Så ser förhandsinformationen ut

Alla som ansöker om ett lån, en kontokredit eller köper en produkt på kredit har rätt att få förhandsinformation innan man tecknar ett låneavtal. Informationen innehåller det mesta som kommer att finnas med i avtalet samt en del annan viktig information. Orsaken till det är att du som kund i lugn och ro ska kunna titta igenom förhandsinformationen så att du kan få en uppfattning om ifall avtalet är värt att teckna eller inte. Sånt som kanske gör att du avstår från att teckna ett avtal kan vara för höga dröjsmålskostnader, för hög totalkostnad eller luddiga villkor, vilket alltid står angivet i förhandsinformationen.

Det här innehåller förhandsinformationen

Förhandsinformationen är mycket lik den information du får i avtalet, men några små skillnader finns det så därför ska vi ändå visa dig vad den alltid ska innehålla. Om du är mer intresserad av att kolla närmare på låneavtalet kan du läsa vår artikel om vad ett låneavtal innehåller.

I din förhandsinformation måste följande vara med:

 • Kreditgivarens namn. Om du tar ett lån hos en långivare som har många varumärken ska den verkliga kreditgivarens namn stå angivet, dvs företagsnamnet. Om du t ex tar ett smslån hos Mobillån ska företagsnamnet S & A Sverige AB stå med i låneavtalet eftersom det är de som äger varumärket Mobillån.
 • Kreditgivarens organisationsnummer och adress. Ja, det är rätt självklart att du har rätt att veta var någonstans kreditgivaren befinner sig och att företaget är registrerat i Sverige. Och om man är nyfiken kan det alltid vara kul att kolla upp företaget hos Allabolag.
 • Vilket lånebelopp eller kreditutrymme du är beviljad.
 • Den totala kostnaden för lånet inklusive ränta och alla avgifter.
 • Villkoren för att du ska få utnyttja din kredit.
 • Vilken löptid lånet har, om det inte handlar om en kontokredit. Men det finns även kontokrediter som har en viss avtalsperiod som oftast kan förlängas om du skött din kredit.
 • Info om vid vilka tidpunkter krediten ska avbetalas. Normalt betalar man av på krediten i slutet av varje månad.
 • Info om hur stora delbetalningarna är inklusive ränta.
 • Info om när krediten ska vara färdigbetald. Om det gäller en kontokredit så brukar det stå hur mycket man minst måste betala varje månad.
 • Info om hur du gör om du vill lösa hela eller delar av skulden i förtid och vad som gäller om du gör det. När det handlar om privatlån och smslån behöver man inte betala någon avgift för detta, du slipper alltså betala någon ränteskillnadsersättning.
 • Om du köpt en produkt på kredit ska det stå vad den kostade vid inköpet, alltså vad den kostade kontant innan räntan började ticka. Det ska också vara angivet om du är tvungen att teckna ett avtal om en kompletterande tjänst för att kreditavtalet ska gälla. Exempel: Du köper en telefon på kredit men är samtidigt förpliktigad att teckna ett abonnemang på ett eller två år.
 • Om du tar ett privatlån är det inte omöjligt att du har rätt att få någon avbetalningsfri månad, varje år. Om så är fallet ska det även stå när dessa månader kan utnyttjas och hur det påverkar din amorteringsplan och kostnad.
 • Både effektiv ränta och nominell ränta ska finnas med. Den nominella räntan visar bara hur hög själva räntan är (årsräntan) medan den effektiva räntan visar hur hög räntan blir om man räknar in alla andra lånekostnader (se nedan).
 • Info om krediten har en fast eller rörlig ränta. Rörlig ränta är vanligast vid privatlån och kontokrediter medan fast ränta är vanligast vid smslån och onlinekrediter. Fördelen med en fast ränta är att man redan i förväg vet exakt hur stor lånekostnaden kommer att bli men å andra sidan kan den inte heller bli lägre. Om krediten har en rörlig ränta måste förhandsinformationen visa dig hur den kan påverkas av referensräntan.
 • Alla kostnader utöver den nominella räntan ska vara angivna, inte bara de avgifter som alla får betala för, t ex aviavgifter och andra administrativa avgifter utan även de avgifter du måste betala om du inte lyckas betala av på ditt lån i tid, såsom dröjsmålsränta och påminnelseavgift.
 • Info om under vilka förutsättningar din skuld kan skickas vidare till inkasso och/eller kronofogden och under vilka förutsättningar hela krediten kan sägas upp.
 • Info om att du har rätt att få en kopia på kreditavtalet om ett sådant upprättas, dvs om du blir beviljad.
 • Om din kredit inte beviljas har du rätt att få information om detta. Det är alltså inte okej att långivaren inte hör av sig alls efter att du har gjort en ansökan.
 • Info om hur länge lånerbjudandet gäller. Det här är ganska viktigt att veta utifall du blivit beviljad men sedan vill fundera ett tag över om du verkligen ska ta lånet eller inte. Om du bestämmer dig för att ta lånet efter att erbjudandet löpt ut måste du ansöka igen.
 • Info om ångerrätten och om lånet mot förmodan inte lyder under ångerrätten.

Huvudkälla: Konsumenternas