Teckna ett låneskydd

Många banker erbjuder så kallade låneskydd till de kunder som tar lån hos dem. Det innebär att du får en ersättning som täcker lånekostnaderna om du skulle bli arbetslös eller långtidssjukskriven. Låneskyddet gäller även vid dödsfall så din partner inte blir skyldig att betala tillbaka på ditt lån om du skulle avlida.

Ett låneskydd kan alltså vara guld värt i många situationer och är därför något du bör överväga att teckna, åtminstone om du tar ett större lån. Det kan var guld värt om du skulle få plötslig försämrad ekonomi på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

Om låneskyddet i korthet

 1. Om du blir långtidssjukskriven eller arbetslös börjar skyddet att gälla efter en karenstid på 30 eller 60 dagar. Vid dödfall täcker skyddet hela eller delar av lånet.
 2. Låneskyddet täcker alla lånekostnader upp till att visst maxbelopp under 1 år. Det gäller alltså både för amorteringarna och räntan.
 3. Du behöver inte försäkra hela lånet när du tecknar ett låneskydd. Du kan t ex försäkra 50 % av det och då får du således ”bara” 50 % i ersättning. Om du har ett lån som kostar dig 5000 kr/mån och försäkrar halva lånet får du således en månadsersättning på 2500 kr.
 4. Precis som med alla andra försäkringar sätts premien för låneskyddet individuellt. De två viktigaste faktorerna för priset för premien är din ålder och hur stort belopp du väljer att försäkra.
 5. Avgiften för premien läggs på lånets månadsbetalningar, ofta utgör avgiften 4 – 8 % av den totala månadskostnaden. Skulle du ha en månadsbetalning på 5000 kr/mån betalar du 5200 – 5400 kr istället.
 6. Låneskydd erbjuds framförallt i samband med privatlån och bolån och aldrig vid små korta smslån.

Låneskydd för bolån (bolåneskydd)

Så här fungerar ersättningen för bolåneskydd:

 • Du måste ha haft låneskyddet under en kvalificerad tid, det brukar handla om 150 – 180 dagar, innan du kan få ersättning. Det här innebär att du inte får någon ersättning om du blir arbetslös eller sjukskriven under de första 5 – 6 månaderna.
 • Om du blir arbetslös eller sjukskriven efter kvalifikationstiden får du ersättning efter att ha avverkat 30 eller 60 dagars karenstid beroende på avtal.
 • Låneskydd för bolån täcker alla dina månadskostnader om du försäkrat hela lånet, men ersättningen täcker sällan mer än 15000 kr och gäller i högst 12 månader.
 • Vid dödsfall täcker bolåneskyddet hela eller delar av lånet upp till 40 prisbasbelopp vilket motsvarar 1 772 000 kr. Ibland börjar maxbeloppet trappas ned från 55-års ålder.

Låneskydd för privatlån

Så här fungerar ett låneskydd för privatlån:

 1. Du måste haft låneskyddet under en viss kvalifikationstid, som brukar vara på 60 – 150 dagar, innan du kan få ersättning. Kvalifikationstiden för privatlån är alltså kortare än för bolån.
 2. Karenstiden vid sjukdom eller arbetslöshet är oftast på 30 dagar men det finns undantag, ibland kan den vara längre.
 3. Ersättningen är på max 15 000 kr i 1 år.
 4. Olika långivare har olika maxbelopp för hur stor ersättningen är vid dödsfall.

Krav för att teckna låneskydd

För att få teckna ett låneskydd måste följande krav normalt uppfyllas:

 1. Du måste vara folkbokförd i Sverige.
 2. Du måste vara inskriven hos den svenska försäkringskassan.
 3. Du ska vara fullt arbetsför.
 4. Du måste ha en tillsvidare anställning.
 5. Du måste vara mellan 18 – 65 år, om du är över 65 år kan du alltså inte teckna ett låneskydd.
 6. Du måste oftast fylla i en hälsodeklaration.
 7. Du får inte känna till att du kommer att bli uppsagd eller varslad om du vill få ersättning för arbetslöshet.
 8. För att få ersättning vid sjukdom får du inte känna till att du har en existerande sjukdom som kan ge symptom som gör att du måste sjukskriva dig.
 9. Oftast får man fylla i en hälsodeklaration.

Villkor för ersättning vid arbetslöshet

 1. Din arbetslöshet måste varit ofrivillig. Självklart kan du inte säga upp sig och tro att du ska få ersättning.
 2. Om arbetsgivaren har erbjudit dig en annan tjänst som du borde ha tackat ja till (för att tjänsten passar dina arbetslivserfarenheter, kvalifikationer och din geografiska närhet) och du tackar nej får du ingen ersättning.
 3. Du måste ha lämnat din arbetsplats helt, så om du har gått ner från heltid till deltid är det kört.
 4. Du får inte ha någon annat arbete som ger dig en inkomst.
 5. Du måste aktivt söka jobb och vara inskriven hos arbetsförmedlingen.
 6. Du måste leva på A-kassa eller något annat arbetsmarknadsstöd.

Villkor för ersättning vid sjukskrivning

 1. Din arbetsförmåga måste vara 100 % nedsatt, du får alltså inte vara deltidssjukskriven.
 2. Du måste skicka in ett läkarintyg till banken eller till den som ligger bakom låneskyddet.
 3. Du måste gå igenom en behandling eller rehabiliteras för din skada eller sjukdom.
 4. Det är inte okej att utföra någon form av inkomstbringande arbete under sjukskrivningen.

Uppdaterad 2021-04-23