Räntehöjningar påverkar även kostnaden för SMS lån

Som alla känner till har styrräntan gått upp rejält sedan ett och ett halvt år tillbaka, vilket har påverkat utlåningsräntorna extremt mycket. Det har blivit extra kännbart för de som har ett bolån. För inte ens två år sedan kunde man få en bolåneränta runt 1,5% medan den idag ligger runt 5% beroende på bindningstid. Det har gjort det riktigt tufft får många bostadsrätts- och småhusägare som har varit vana med en låg boränta.

Styrräntan påverkar dock alla sorters krediter, t ex kreditkort, kontokrediter, privatlån och SMS lån. Ja, du hörde rätt, även snabblån och SMS lån har fått en högre ränta på grund av ränteläget. Det kanske kan tyckas konstigt eftersom många SMS lån redan har en skyhög ränta. Länge låg den på 39 respektive 39,5%, medan den nu oftast är 43,5%. Hur kan det komma sig? Det finns väl ingen anledning att höja smslåneräntan när det redan var så hög? Svaret på denna fråga kommer vi att ge dig nu. 

Orsak: Styrräntan har gett ett högre räntetak

Exakt, som rubriken ovan antyder har den högre styrräntan gjort att räntetaket för högkostnadskrediter har höjts, det räntetak som infördes för några år sedan. Räntetaket sattes till 40% plus referensränta. Referensräntan bestäms av Riksbanken två gånger om året, 1 januari respektive 1 juli och sätts på samma nivå som den gällande styrräntan är. I somras, till exempel, var styrräntan 3,50% den 1:a juli och således blev referensräntan 3,50%, vilket kommer att gälla till 1 januari 2024. Styrräntan höjdes till 4,00% i slutet av september i år och om den fortfarande är 4,00% den 1:a januari kommer referensräntan således bli 4,00%.

Dagens referensränta är alltså 3,50% och det innebär att räntetaket idag är 43,5% (alltså 40% plus 3,50 i referensränta). Det är därför de flesta SMS lån har en årsränta på 43,5%. Historiskt sett brukar de flesta smslånegivare lägga sig precis vid räntetaket sedan det infördes, det gäller dock inte alla långivare. Det finns de som har en snabblåneränta under både 30 och 20% även om det inte är speciellt vanligt. 

Så har smslåneräntorna förändrats sedan 1 juli 2019

Från och med 1:a juli 2019 till 30:e juni 2022 hade de flesta SMS lån en årsränta på 39,5%. Förvisso var räntetaket 40% då (eftersom referensräntan var 0%) men många långivare valde ändå att behålla en årsränta på 39 eller 39,5% eftersom de psykologiskt sett låter bättre med 39,5% än 40%. Principen är densamma som på ICA. Istället för att t ex sätta en prislapp på 10 kr väljer man att sätta priset 9:90 istället. Räntetaket var nämligen på 39,5% från 1:a juli 2016 till 30 juni 2022 (eftersom referensräntan var -0,50% då) och de flesta smslångivare valde att behålla denna ränta även när referensräntan höjdes till 0%. 

När referensräntan höjdes till 0,50% 1:a juli 2022 började dock många smslångivare höja sin ränta till 40,5% där räntetaket låg, medan några få behöll en ränta strax under 40%. Men när referensräntan höjdes till 2,5% den 1:a januari 2023 blev frestelsen att höja räntan alltför stor för de flesta smslångivare. De flesta satte en ränta på 42,5% där räntetaket låg. Idag när referensräntan är 3,50% följde de flesta efter och införde en smslåneränta på 43,5%, precis vid räntetaket. 

Rekommendationer om du vill ta ett SMS lån

Det kanske kan tyckas vara lite girigt att höja redan skyhöga räntor, men business är business är business och folk väljer själva vilka lån och räntor de accepterar. Vi på Snabblan24.nu vill dock rekommendera det vi brukar rekommendera när det gäller SMS lån och snabblån. Låna inte för mycket och för länge när det gäller snabblån och SMS lån som har en ränta nära räntetaket, för om du gör det kommer det att bli en mycket dyr historia för dig. 

Det finns trots allt billigare snabblån att välja på. Hos t ex Cashbuddy får du en årsränta på 28,40%. Förvisso är det inte så lågt men är betydligt lägre än 43,5%. Och ett lån som har en ränta under 30% räknas inte ens som en högkostnadskredit. Det finns kreditkort med ränta som inte är så mycket lägre än vad Cashbuddy har. Och hos Northmill Bank kan du få en årsränta på 7,9 – 25,9% och det är såklart ännu bättre. Northmill betalar dessutom ut lån direkt till bankkontot, om du använder dig av en av Sveriges fyra storbanker.

Publicerad 2023-10-21

Billigare snabblån med lägre räntetak rågång?

Hösten 2018 införde Sverige för första gången i historien ett räntetak för högkostandskrediter, det vill säga SMS lån och snabblån. Taket påverkar i och för sig alla slags privatlån/blancolån. Inga privatlån får ha en högre ränta än 40% plus referensränta. Tidigare kunde ett lån i stort sett ha hur hög ränta som helst, 100%, 1000%… Men efter att räntetaket infördes har SMS lånen således blivit betydligt billigare. Eller billigare kanske är fel ord, mindre dyra kanske är en bättre beskrivning. Men sedan i somras har ett antal ekonomer trots det börjat ”kräva” att räntetaket ska sänkas ytterligare eftersom de anser att det  fortfarande är på tok för högt. 

