Så fungerar Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en av de aktörer som reglerar kreditmarknaden vid sidan av Konsumentkreditlagen. Det kan därför vara rimligt för en sajt som Snabblan24.nu att visa vad Finansinspektionen egentligen pysslar med.

Vad gör Finansinspektionen?

Finansinspektionens uppgift är att kontrollera att de finansiella företagen sköter sig, vilket bidrar till finansiell stabilitet och förtroende för finansmarknaden. Det här ger i sin tur ett starkt skydd för konsumenterna och trygghet för Sveriges företag.

Men det är emellertid inte enbart bankerna och kreditbolagen som övervakas av Finansinspektionen, även om de tillsammans med försäkringsbranschen utgör den största delen. Andra som granskas är fond- och värdepappersförmedlarna. Ca 2900 finansiella företag är under FI:s lupp, varav 900 av dessa är utländska företag som har verksamhet i Sverige. Dessutom övervakar de 300 börsbolag.

Om ett företag inte sköter sig kan Finansinspektionen utfärda varningar, men de kan även förbjuda företagets verksamhet om det inte följer Finansinspektions rekommendationer och anvisningar. Här kan du kan läsa mer om vad FI kan vidta för åtgärder om ett kreditbolag som erbjuder smslån inte följer riktlinjerna.

Lite kortfattat kan man säga att de här är FI:s huvudsakliga uppgifter:

  • Tillsyn och övervakning av den finansiella marknaden och företag.
  • Regelgivning som tydligt visar vilka regler som gäller för verksamheterna som övervakas.
  • Utfärdande av tillstånd för finansiella verksamheter, det gäller även snabblånebranschen. Inget kreditbolag får nämligen verka utan tillstånd.
  • Åtgärder mot brottslighet såsom penningtvätt och terrorismfinansiering.
  • Ge ett starkt konsumentskydd.
  • Ge ett starkt finansiellt system.

Hur styrs FI?

Finansinspektionen är en statlig myndighet och styrs av regeringen. I ett regleringsbrev från regeringen står det angivet vilket ansvar, vilka mål och uppgifter FI har. FI måste även ta hänsyn till olika förordningar som också styr deras verksamhet.

Finansinspektionen är alltså inget självständigt organ som likt Riksbanken får göra som de vill.

Hur finansieras FI?

FI finansieras med tillsynsavgifter och tillståndsavgifter. Så här funkar det i praktiken:

Tillsynsavgifter

  1. Finansinspektionen får ett anslag från staten varje år. Pengarna ska användas till att finansiera tillsynen.
  2. Företagen som utsätts för FI:s tillsyn är enligt förordning 2007:1135 skyldiga att betala en avgift som faktureras av Finansinspektionen.
  3. Avgifterna som Finansinspektionen får in överförs till staten.

Tillståndsavgifter

När företag ansöker om tillstånd för att få bedriva en finansiell verksamhet får de betala en avgift, dessa avgifter används för att finansiera FI:s tillståndsprövning. Staten skjuter alltså inte till några pengar när det gäller det här.

Finansinspektionens historia

Visste du att Finansinspektionens rötter sträcker sig ända tillbaka till 1659? Kanske inte det men det var faktiskt då som den dåvarande kungen, Karl X Gustav, inrättade Sveriges första bankinspektionstjänst. Syftet var att övervaka Sveriges första affärsbank, Stockholm Banco, som öppnades två år tidigare.

1840 började banktillsynen skötas av Finansdepartementet men det kom att förändras många gånger om under årens lopp. Länge sköttes tillsynen av något som hette Kungliga Bankinspektionen som 1986 blev bara ”Bankinspektionen”. 1991 slogs Bankinspektionen ihop med Försäkringsinspektionen och det var då Finansinspektionen bildades och fick sin nuvarande form.

Källa: Finansinspektionen