Ränteavdrag för lån

Om du har lån och andra krediter får du dra av 30 % av dina ränteutgifter i deklarationen, vilket innebär att du får betala mindre i skatt. Alla krediträntor är emellertid inte avdragsgilla så därför ska Snabblan24.nu visa dig vilka som är det och vilka som inte är det.

Avdragsgilla räntor

 • Alla slags privatlån har avdragsgilla räntor, det gäller alltså även för snabblån/smslån.
 • Krediter, såsom räntor för kreditkort, betalkort och kontokrediter, är också avdragsgilla.
 • Lån med säkerhet, t ex bolån och fordonslån som kräver en säkerhet, kan du också dra av för.

Räntor och kreditkostnader som inte får dras av

 • Räntor för studielån.
 • Administrativa avgifter för lån och krediter, såsom aviavgifter, uppläggningsavgifter och ansökningsavgifter. Dessa poster är per definition inga räntor eftersom det handlar om avgifter.

Så fungerar ränteavdrag för lån

Snabblan24.nu ska ge dig ett exempel som illustrerar hur stor betydelse ränteavdragen för dina lån kan ha när det gäller din skatt och i slutänden även för din ekonomi. Även om vi i exemplet skriver om bolån är principen är densamma för alla slags lån.

 1. Anta att du har ett bolån på ca 3 miljoner kronor och betalar 5800 kr/mån i räntekostnad i snitt.
 2. 5800 kr i månaden blir 69 600 kr i räntekostnad på ett år.
 3. 30 % av 69 600 blir 20 800 kr och det är så mycket du får dra av i deklarationen, vilket innebär att du har tjänat 20 800 kr skattefritt under året på grund av avdraget. Om du t ex har en årslön på 370 800 kr skattar du alltså bara på 350 000 kr istället. Naturligtvis skattar du i slutänden ännu mindre på grund av jobbskatteavdraget och andra eventuella avdrag men det har inte med din låneränta att göra.

Du måste ha en beskattningsbar inkomst eller vinst

Om du inte har någon beskattningsbar inkomst eller vinst kan du inte utnyttja ränteavdraget eftersom det då inte finns någon skatt att dra av 30 % av räntan ifrån. Nu brukar de flesta ha någon typ av beskattningsbar inkomst, t ex inkomst av tjänst, A-kassa, föräldrapenning eller sjukpenning, så det lär inte vara något problem. Annars finns det flera andra poster du kan dra räntan från:

 • Vinst i enskild firma. Du kan även kvitta 30 % av dina räntekostnader mot vinstskatt och det gäller även om du har en enskild firma eftersom det inte är en juridisk person. Du kan alltså dra av dina privata räntekostnader från din företagsvinst om du är enskild näringsidkare.
 • Om du sparar pengar på ett sparkonto måste du skatta 30 % på de räntepengar du får och detta kvittas mot ditt ränteavdrag.
 • Om du sparar i fonder och plockar ut vinst måste du betala 30 % i vinstskatt på vinsten, detta kvittas också mot ränteavdraget.

Om att kvitta räntor

Med detta enkla exempel ska vi förklara hur du kvittar räntor mot varandra.

 • Anta att du som i exemplet ovan får göra ett ränteavdrag på 20 800 kr.
 • Anta att du har ett sparkonto som gett dig avkastning och har sålt aktier med vinst, och sammanlagt blev vinsten och ränteavkastningen 5000 kr.
 • Du får betala 30 % i vinstskatt på dessa 5000 kr och det blir 1500 kr i vinstskatt.
 • Nu kvittas vinstskatten mot ränteavdraget vilket blir 19 300 kr (20 800 – 1500 kr).
 • I slutänden får dra av 19 300 kr från din årsinkomst vilket gör att 19 300 kr av din årsinkomst är skattefria pengar.