Sneglar på Finland

Finland har, precis som Sverige, också haft problem med snabblån med tok för hög ränta. I Finland har man dock varit betydligt hårdare än i Sverige. 2019 satte Finland räntetaket till 20%, alltså typ hälften så högt som i Sverige. Och i år (hösten 2023) kommer de att sänka räntetaket till 15%. Enligt Lasse Corin, som är chefsekonom i den finska banken Aktia, säger att det låga räntetaket har gjort att många snabblåneföretag försvunnit från den finska marknaden och att antalet personer med betalningsanmärkningar har minskat. Det här är därför en väg ett flertal svenska ekonomer vill att vi i Sverige också ska ta. Alltså sänka räntetaket till minst hälften. 

Hur skulle det påverka snabblånen i Sverige? 

Ja, hur skulle ett räntetak på 20% eller lägre påverka SMS-lånen och snabblånen i Sverige? Förmodligen skulle detta ske: 

 • Snabblånen skulle överlag bli billigare såklart, men för att ett sådant räntetak skulle ge ett riktigt genomslag måste även avgifterna (utöver räntan) regleras. När räntetaket i Sverige infördes 2018 införde de flesta snabblåneföretag uppläggningsavgifter, månadsavgifter och liknande. Innan räntetaket hade de flesta snabblån bara ränta, inga extra avgifter. 
 • En hel del snabblåneföretag kommer att försvinna, framför allt de som lånar ut en mindre summa under en kort tid eftersom det är svårt att få en finansverksamhet att gå runt om man lånar ut 2000 kr i typ 1, 2 månader till en årsränta på 20% eller lägre. 
 • De snabblåneföretag som vill stanna på marknaden kommer förmodligen sluta att låna ut låga belopp som typ 1000 kr, 3000 kr under en kortare tid eftersom det förmodligen inte kommer att bli lönsamt. Således kommer de minsta SMS-lånen bli större. Dessutom kommer de förmodligen att höja sina avgifter för att kompensera den lägre räntan, såvida detta inte regleras. 
 • Skuldsättningen och personer med betalningsanmärkningar kommer förmodligen att minska. Men man ska ändå ha klart för sig att de största skulderna (och de flesta skulder) hos Kronofogden inte är på grund av SMS lån. När det gäller lån ser det värre ut när det gäller vanliga blancolån. Men visst, vi ska inte sticka under stol med att detta är ett mycket stort problem när det gäller SMS lån, inte minst bland unga.
 • De flesta SMS lån idag är i praktiken kontokrediter, så blev det efter att det svenska räntetaket infördes. Kreditbolagen hoppas helt enkelt att folk ska betala av på sina lån i en inte alltför snabb takt och hoppas att de ska utnyttja sin kredit om och om igen, precis som med kreditkort. Om räntetaket kommmer att sänkas ytterligare kommer förmodligen de sista SMS lånen med fast löptider försvinna, alternativt kommer de minsta lånen bli betydligt större. 

Vad tycker vi på Snabblan24.nu? 

Vi på Snabblan24.nu har absolut ingen emot ett lägre räntetak. Vi gillar inte heller skuldsättning och om detta skulle göra att färre blir skuldsatta är det bara bra. Men som sagt, för att räntetaket inte ska bli för tandlöst är det viktigt att även reglera övriga lånekostnader, såsom uppläggningsavgift och månadsavgifter. 

Källa: SVT – Ekonomerna kräver lägre räntetak för snabblån

Publicerad 2023-09-22

Hårdare krav för lån efter sommaren 2023

Senare i år kommer det förmodligen bli svårare att få lån eftersom reglerna för konsumentkrediter kommer att skärpas. Nu i sommar, senast 29 juni 2023, kommer nämligen den så kallade överskuldsättningsutredningen vara färdig. Syftet är att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning på grund av konsumentkrediter. Och det kommer med all sannolikhet påverka vilka som kommer att beviljas lån eller inte.

De viktigaste punkterna i utredningen 

Så här ser de viktigaste punkerna i utredningen ut:

 • Den ska titta på i vilket utsträckning krediter erbjuds och beviljas till konsumenter som egentligen inte har några ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka på lånet.
 • Utredarna ska försöka ta fram ett nytt underlag för hur en kreditprövning bör se ut med hänsyn till konsumentens återbetalningsförmåga. Utredningen ska även visa hur kreditgivarna bör göra så att de får en så bra bild som möjligt av konsumentens skulder. 
 • Utredningen ska även föreslå hur ett skuldregister skulle kunna se ut, såvida det inte finns starka skäl som talar emot ett register.
 • Utredarna ska även bedöma vilka åtgärder som skulle kunna förbättra situationen för redan skuldsatta konsumenter. 
 • Utredningen ska även innehålla författningsförslag som anses nödvändiga. 

Bara en ytterligare en skärpning av kreditmarknaden

Det är svårt att veta vad denna utredning kommer att leda fram till. Det är enda som är säkert är att reglerna för konsumentkreditföretagen kommer att skärpas. Det har skett flera gånger tidigare, inte minst för så kallade högkostnadskrediter. En av de största skärpningarna för snabblån och SMS lån skedde i september 2018 då räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter införes. Exempelvis infördes ett räntetak på 40% plus referensränta och ett kostnadstak som innebar att ingen kredit fick ha en kreditkostnad som överstiger själva lånet. Idag är dessa regler inskrivna i konsumentkreditlagen.

