Låneavtalets innehåll

Vi vet att många som lånar pengar inte bryr sig särskilt mycket om att läsa igenom låneavtalet speciellt noggrant. Ofta kollar man bara att lånebeloppet, löptiden och räntan stämmer, sedan skriver man under. Och så kanske det kommer en dag då man tvingas göra en inbetalning några veckor försent och så blir man förvånad över de höga förseningsavgifterna och dröjsmålsräntan. Så här kan de väl inte göra? tänker man men så kollar man in låneavtalet lite noggrannare och så ser man att så kan de visst göra.

Det här är bara ett exempel på varför det kan vara bra att läsa igenom låneavtalet. Ett annat exempel är att man åberopar den fjorton dagar långa ångerrätten en eller två dagar försent eftersom man trodde att den började gälla först när man först fick sitt lån, inte när man signerade sitt låneavtal.

Det här ska ett låneavtal innehålla

Nu ska vi på Snabblan24.nu visa dig vad som ska finnas med i alla låneavtal så du kan få en bättre bild av vad det innehåller för viktig information. Alla som tar ett lån, oavsett det är ett smslån eller något annat lån, har rätt att få en kopia av låneavtalet, antingen i pappersform eller i digitalt format, t ex som en PDF-fil. Du har även rätt att få förhandsinformation innan du tecknar ett avtal.

Det här ska ett låneavtal innehålla:

 • Info om vilken sorts kredit det är. Är det en kontokredit, ett blancolån (lån utan säkerhet) eller ett lån som kräver en säkerhet?
 • Hur stort lånebelopp (vid lån) eller kreditlimit (vid kontokredit) det handlar om.
 • Löptiden måste också stå tydligt angiven. Om det handlar om en kontokredit måste det stå vilka amorteringskrav som gäller, vilket brukar vara samma sak som att visa hur mycket du minst måste betala tillbaka varje månad. Ofta handlar det om en viss procent av det utnyttjade beloppet som inte understiger en viss summa. Exempel: Betala minst 10 % av det utnyttjade beloppet varje månad men aldrig mindre än 300 kr/mån.
 • Storleken på dina avbetalningar måste vara tydligt angivna i en betalningsplan, liksom hur många avbetalningar det handlar om och när de ska betalas.
 • Om du har möjlighet att få en eller flera avbetalningsfria månader ska det vara angivet, liksom info om vad det innebär i praktiken när det gäller lånekostnad och löptid.
 • Information om lånets ränta, alltså den nominella räntan (årsräntan) och den effektiva räntan. Det måste även vara angivet om räntan är fast eller rörlig. När det gäller smslån och snabblån brukar räntan vara fast, vilket innebär att den inte förändras under löptiden, medan vanliga privatlån ofta har rörlig ränta. Om räntan är rörlig måste det stå hur den kan förändras i förhållande till referensräntan och när detta kan ske. Det måste också vara angivet under vilka förutsättningar räntan kan förändras.
 • Info om vilka avgifter lånet har, t ex uppläggningsavgift, aviavgift, dröjsmålsränta och förseningsavgifter och påminnelseavgifter. Det måste också framkomma vilka villkor som måste uppfyllas för eventuella förändringar av avgifterna.
 • Det sammanlagda beloppet du ska betala tillbaka måste också finnas med i låneavtalet, alltså samtliga lånekostnader plus det du har lånat.
 • Om någon gått i borgen för dig måste det stå vad som gäller om du inte kan betala tillbaka på ditt lån.
 • Information om ångerrätten för lånet och villa villkor som måste uppfyllas för att du ska få utnyttja den. Lite kortfattat kan man säga att ångerrätten gäller i 14 dagar från den dag du tecknar ditt låneavtal (inte från det ögonblick du fått ditt lån) och sedan har du 30 dagar på dig att betala tillbaka allt. Naturligtvis får du betala ränta för perioden du har tillgång till lånet men alla andra avgifter du har betalat får du tillbaka.
 • Du har alltid rätt att lösa ditt lån i förtid och detta ska framgå i låneavtalet. Om långivaren har rätt till ränteskillnadsersättning ska det framgå hur den beräknas, men det här är vanligast vid bolån, inte vid lån utan säkerhet.
 • Information om under vilka förutsättningar långivaren har rätt att säga upp ditt lån, t ex om du misskött dina återbetalningar vid upprepade tillfällen. Villkoren för uppsägning är lagstadgad och den kan inte göras hur som helst. Läs gärna om vad som gäller i vår artikel om när en långivare kan säga upp ditt lån.

Huvudkälla: Konsumenternas.se