Hårdare krav för lån efter sommaren 2023

Senare i år kommer det förmodligen bli svårare att få lån eftersom reglerna för konsumentkrediter kommer att skärpas. Nu i sommar, senast 29 juni 2023, kommer nämligen den så kallade överskuldsättningsutredningen vara färdig. Syftet är att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning på grund av konsumentkrediter. Och det kommer med all sannolikhet påverka vilka som kommer att beviljas lån eller inte.

De viktigaste punkterna i utredningen 

Så här ser de viktigaste punkerna i utredningen ut:

  • Den ska titta på i vilket utsträckning krediter erbjuds och beviljas till konsumenter som egentligen inte har några ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka på lånet.
  • Utredarna ska försöka ta fram ett nytt underlag för hur en kreditprövning bör se ut med hänsyn till konsumentens återbetalningsförmåga. Utredningen ska även visa hur kreditgivarna bör göra så att de får en så bra bild som möjligt av konsumentens skulder. 
  • Utredningen ska även föreslå hur ett skuldregister skulle kunna se ut, såvida det inte finns starka skäl som talar emot ett register.
  • Utredarna ska även bedöma vilka åtgärder som skulle kunna förbättra situationen för redan skuldsatta konsumenter. 
  • Utredningen ska även innehålla författningsförslag som anses nödvändiga. 

Bara en ytterligare en skärpning av kreditmarknaden

Det är svårt att veta vad denna utredning kommer att leda fram till. Det är enda som är säkert är att reglerna för konsumentkreditföretagen kommer att skärpas. Det har skett flera gånger tidigare, inte minst för så kallade högkostnadskrediter. En av de största skärpningarna för snabblån och SMS lån skedde i september 2018 då räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter införes. Exempelvis infördes ett räntetak på 40% plus referensränta och ett kostnadstak som innebar att ingen kredit fick ha en kreditkostnad som överstiger själva lånet. Idag är dessa regler inskrivna i konsumentkreditlagen.

Detta tror vi kommer att ske

Vi på Snabblan24.nu förväntar oss inte att något nytt ränte- eller kostnadstak kommer att införas. Utredningen verkar snarare titta på vilka andra åtgärder som kan minska skuldsättningen på grund av konsumentkrediter. Detta tror vi kommer att ske: 

Svårare att få lån – större marginaler kommer att krävas  

Överlag kommer förmodligen kreditprövningarna och kreditbedömningarna att skärpas, vilket ökar kraven på kundens betalningsförmåga. Det innebär att den som ansöker om ett lån måste tjäna mer än tidigare, alternativt ha lägre utgifter. Eller både och. Kort och gott måste folk ha bättre marginaler för att beviljas ett lån, alltså mer pengar över efter att alla utgifter är betalda, t ex utgifter för hyra, elräkningar och lån.

Skuldregister troligt

Det har länge talats om att Sverige bör införa ett nationellt skuldregister av den typ Finland redan har. Idag är det nämligen svårt för kreditbolagen att få en helhetsbild över låntagarnas skulder och aktiva lån. Om en kreditupplysning görs hos UC, till exempel, ser de bara vilka lån ansökanden har hos de långivare som tar sina kreditupplysningar hos UC. Om någon ansökt om ett lån hos en kreditgivare som tar sina kreditupplysningar hos t ex Bisnode eller Creditsafe syns det inte i UC:s skuldregister, och vice versa.

Det utredningen nu tittar på är om det går att införa ett skuldregister som visar samtliga skulder en person har, oavsett var kreditupplysningen tas. Det ger en bättre helhetsbild av ansökandes ekonomi och skulder så att långivaren riskerar inte att missa någon skuld. Ett nationellt skuldregister skulle innebära att det inte längre kommer att finnas någon anledning att ansöka om ett lån utan UC

Vad räknas egentligen som ett konsumtionslån? 

Ett konsumtionlån är ett lån som används för konsumtion, det förstår du nog. Men vilka typer av lån räknas egentligen som konsumtionslån? Jo, i stort sett handlar det om privatlån, snabblån och SMS lån, men även kontokrediter, kreditkort och avbetalningstjänster (t ex Klarna) räknas med. Det är alltså dessa krediter som kommer att påverkas av utredningen, inte bara högkostnadskrediter. 

Publicerad 2023-03-21