Detta tror vi kommer att ske

Vi på Snabblan24.nu förväntar oss inte att något nytt ränte- eller kostnadstak kommer att införas. Utredningen verkar snarare titta på vilka andra åtgärder som kan minska skuldsättningen på grund av konsumentkrediter. Detta tror vi kommer att ske: 

Svårare att få lån – större marginaler kommer att krävas  

Överlag kommer förmodligen kreditprövningarna och kreditbedömningarna att skärpas, vilket ökar kraven på kundens betalningsförmåga. Det innebär att den som ansöker om ett lån måste tjäna mer än tidigare, alternativt ha lägre utgifter. Eller både och. Kort och gott måste folk ha bättre marginaler för att beviljas ett lån, alltså mer pengar över efter att alla utgifter är betalda, t ex utgifter för hyra, elräkningar och lån.

Skuldregister troligt

Det har länge talats om att Sverige bör införa ett nationellt skuldregister av den typ Finland redan har. Idag är det nämligen svårt för kreditbolagen att få en helhetsbild över låntagarnas skulder och aktiva lån. Om en kreditupplysning görs hos UC, till exempel, ser de bara vilka lån ansökanden har hos de långivare som tar sina kreditupplysningar hos UC. Om någon ansökt om ett lån hos en kreditgivare som tar sina kreditupplysningar hos t ex Bisnode eller Creditsafe syns det inte i UC:s skuldregister, och vice versa.

Det utredningen nu tittar på är om det går att införa ett skuldregister som visar samtliga skulder en person har, oavsett var kreditupplysningen tas. Det ger en bättre helhetsbild av ansökandes ekonomi och skulder så att långivaren riskerar inte att missa någon skuld. Ett nationellt skuldregister skulle innebära att det inte längre kommer att finnas någon anledning att ansöka om ett lån utan UC

Vad räknas egentligen som ett konsumtionslån? 

Ett konsumtionlån är ett lån som används för konsumtion, det förstår du nog. Men vilka typer av lån räknas egentligen som konsumtionslån? Jo, i stort sett handlar det om privatlån, snabblån och SMS lån, men även kontokrediter, kreditkort och avbetalningstjänster (t ex Klarna) räknas med. Det är alltså dessa krediter som kommer att påverkas av utredningen, inte bara högkostnadskrediter. 

Publicerad 2023-03-21

Snabblån – ett problem för spelberoende

Nu i mars 2023 publicerade Folkhälsomyndigheten två rapporter om spel om pengar, problemspelande och spelberoende i Sverige. De största orsakerna till det ökade spelandet och spelmissbruk är ekonomiska problem, psykisk ohälsa och riskkonsumtion av alkohol. Dessa problem har i sin tur påverkats av pandemin, den ökande arbetslösheten och den rådande lågkonjunkturen. Folkhälsomyndigheten påpekar att även snabblån har förvärrat problemet med spelberoende. Många problemspelare har lockats att ta snabblån för att kunna bekosta sitt spelande. De menar att det finns ett starkt samband mellan problemspelande och snabblån.

En ond cirkel

Många har helt enkelt hamnat i en ond cirkel. Arbetslöshet och dålig ekonomi kan leda till psykisk ohälsa och spelmissbruk vilket i sin tur kan leda till övertänkta snabblån som är så lätta och snabba att få. Det i sin tur ger ännu sämre ekonomi och ett ännu värre spelmissbruk vilket ökar den psykiska ohälsan. 

Även om snabblån inte är orsaken till spelberoende kan vi hålla med om att dessa lån kan förvärra situationen. Okej, visst kanske det finns fall då lånen i sig kan ge ett spelberoende. Om de leder till ekonomiska problem kanske vissa försöker lösa problemet genom att spela för pengar, men dessa har ofta redan ett riskspelande.

Snabblånet – hönan eller ägget?

Ett klassiskt filosofiskt problem är hönan och ägget. Vad kom först, hönan eller ägget? Utan ägg kan ingen höna existera eftersom hönan kommer från ägget. Å andra sidan kan inte ägget existera utan en höna som värper det. Så vilket kom först när det gäller att ta snabblån eller spelberoendet i detta sammanhang? Det här är inget större filosofiskt problem, spelberoendet kommer först, snabblånet är symptomet och spelberoendet orsaken.

Okej, då är det väl bara att göra något åt själva spelandet på nätet? Kanske införa lagar och regler som begränsar spelandet om pengar nätet? Men är det verkligen så enkelt? Nej, så enkelt är det inte riktigt.

För snabba och enkla lån – ett problem för spelberoende

Spelberoende är förvisso orsaken till att en del tar impulslån, men lånen göder spelmissbruket så situationen blir ännu värre. Det gör i sin tur att man kanske lånar ännu mer pengar och så kan det fortsätta tills det inte går att låna längre. Och när det är stopp är ekonomin redan raserad, abstinensen efter spelande ännu starkare och den psykiska ohälsan ännu värre. 

Svårt att begränsa spelande på nätet

Det är inte så enkelt att det ”bara” är att komma åt själva spelandet. Idag kan folka spela online dygnet runt under årets alla dagar, så om man kunde begränsa det här skulle förmodligen problemen minska. Och ett förbud skulle förmodligen lösa problemet helt, eller näst intill. 

