Uppsägning av lån

Om du har tagit ett lån hos en bank eller ett kreditbolag kan långivaren inte säga upp ditt lån hur som helst eftersom du och banken/kreditbolaget har slutit ett avtal vid lånetillfället, ett avtal som båda parter måste uppfylla. Vi ska därför visa dig när långivarna får och inte får säga upp lån.

Om du istället vill veta hur du själv kan avsluta smslån eller privatlån i förtid ska du läsa vår artikel om att lösa lån eller kanske kika på vår artikel om ångerrätt för smslån.

Du har rätt avsluta lånet i förtid – inte banken

Det här med att ”säga upp lån” skapar ibland lite förvirring för många av oss. Du som låntagare kan inte säga upp ditt lån, däremot får du avsluta ditt lån precis när du vill. Det är bara långivaren som får säga upp ditt lån, men endast om du misskött dig.

Nej, en låntagare kan alltså inte säga upp lånet efter de två första veckorna (då ångerrätten gäller om man lånat på distans), däremot kan man såklart lösa hela lånet när man vill, men det är inte att säga upp lånet, det är att betala av hela lånet i förtid. Du behöver alltså inte låna i 5 år även om det står 5 år i avtalet, du kan betala tillbaka på hela ditt lån redan efter en månad om du kan och vill. Om du inte vill eller kan lösa hela lånet på en gång har du även rätt att göra extraamorteringar så att lånet sjunker snabbare, vilket också resulterar i att dina räntekostnader sjunker.

I låneavtalet står det bland annat hur mycket du får låna och hur länge du får låna och det är något som långivaren måste hålla sig till. Banken har alltså inte rätt att säga upp ditt lån i förtid utan anledning eftersom det strider mot avtalet.

Du kan alltså lösa ditt lån och avsluta det precis när du vill men banken kan inte säga upp det hur som helst utan orsak. Nu ska Snabblan24.nu visa dig vilka regler som gäller för bankerna och andra långivare om de vill säga upp ditt lån.

Uppsägning vid en månads försening

Du som låntagare måste har varit minst 1 månad försenad med 1 amortering och den måste dessutom vara 10 % större än lånets ursprungliga storlek. Vi ska ge dig ett exempel som visar vad det här innebär i praktiken.

  • Anta att du skulle ha gjort en amortering den sista mars men inte gjorde det, då för långivaren ändå inte säga upp ditt lån redan i april utan måste vänta till maj men om du har amorterat innan dess får de inte säga upp ditt lån.
  • Om du från början lånade 10000 kr och din försenade amortering är på 800 kr får långivaren ändå inte säga upp ditt lån även om förseningen är längre än en månad. Orsaken till det är att 800 kr inte är 10 % av ditt ursprungliga lånebelopp. Det är sällan en amortering är större än 10 % av det ursprungliga lånebeloppet så normalt är det mycket svårt för en långivare att säga upp ett lån bara efter en månad.

Om du varit försenad vid minst två tillfällen

Om du har varit förenad med två amorteringar har långivaren rätt att säga upp ditt lån en månad efter den andra försenade amorteringen om den är större än 5 % det ursprungliga lånebeloppet. Exempel:

  • Om du precis som i förra exemplet från början lånade 10000 kr och blivit försenad med två amorteringar på 800 kr vardera kan banken säga upp ditt lån om du inte gör dina andra amortering inom en månad. Så är det för att 800 kr är mer än 5 % av lånebeloppet 10000 kr.

Andra situationer då långivaren kan säga upp ditt lån

  • I konsumentkreditlagen hittar man den något diffusa regeln som innebär att bankerna och andra finansbolag kan säga upp lån om ”väsentligt dröjsmål” äger rum. Det här öppnar för en mängd tolkningar men förmodligen innebär det att långivaren kan säga upp ditt lån om du har varit mycket försenad vid en eller flera tillfällen även om de enskilda amorteringarna understiger 5 %.
  • Bolån och billån som kräver en säkerhet kan sägas upp om värdet på bostaden eller bilen har sjunkit för mycket i värde sedan lånet togs.
  • Om du i största allmänhet undviker att betala för ditt lån kan det också sägas upp.

Om du vill läsa mer om uppsägning av lån kan du läsa vidare på Konsumenternas hemsida och ta del av konsumentkreditlagen.