Gå i borgen

Om du har svårt att få ett lån på grund av en för låg inkomst finns det flera banker som kan bevilja dig ett banklån om du kan få någon att gå i borgen för dig. Om du lyckas få en borgensman (som den som går i borgen för någon kallas) ansvarar han eller hon också för att du betalar på ditt lån enligt låneavtalet. Det är emellertid inte alla banker och kreditbolag som accepterar borgensmän och när det gäller snabblån accepteras det aldrig, och det är något vi kan förstå. Om man inte lyckas få ett snabblån, med sina låga krav, bör man inte låna överhuvudtaget.

Det vanligaste är att släktingar går i borgen för någon, oftast föräldrar eller syskon, men även andra kan göra det. Vi på Snabblan24.nu känner till och med till att arbetsgivaren borgade för en anställd en gång.

De tre parterna vi borgensåtagande

Innan vi tittar närmare på vad det innebär att vara borgensman ska vi reda ut begreppen lite när det gäller det här. Det är alltför många som tror att den som går i borgen för någon kallas för borgenär men det är helt felaktigt. Vid ett lån som kräver en borgen sluts låneavtalet mellan följande tre parter:

 1. Banken, som är borgenären. Borgenären är alltid den som lånar ut pengar när det handlar om borgen vid lån.
 2. Låntagaren, som är gäldenären. Gäldenären är den som är blir skyldig banken pengar.
 3. Den som går i borgen, alltså borgensmannen. Det är den som tillsammans med dig ska se till att lånet betalas tillbaka som överenskommet.

Det här gäller för dig som går i borgen

 • Innan du får borga för någon tittar banken på om din betalningsförmåga är god nog för att kunna betala av på hela lånet helt själv utifall gäldenären inte betalar något alls.
 • När det är dags att skriva under låneavtalet hos banken skriver du under den ”borgensmening” som finns på avtalet, ibland finns det ett separat dokument för det här. När du har gjort det inträder ditt borgensåtagande men allts ansvar det innebär.
 • Proprieborgen. Om det handlar en proprieborgen, som är vanligast, brukar gäldenären vara den som betalar av på skulden men om en betalning uteblir brukar banken kräva denna summa av borgensmannen. Vi skriver ”brukar” eftersom antigen du som borgensman eller gäldenären kan betala av på lånet regelbundet och som banken inte får sin betalning i tid kan den kräva betalning av både av dig och av gäldenären. En proprieborgen innebär i praktiken att du och har gäldenären har ett gemensamt betalningsansvar, båda är alltså lika betalningsskyldiga från den dag avtalet undertecknats.
 • Enkel borgen. Om du gått i enkel borgen innebär det att banken i första hand kräver betalning av gäldenären och om gäldenären inte betalar börjar det kräva pengar av dig, det får emellertid inte ske förrän borgenären begärt ett betalningsföreläggande eller vidtagit andra juridiska åtgärder, såsom stämning, utmätning eller konkurs. Det här är en mycket ovanlig typ av borgen idag.
 • Generell borgen. Denna typ av borgen gäller inte bara för ett banklån och är egentigen lite överkurs när man talar om att borga för någon som ska ta ett lån, men vi har valt att skriva om den ändå. En generellt borgen innebär att man åtar sig att betala för gäldenärens alla skulder både nu och i framtiden om gäldenären inte kan betala. Det är samma sak om en borgen utan beloppsbegränsning och är något som nästan enbart används av aktieägare eller företagsägare som borgar för företagets skulder.

Viktigt att veta innan du går i borgen

 • När du har gått i borgen för någon påverkar det även din framtida betalningsförmåga. Om du själv ansöker om ett lån, en kredit eller vill teckna ett hyresavtal i framtiden påverkas dina chanser att få ett lån eller ett hyreskontrakt negativt. Du kanske inte får låna alls, låna mindre eller inte får det önskade hyreskontraktet. Ofta räknas hela lånet du borgat för som en utgift för dig, alltså som om det var ditt eget lån.
 • Titta alltid på den kreditupplysning banken har tagit på gäldenären innan du bestämmer dig för att gå i borgen eller inte. I kreditupplysningen kan du se hur gäldenärens ekonomiska situation verkligen ser ut.
 • Ta reda på att gäldenären sitter säkert på sin arbetsplats genom att kontakta arbetsgivaren och be om nuvarande inkomstuppgifter av gäldenären.
 • Var försiktig med att gå i borgen för sambon. Det skulle väl inte kännas kul att dras med sambons skulder och eventuella hämndaktioner i framtiden om ni flyttar isär?
 • Gå inte i borgen om det handlar om riktigt stora lån på kanske flera hundratusen kronor, det kan bli förödande för dig.
 • Skulle du ha borgat för ett bolån ska du trycka på att bostaden måste säljas om gäldenären inte betalar.
 • Kolla med banken om det räcker med att du bara borgar för en viss del av lånet om det handlar om ett stort lån, i vissa fall kan banken gå med på det.
 • Kolla med banken om ett låneskydd kan tecknas för lånet utifall både du och gäldenären skulle bli arbetslösa eller långtidssjukskrivna.