Dessvärre är det mycket svårt att förbjuda och reglera vilka tider man får spela på nätet eftersom det finns massor av gamblingsajter och casinosajter som är registrerade utomlands. Förvisso infördes en lag i Sverige 2019 som krävde att alla spelbolag som verkar i Sverige måste ha en svensk spellicens. Trots detta går det fortfarande att spela hos sajter som inte är det. Det är alltså svårt för de svenska myndigheterna att stoppa detta. 

Det som man skulle kunna göra är att förbjuda den tjatiga spelreklamen i radio, tv, tidningar och i övrigt media. Det kanske skulle hjälpa något, och uppskattas av de flesta av oss.

Möjliga förslag för reglering av snabblån

Som sagt, att folk tar snabblån är snarare ett symptom än orsaken när det gäller spelberoende . Trots det anser vi att det kanske skulle vara bra att göra något åt problemet med snabblån. Alltså något som minskar problemen för spelberoende. Vi på Snabblan24.nu har två förslag som kanske skulle kunna funka.

1. Tillåt inte utbetalningar på natten

Sätt en gräns för hur sent på kvällen och hur tidigt på morgonen ett snabblån får betalas ut direkt till bankkontot. Det kanske vore bra om inga utbetalningar fick göras mellan 20.00 och 06.00 till exempel. Detta skulle göra det betydligt svårare för spelmissbrukare att låna pengar på natten, under den tid många spelar. Dessutom skulle att sådant förbud inte påverka så många andra heller. Vår erfarenhet är att det är väldigt få som lånar pengar på natten.

Vi vet inte hur stor skillnad detta förslag skulle göra i det stora hela, men någon skillnad borde det göra. Dock skulle arbetslösa spelmissbrukare inte påverkas lika mycket som de som jobbar eftersom de även kan spela mer på dagen.

2. Betala ut pengarna efter 24 timmar

Vi är fullt medvetna om att det är rätt många som av någon anledning vill låna pengar snabbt, men det är inte alltid så bra. Det kan leda till ogenomtänkta beslut. En utbetalning som sker tidigast efter 24 timmar skulle kunna vara bra av två skäl: 

 1. Om utbetalningen hamnar på bankkontot nästa eller nästnästa dag har man tid att ångra ett ogenomtänkt beslut. Skulle du av ren impuls ansökt om ett snabblån och ångra dig nästa dag är det bara att kontakta långivaren innan utbetalningen har skett. Du har trots allt ångerrätt även när det gäller snabblån.
 2. En person som lider av spelmissbruk förlorar möjligheten att fortsätta spela med hjälp av ett snabblån när de egna pengarna är slut. Vi är dock osäkra på om det här skulle hjälpa så mycket. Förmodligen skulle spelmissbrukaren ansöka om ett snabblån ändå så att missbruket kan gödas nästa eller nästnästa kväll. Men vem vet?

Även om snabblån kan göda ett spelmissbruk vill vi understryka att spelberoendet sällan orsakas av snabblån, även om det kan förvärra det. Det behövs alltså betydligt fler åtgärder när det gäller spelberoende, att bara göra något åt snabblånen räcker inte. I grund och botten växer många spelberoenden fram ur arbetslöshet, ekonomisk desperation och andra missbruk såsom alkoholmissbruk. Det är alltså ett samhällsproblem som inte är så lätt att lösa.

Läs gärna mer om problemet med spelberoende och snabblån i ett av våra tidigare blogginlägg.

Behöver du hjälp?

Har du själv ett spelproblem och vill få hjälp? I så fall kan vi rekommenderar att du kontaktar stödlinjen för spelare och anhöriga och stänger av ditt spelande hos alla svenskregistrerade spelsajter hos spelpaus.se. Stödlinjen har ett uppdrag från Socialdepartementet och spelpaus.se från Spelinspektionen. Du kan även läsa mer om spelberoende och vad för hjälp du kan få på 1177. 

Publicerad 2023-03-17

Även SMS-lånen har blivit dyrare

Pandemin, högre styrränta, hög inflation och skyhöga elpriser har påverkat de flesta av oss. Många har fått svårt att få vardagen att gå ihop och har svårt att betala sina bolån. Skulderna hos Kronofogden har blivit allt större och besöken hos kommunernas ekonomiska rådgivare har ökat markant, och även många företag har drabbats hårt. Först pga av pandemin vilket ledde till minskad försäljning och sena leveranser. Det ledde i sin tur till konkurser och ökad arbetslöshet. Och inte minst har de höga elpriserna påverkat företagen hårt, framförallt de energikrävande. Det är inga roliga tider vi går igenom precis. 

Högre räntor för banklån

Naturligtvis har den ökande arbetslösheten och den höjda räntan även påverkat utlåningen i Sverige. Allt färre beviljas lån på grund av försämrad betalningsförmåga och avsaknad av fast anställning. Och den högre räntan har såklart också påverkat beviljningsgraden. Ju högre ränta desto dyrare lån och när lånen är dyra krävs större marginaler hos låntagaren. Det gäller dock framför allt för bolån och vanliga privatlån, dvs de lån som bankerna och bankliknande kreditbolag erbjuder. En hel del smslån har också blivit dyrare på grund av den höjda styrräntan, men eftersom dessa lån redan har haft en mycket hög ränta blir skillnaden inte alltför stor. 

