Amortera lån

Att amortera är samma sak som att betala tillbaka på en skuld. Oftast gör man ett antal delbetalningar under en överenskommen tidsperiod, t ex i några månader eller under flera år, men även om man betalar tillbaka allt som en klumpsumma räknas det som en amortering. Många smslån betalas tillbaka som en klumpsumma men idag finns det många smslångivare som erbjuder smslån med delbetalning om man lånar under en längre tid än 1 månad.

När du amorterar på ett lån betalar du inte bara tillbaka det du har lånat utan betalar även för räntan i samband med dina amorteringar.

Amortering med annuitet

Många privatlån amorteras med annuitet, så därför börjar vi titta på hur annuitetslån fungerar. Det finns två olika sorters annuitetslån, lån med ändrad annuitet och med bibehållen annuitet.

Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

 1. De flesta privatlån har en bibehållen annuitet. 
 2. Om du tagit ett lån med ändrad annuitet betalar du exakt lika mycket varje månad även om räntan går upp eller ner. Skulle räntan gå upp betalar du mer i ränta och amorterar mindre och vice versa. Men själva beloppet du betalar varje månad ändras inte.
 3. Löptiden på ditt annuitetslån kan förändras innan det är färdigbetalt men bara om räntan förändras. En räntehöjning gör att du får betala av på lånet under en längre tid än planerat eftersom det gör att amorteringstakten minskar. Om räntan går ner förkortas dock löptiden. 
 4. Fördelen med ändrad annuitet är att du vet exakt hur stora dina inbetalningar kommer att vara under hela löptiden och nackdelen är att du inte exakt vet när du blir av med lånet. Det blir således enklare att planera sin ekonomi på kort sikt men inte på lång sikt.
 5. Anledningen till att lån med bibehållen annuitet även kallas för lån med falsk annuitet är att återbetalningsbeloppet är löptiden kan förändras. 

Ändrad annuitet (äkta annuitet)

 1. Om du tagit ett lån med ändrad annuitet vet du exakt hur länge du kommer att betala av på lånet även om räntan förändras.
 2. Skulle räntan höjas justerar kreditbolaget månadsbeloppet uppåt. Då måste du alltså betala mer varje månad.  En räntesänkning gör att du får betala mindre.
 3. Orsaken till att ett lån med ändrad annuitet har en så kallad ”äkta annuitet” är att löptiden inte förändras även om räntan gör det. 
 4. Fördelen med ändrad annuitet är att du vet exakt vilken dag du kommer att ha betalt klart på lånet och nackdelen är att du inte vet hur mycket du kommer att få betala vid varje avbetalningstillfälle. Det blir alltså enklare att planera sin ekonomi på lång sikt men inte på kort sikt.

Rak amortering

En del privatlån och nästan alla bolån har en rak amortering som fungerar så här:

 1. Du amorterar exakt samma belopp vid samtliga betalningstillfällen och utöver det betalar du ränta.
 2. Eftersom ditt lån sjunker efter varje betalningstillfälle sjunker även dina ränteutgifter, det är bara om räntan går upp som den kanske inte gör det på kort sikt. En rak amortering gör alltså att du betalar mindre och mindre tills du har amorterat klart på lånet.
 3. Fördelen med rak amortering är att dina månads- eller kvartalsinbetalningar snabbt sjunker. Nackdelarna är att en plötsligt höjd ränta kan göra att det blir tufft för dig och att du får amortera ganska så mycket i början.

Amorteringsfria lån

Om du har ett amorteringsfritt lån amorterar du inget alls på det utan betalar bara ränta för lånet. När det gäller privatlån måste man alltid amortera men hos många långivare kan man begära två avbetalningsfria månader om året, ibland fler. Och så finns det de som erbjuder amorteringsfrihet under den första månaden. 

För några år sedan kunde man även ta amorteringsfria bolån, men det försvann när amorteringskravet för bolån infördes i juni 2016. Det innebär att bara bostadsägare som har en belåningsgrad på högst 50 % kan få ett amorteringsfritt lån. Alla andra måste amortera minst 1 eller 2 % av lånets ursprungsstorlek beroende på hur hög belåningsgrad man har.

Amortering som en klumpsumma

Nästan inga lån förutom smslån betalas tillbaka som en klumpsumma och även smslån som har en löptid som är längre än 3 månader amorteras månadsvis. Det finns också några smslån på 2 och 3 månader som också ska betalas av månadsvis.

I vilket fall som helst betalas alla smslån som har en löptid på högst 1 månad tillbaka vid ett enda tillfälle och då betalar man även för lånets räntekostnad, såvida det inte handlar om ett räntefritt smslån.

Uppdaterad 2021-01-13