Så mycket dyrare har lånen blivit under 2022

Räntorna har gått upp och lär fortsätta att göra det. Det här har gjort lånen allt dyrare, både stora som små. I stort sett har alla slags lån blivit dyrare, t ex bolån och privatlån. De enda lån som knappt påverkats är snabblån och SMS-lån. Förmodligen beror det främst på att de redan har en mycket hög ränta. 

Snabblan24.nu ska nu visa hur mycket dyrare bolån, privatlån, snabblån och SMS-lån har blivit, generellt sett. 

Bolån – i snitt en procentenhet dyrare

Om du har ett bolån med bunden ränta gäller naturligtvis denna ränta fortfarande tills bindningstiden löper ut. Skulle du vilja binda den igen blir den garanterat mycket högre än tidigare och även högre än vad den rörliga bolåneräntan är idag. Orsaken till det är Riksbankens styrränta förmodligen kommer att fortsätta stiga. Styrräntan påverkas bland annat av inflationen. Ju högre inflation desto högre brukar styrräntan bli och eftersom inflationen är rekordhög idag förväntas styrräntan att stiga ytterligare. Det här gör den bundna räntan hög idag. 

Den rörliga bolåneräntan har under året blivit en procentenhet högre i genomsnitt, enligt SCB. Det kanske inte låter så farligt men eftersom bolån ofta är stora kan det betyda mycket för hushållen. Om du t ex hade ett bolån med en ränta på 1,4% och du plötsligt får en ränta på 2,4 % kan det göra stor skillnad för din ekonomi. Då har ju din ränta börjat närma sig en dubblering och det kan innebära många tusenlappar i ökade utgifter varje månad.

Privatlån – upp till 3,6 procentenheter dyrare

Enligt låneförmedlaren Lendo har räntan för lån på 150 000 – 300 000 kr stigit med en procenthet i snitt, precis som med bolån. Men både större och mindre lån har fått en ännu högre ränta. Räntan för lån över 300 000 kr har i snitt blivit 1,7 procentenheter högre och för lån på 50 000 – 150 000 kr har den stigit med nästan två procentenheter. 

De privatlån som har fått störst höjning är de privatlån som understiger 50 000 kr. Räntan för dessa lån har stigit med 3,7 procentenheter i snitt, enligt de siffror som Lendo tagit fram åt Dagens Nyheter.

Snabblån och SMS-lån – knappt påverkade 

De enda lån som inte har påverkats av den högre styrräntan är snabblån och SMS lån (vi på Snabblan24.nu har i alla fall inte sett någon skillnad än så länge). Det beror förmodligen på tre faktorer:

  1. Många SMS-lån har redan en ränta som ligger precis under räntetaket för högkostnadskrediter. De får helt enkelt inte bli nämnbart dyrare än vad de redan är. Räntetaket är 40% plus referensränta. Idag är referensräntan 0% så räntetaket är således 40% och många SMS-lån har idag en ränta strax under 40%. Ofta är den på 39,0 – 39,8% och då finns det ingen större anledning att höja den. Sedan länge har långivarna alltså kunnat ta en ränta på exakt 40%. Trots detta har de valt att lägga sig strax under. Kanske för att det känns psykologiskt bättre för kunden att få en ränta strax under 40%, så även om referensräntan nästa år skulle höjas (och således också räntetaket) är det inte alls säkert att SMS-lånen kommer att bli dyrare. 
  2. Gränsen för att ett lån klassas som en högkostnadskredit är att det har en ränta på 30% eller högre. De långivare som erbjuder lån med en ränta upp till 29,9% vill inte gärna höja räntan så att deras lån klassas som en högkostnadskredit. Om deras lån skulle räknas som en högkostnadskredit måste de bland annat sätta en varningstriangel med en varningstext på sina hemsidor. Det vill många långivare gärna undvika. 
  3. Räntan för snabblån är redan hög i jämförelse med vanliga privatlån, så även de långivare som har lån med en ränta mellan 20 – 30% känner inte att de behöver höja räntan ytterligare. Vissa kanske kommer att göra det ändå. Vi på Snabblan24.nu har dock inte lagt märke till sådana höjningar, inte än så länge i alla fall. 

Nu återstår det att se hur mycket dyrare lånen kommer att bli nästa år om styrräntan höjs ytterligare. Det är mycket troligt att det kommer att ske. Troligtvis kommer det att göra att färre vill låna pengar. Och färre som vill låna pengar kommer att bli beviljade.  

Publicerad 2022-11-16