Därför har många SMS lån blivit dyrare

Det är inte bara banklån, såsom bolån och privatlån, som har fått högre ränta. Även kreditkort, som generellt redan har en ganska hög ränta, och SMS lån har också fått det. Det kanske känns lite onödigt eftersom dessa krediter redan är dyra, men det har sin förklaring. 

När det gäller kreditkort har de en massa extraförmåner och dessutom är denna sorts kredit oftast räntefri upp till 45 eller 60 dagar. Och tittar man på SMS lån har det med räntetaket för högkostnadskrediter att göra. Innan detta räntetak infördes hade många snabblån och SMS lån årsräntor på hundratals procent, ibland till och med över 1000%, med det förändrades när räntetaket infördes för dessa krediter. 

Räntetaket sattes på 40% plus referensränta. Denna ränta sätts två gånger om året (1 januari och 1 juli) och är densamma som styrräntan (reporäntan) var i slutet av halvåret innan. Eftersom styrräntan var 2,5% i slutet av 2022 sattes referensräntan således till 2,5% 1 januari 2023 och kommer så att vara till den sista juni 2023. Alltså får högkostnadskrediter som SMS lån ha en maximal nominell ränta på 42,5% (40% + 2,5%). 

När räntetaket infördes 1 september 2018 ”tvingades” smslångivarna att sänka sina räntor så den hamnade under taket. Eftersom referensräntan då var -0,5% hamnade taket på 39,5% och därför fick de flesta SMS lån en ränta på drygt 39%, strax under räntetaket. Och nu när referensräntan är 2,5% kan långivarna sätta en ränta upp till 42,5%.  Det har gjort att många har höjt sin årsränta. Vi ska ge dig några exempel.

Långivare som höjt sin ränta

Kontantfinans, Merax och Flexkontot har höjt sin ränta till 42,48% vilket är bra nära taket. Credifi, Ferratum och Lumify har varit lite blygsammare in sina höjningar, deras ränta är numera satt till 40,5%. Men vi på Snabblan24.nu skulle inte vilja påstå att det är en låg ränta precis. Naturligtvis har inte alla höjt sin ränta, exempelvis Vivus har fortfarande en ränta på 39%, precis som förut, även om det också redan är en mycket hög ränta.

Vad händer om styrräntan höjs i februari?

Den 9:e februari 2023 ska Riksbanken sätta nästa styrränta. Om den går upp påverkar det inte räntetaket under detta halvår eftersom nästa referensränta börjar gälla 1 juli 2023. Skulle den gå upp på grund av en höjd styrränta kan det dock påverka hur mycket smslånen kommer att kosta nästa halvår. 

Det finns dock en hel del SMS lån som har kvar sin gamla ränta och det finns snabblån som är betydligt billigare. På vår förstasida och på sidorna med lån utan UC och SMS lån direkt hittar du en hel del snabblån som har en ränta under 30%. Kolla gärna in dem om du vill komma billigare undan. 

Publicerad 2023-02-06

Större marginaler krävs för nya lån

I vårt förra blogginlägg visade vi hur mycket dyrare lånen har blivit under 2022. Eftersom styrräntan har höjts har såklart utlåningsräntorna också gått upp. Det har alltså överlag blivit dyrare att låna pengar. Men de högre räntorna gör också att det blir svårare att få ett lån. Högre ränta innebär högre kostnad för lånet, vilket gör att låntagarens marginaler blir mindre. Bankerna tittar ju på vilja marginaler ansökanden har.

Konsumentverkets kräver större marginaler sedan november 2022

Det har alltså blivit svårare för folk att få ett lån, i alla fall för dem som har ganska små marginaler. Men det är inte bara räntan som gjort det svårare för folk att få ett lån. Konsumentverket har precis uppdaterat sina schabloner för hur låntagarnas ekonomi bör se ut för att de ska bli beviljade. I stort sett handlar det om hur låneansökandens marginaler ser ut. Bankerna tar naturligtvis hänsyn till Konsumentverkets schabloner innan de beviljar ett lån, även om det bara är en del av bankens bedömning.  

Snabblan24.nu ska nu titta lite närmare på vad Konsumentverkets tar hänsyn till när de tar fram sina schabloner.

Konsumentverkets KALP påverkar chansen att få ett lån

Konsumentverkets ”kvar att leva på-kalkyl”, KALP, är en schablon för hur mycket folk måste ha kvar att leva på efter att de har tagit ett lån. I denna kalkyl tar man bland annat hänsyn till detta: 

 • Dina inkomster, t ex inkomst från anställning, företagande och pension. 
 • Dina boendekostnader. Det kan handla om hyra, bostadslån och driftkostnader såsom el, vatten, avlopp och sophämtning. 
 • Levnadskostnader för bland annat livsmedel, klädinköp, mobilabonnemang och internet hemma. Alltså det mesta som folk måste lägga pengar på för att ta sig igenom vardagen. Konsumentverkets schabloner för dessa levnadskostnader brukar ofta ligga till grund för bankernas egna schabloner.

Konsumentverkets schabloner har alltså precis har justerats uppåt. Eftersom inflationen hög och priset för el, mat, bensin osv har gått upp rejält anser Konsumentverket att folks levnadskostnader har blivit högre. Det är framförallt det som har gjort att Konsumentverkets schabloner för levnadskostnader har ändrats. Det känns i och för sig ganska rimlig eftersom mycket faktiskt har blivit dyrare. 

