skulle kunna hända i Sverige om ett räntetak införs 2018. Det kommer att finnas kryphål även här och många privatpersoner som väljer att inte ta typiska smslån längre kommer förmodligen ta större lån som har en ränta på 40 % och en längre återbetalningstid, vilket inte behöver bli så mycket billigare.

Det här gör att vi kan dra två slutsatser:

  1. Smslånen kommer att finnas kvar även om långivarna blir färre. Kanske kommer det även här finnas lån som är formellt är på 20 001 kronor men som i praktiken är mindre.
  2. Många långivare kommer att erbjuda lån med 10 månader och 1 dags löptid med lånebelopp från 20 001 kronor. Räntan kommer att vara en bit över 40 % och det är dessa lån många kommer att ta istället för klassiska smslån. Då kommer många som bara velat låna kanske 5000 kr låna 20001 kronor istället och bli mer skuldsatta än vad de annars skulle ha blivit.

Så vad bör man göra istället?

Vi på Snabblan24.nu anser att det finns två olika lösningar på de problem vi precis nämnde.

Om man absolut vill införa ett räntetak för att strypa smslånen bör man införa ett generellt räntetak som gäller för alla lån och samtliga andra krediter istället. Då undviker man de finska kryphålen men dessvärre minskar det inte nödvändigtvis skuldsättningen på grund av lån.

En bättre lösning vore att strunta i räntetaket och skärpa kraven på kreditgivarnas kreditbedömningar istället. Det är inte orimligt att betala kanske 500 – 800 kr för ett smslån på 5000 kr även om den effektiva räntan då blir hög, det viktiga är att se till att de som beviljas ett lån verkligen har en tillräckligt god betalningsförmåga.

Ja, vi skriver ”betalningsförmåga” istället för ”kreditvärdighet” eftersom vi anser att det är nuet som är viktigt, inte historien som kreditvärdighetsbedömningen också tar hänsyn till. Vi tycker att det är helt okej att ansöka om ett smslån med betalningsanmärkning om man är skuldfri och har en tillräckligt bra betalningsförmåga och en ordnad ekonomi idag.

Snabblan24.nu vill inte påstå att de nya utredningsförslagen är tandlösa men vi tror uppenbarligen inte att de kommer att räcka till, och dessutom tycker vi att ett räntetak som enbart drabbar smslån bygger på ett feltänk. Däremot är många andra förslag vettiga tycker vi, inte minst förslaget om ett kostnadstak. Detta förslag innebär att ingen högkostnadskredit får bli dyrare än summan som själva lånet är på men detta förslag borde i så fall gälla för alla lån som inte kräver någon säkerhet, även kontokrediter som också kan bli grymt dyra.

24 november 2016

Källor:

hbl.fi/artikel/farre-snabblan-men-allt-storre-och-besvarligare-skulder/

hbl.fi/artikel/rantetak-pa-alla-snabblan-for-manga-finlandare-i-ekonomiska-bekymmer/

regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201668/