Dessa marginaler vill banken att du ska ha vid bolån

Bankernas schabloner för levnadskostnader skiljer sig lite åt, men i snitt är schablonen på 8 900 kr för en vuxen person vid bolån. Om du ansöker om ett bolån bör du alltså ha ungefär så mycket kvar att leva på efter att du har tagit lånet. Om ni är två som ansöker om ett bolån tillsammans måste ni alltså nästan ha 18 000 kr kvar att leva på tillsammans. Det kanske låter mycket men å andra sidan tar banken hänsyn till bådas inkomster om ni gör en gemensam ansökan och bor i samma hushåll. 

Schablonerna för en ensamstående kan dock skilja sig rätt mycket åt mellan bankerna. Även om den genomsnittliga levnadskostnadsschablonen är 8 900 kr, för en ensamstående vuxen, kan den vara alltifrån 6 300 till 10 700 kr. Det är stor skillnad det. Det har alltså betydelse hos vilken bank du ansöker om ett lån, om du blir beviljad eller inte. Det är inte det lättaste att ta reda på vilka banker och kreditbolag som har det lägre schablonbeloppet, det är en av anledningarna till att många gör sina låneansökningar hos låneförmedlare. Låneförmedlarna samarbetar ju men ett stort antal banker och andra kreditinstitut och en del av dessa har lägre schablonbelopp, andra högre. 

Högre schablonbelopp och högre ränta – tufft för låntagaren

Som du ser har det helt klart blivit svårare att ta ett lån. Det gäller inte bara bolån, de högre schablonerna påverkar även privatlån även om kraven skiljer mer åt där. Du måste helt enkelt ha mer pengar över efter att dina boendekostnader är betalda, och efter att ditt lån är betalt. Och såklart, om du redan har fler lån och krediter räknas det också in i kalkylen. Dessa räknas också av från din inkomst. Lånets högre ränta gör dessutom lånet dyrare vilket också påverkar dina marginaler negativt. 

Ja, det är således klart svårare att få ett lån idag för de som redan har relativt små marginaler. Visst är det tråkigt om man vill köpa en bostad eller något annat viktigt, men å andra sidan är det bara dumt att låna med små marginaler. Det kan leda till betalningssvårigheter. 

Publicerad 2022-11-25

Källor:

Konsumentverket – beräknade hushållskostnader

DN – Bankernas krav för att ge lån blir hårdare

Så mycket dyrare har lånen blivit under 2022

Räntorna har gått upp och lär fortsätta att göra det. Det här har gjort lånen allt dyrare, både stora som små. I stort sett har alla slags lån blivit dyrare, t ex bolån och privatlån. De enda lån som knappt påverkats är snabblån och SMS-lån. Förmodligen beror det främst på att de redan har en mycket hög ränta. 

Snabblan24.nu ska nu visa hur mycket dyrare bolån, privatlån, snabblån och SMS-lån har blivit, generellt sett. 

Bolån – i snitt en procentenhet dyrare

Om du har ett bolån med bunden ränta gäller naturligtvis denna ränta fortfarande tills bindningstiden löper ut. Skulle du vilja binda den igen blir den garanterat mycket högre än tidigare och även högre än vad den rörliga bolåneräntan är idag. Orsaken till det är Riksbankens styrränta förmodligen kommer att fortsätta stiga. Styrräntan påverkas bland annat av inflationen. Ju högre inflation desto högre brukar styrräntan bli och eftersom inflationen är rekordhög idag förväntas styrräntan att stiga ytterligare. Det här gör den bundna räntan hög idag. 

Den rörliga bolåneräntan har under året blivit en procentenhet högre i genomsnitt, enligt SCB. Det kanske inte låter så farligt men eftersom bolån ofta är stora kan det betyda mycket för hushållen. Om du t ex hade ett bolån med en ränta på 1,4% och du plötsligt får en ränta på 2,4 % kan det göra stor skillnad för din ekonomi. Då har ju din ränta börjat närma sig en dubblering och det kan innebära många tusenlappar i ökade utgifter varje månad.

Privatlån – upp till 3,6 procentenheter dyrare

Enligt låneförmedlaren Lendo har räntan för lån på 150 000 – 300 000 kr stigit med en procenthet i snitt, precis som med bolån. Men både större och mindre lån har fått en ännu högre ränta. Räntan för lån över 300 000 kr har i snitt blivit 1,7 procentenheter högre och för lån på 50 000 – 150 000 kr har den stigit med nästan två procentenheter. 

De privatlån som har fått störst höjning är de privatlån som understiger 50 000 kr. Räntan för dessa lån har stigit med 3,7 procentenheter i snitt, enligt de siffror som Lendo tagit fram åt Dagens Nyheter.

Snabblån och SMS-lån – knappt påverkade 

De enda lån som inte har påverkats av den högre styrräntan är snabblån och SMS lån (vi på Snabblan24.nu har i alla fall inte sett någon skillnad än så länge). Det beror förmodligen på tre faktorer:

 1. Många SMS-lån har redan en ränta som ligger precis under räntetaket för högkostnadskrediter. De får helt enkelt inte bli nämnbart dyrare än vad de redan är. Räntetaket är 40% plus referensränta. Idag är referensräntan 0% så räntetaket är således 40% och många SMS-lån har idag en ränta strax under 40%. Ofta är den på 39,0 – 39,8% och då finns det ingen större anledning att höja den. Sedan länge har långivarna alltså kunnat ta en ränta på exakt 40%. Trots detta har de valt att lägga sig strax under. Kanske för att det känns psykologiskt bättre för kunden att få en ränta strax under 40%, så även om referensräntan nästa år skulle höjas (och således också räntetaket) är det inte alls säkert att SMS-lånen kommer att bli dyrare. 
 2. Gränsen för att ett lån klassas som en högkostnadskredit är att det har en ränta på 30% eller högre. De långivare som erbjuder lån med en ränta upp till 29,9% vill inte gärna höja räntan så att deras lån klassas som en högkostnadskredit. Om deras lån skulle räknas som en högkostnadskredit måste de bland annat sätta en varningstriangel med en varningstext på sina hemsidor. Det vill många långivare gärna undvika. 
 3. Räntan för snabblån är redan hög i jämförelse med vanliga privatlån, så även de långivare som har lån med en ränta mellan 20 – 30% känner inte att de behöver höja räntan ytterligare. Vissa kanske kommer att göra det ändå. Vi på Snabblan24.nu har dock inte lagt märke till sådana höjningar, inte än så länge i alla fall. 

Nu återstår det att se hur mycket dyrare lånen kommer att bli nästa år om styrräntan höjs ytterligare. Det är mycket troligt att det kommer att ske. Troligtvis kommer det att göra att färre vill låna pengar. Och färre som vill låna pengar kommer att bli beviljade.  

Publicerad 2022-11-16

Små lån ställer till det för hyresgäster

Hyresgäster, inte minst i områden som brukar kallas för ”utsatta”, har fler betalningskrav än villaägare, enligt statistik från Kronofogden och Ratsit som Hem & hyra sammanställt. Kraven beror mest på SMS lån och andra mindre konsumtionslån. Ja, det är denna typ av lån hyresgäster ofta tar. De lånar pengar från säljinstitut, t ex Klarna och Qliro, och konsumentkreditinstitut, medan villaägare ofta tar vanliga banklån som är betydligt billigare. 

Problemet med säljinstituten och konsumentkreditinstituten är att deras lån ofta är dyra och att de frestar konsumenterna att ta dem. Vi ska titta närmare på varför dessa sorts lån kan ställa till det för folk, inte minst för de som har det lite sämre ställt. 

Problemet med avbetalningar vid e-handel

Om du har handlar på nätet har du säkert inte kunnat undvika att se att du ofta kan betala det du köper senare. Du kan t ex handla på faktura, betala en månad senare eller betala av det du har köpt under en längre tid. Ofta erbjuds dessa lösningar av Klarna vars krediter ofta har en ränta runt 20%, precis som vissa kreditkort har. 

Om din ekonomi inte är så god är det såklart lockande att vid betaltillfället skjuta på betalningen en månad eller välja att betala av köpet under flera månader, kanske till och med upp till två år. Skulle du t ex köpa något för 10 000 kr blir det inte mer än ca 500 kr i månaden att betala av allt under två år. Det känns ju inte så mycket men i slutändan kanske ditt köp hamnar på 13 000 kr istället för 10 000 kr. Och om du gör det här vid flera tillfällen kan det bli mycket kännbart, inte minst om din ekonomi redan är ansträngd. 

Värst för hyresgäster

Således finns det en risk med säljinstituten, inte minst hos de som inte har det så gott ställt. De som har det bättre ställt brukar föredra att betala allt direkt vid köper, eller åtminstone på faktura. Folk som bor i hyresrätter, inte minst i så kallade utsatta områden, har det ofta sämre ställt än villaägare. Det är ju trots allt så att många som har en hyresrätt bor där för att de inte har råd att köpa en bostadsrätt eller en villa. 

Problemet med konsumentkreditinstitut

Att låna pengar hos banken är överlag betydligt bättre än att låna pengar av ett konsumentkreditinstitut. Om du t ex tar ett lån hos en av Sveriges storbanker kanske du får en ränta på 3 – 10% beroende på hur din kreditvärdighet ser ut. Om du lånar pengar av ett konsumentkreditinstitut kan du få en ränta på kanske 20% och om det handlar om ett institut som erbjuder SMS lån kan räntan ligga närmare 40%. Det är inte billigt precis. Det är således inte så konstigt att hyresgäster som har det sämre ställt kan få ekonomiska problem om det tar flera sådana här lån. 

Hus & Hyra menar att marknadsföringen för sådana här lån är aggressiv. Långivarna och jämförelsesajterna lockar med snabba lån och lån som är lätta att få, det gör att folk som har det sämre ställt kanske tar lån som de annars inte skulle ha tagit. Och det här gäller inte minst folk som bor i hyresrätter eftersom villaägare ofta tar billigare banklån. 

Inga lån utan utan kreditupplysning

Hem & Hyras artikel är bra, men en liten fadäs har de gjort. Fadäsen är i och för sig mycket vanlig. Både kvällspress och andra tidningar och sajter har gjort samma misstag. En av rubrikerna i artikeln är ”Många erbjuder snabblån utan kreditupplysning” vilket naturligtvis inte stämmer. Många långivare erbjuder snabblån och SMS lån utan UC, dvs utan kreditupplysning hos UC, men det tar sina kreditupplysningar någon annanstans. Alla långivare tar nämligen kreditupplysningar. Och sedan är det lite synd att Hem & Hyra inte knyter alls till rubriken. Det står ingenting om det här under den, det är märkligt, förmodligen är det ett misstag. 

Områdena med flest betalningskrav

Hem & Hyra har sammanställt fakta från Kronofogden och Ratsit och har på så sätt lyckas få fram en lista över vilka postnummeradresser som har flest betalningskrav. I deras sammanställning kan man se att 95 av de 100 områden som har flest krav är områden med en klar majoritet av hyresrätter. Det är bra jobbat! Och det här är såklart anledningen till att de gjort sammanställningen eftersom Hem & Hyra är hyresgästföreningens medlemstidning. 

Nåja, här i alla fall en lista över de 50 postnummer som har flest betalningskrav. Listan är alltså sammanställd av Hem & Hyra.

PostnummerAntal betalningskrav per 1000 invånareAndel hyresrätter
1Sigma, 194 36 Upplands Väsby25183%
2Alby, 145 56 Norsborg24227%
3Husby, 164 32 Kista22398%
4Gamlestaden, 415 14 Göteborg21387%
5Valsta, 195 54 Märsta20098%
6Brandbergen östra, 136 61 Brandbergen18596%
7Husby, 164 35 Kista18497%
8Hässleholmen, 507 44 Borås18496%
9Navestad, 603 68 Norrköping18197%
10Annestad, 218 41 Bunkeflostrand18082%
11Mariastaden, 254 48 Helsingborg17576%
12City, 151 72 Södertälje17473%
13Haningevägen, 136 36 Handen16581%
14Dotorp/Wetterlin, 521 34 Falköping16583%
15Söderfors, 815 76 Söderfors16474%
16Östra Trelleborg, 231 34 Trelleborg16387%
17Västra mälarehamnen, 151 36 Södertälje16185%
18Rinkeby, 163 74 Spånga16099%
19Rinkeby, 163 76 Spånga15858%
20Torggatan, 646 33 Gnesta15793%
21Hörby, 242 30 Hörby15670%
22Husby, 164 31 Kista15483%
23Vivalla, 703 72 Örebro15276%
24Backadal, 422 53 Hisings Backa15177%
25Bergsjön, 415 63 Göteborg15195%
26Kallhäll, 176 77 Järfälla15177%
27Gårdsten, 424 41 Angered15096%
28Ramneröd, 451 51 Uddevalla15073%
29Lövgärdet, 424 47 Angered15087%
30Rönninge/Salem, 144 32 Rönninge14999%
31Storvreten, 147 51 Tumba14991%
32Jordbro, 137 61 Jordbro14876%
33Torvalla, 831 72 Östersund14748%
34Jägersro, 212 37 Malmö14699%
35Ringvägen, 737 41 Fagersta14614%
36Valsätra, 756 48 Uppsala14599%
37Öster, 803 10 Gävle14597%
38Ronna, 151 53 Södertälje14499%
39Norra Katrineholm, 641 46 Katrineholm14467%
40Råby, 724 72 Västerås14497%
41Jordbro, 137 64 Jordbro14496%
42Renstiernas gata, 116 31 Stockholm14440%
43Masmo, 143 31 Vårby14399%
44Hässleholmen, 507 45 Borås14264%
45Dammhagen, 261 35 Landskrona14294%
46Bergvik, 152 43 Södertälje14289%
47Husby, 164 36 Kista14199%
48Hjulsta, 163 65 Spånga14198%
49Fosie, 215 70 Malmö14097%
50Bergsjön, 415 67 Göteborg14082%

Källor till detta inlägg:

Hem & Hyra – Kenneths lån på 3 000 kronor gav 20 år i skuld – så drabbas hyresgäster av smålån.

Kronofogden – statistik

Publicerad 2022-06-15

Egen bostad lika bra som börsen

Många svenskar har tjänat en bra hacka på att äga sin villa. Priserna för bostäder har gått upp rejält de senaste tio åren. Och att priserna mitt under pandemin har skjutit i höjden har väl ingen kunnat undvika. Det här har gjort att många tjänat pengar på att eget sin egen bostad.

Enligt SVT, som tagit del av Svensk Mäklarstatistik, kostar en genomsnittlig villa 3 miljoner kronor idag och värdet har ökat med 86% på 10 år. Den genomsnittliga värdeökningen är 387 kronor om dagen, eller 141 255 kr per år. Att ”tjäna” 141 255 kr på sitt boende per år är en rätt fin extrainkomst. Det är minst på samma nivå som börsens avkastning.

Många svenskar har tjänat en bra hacka på att äga sin villa. Priserna för bostäder har gått upp rejält de senaste tio åren. Och att priserna mitt under pandemin har skjutit i höjden har väl ingen kunnat undgå att se. Det här har gjort att många tjänat fina pengar på att äga sin egen bostad. Och det är många som är med på tåget eftersom två av tre svenskar äger en bostad idag. 

Tre kommuner där villorna dubblerat sitt värde på 10 år

Det är dock stora skillnader hur mycket bostäderna har ökat i värde i olika delar av landet. Bostadens skick och lull lull är faktiskt av mindre betydelse, det handlar snarare om i vilket område den ligger. Vi ska ge dig några exempel utifrån den statistik SVT inhämtad från Svensk mäklarstatistik. Vi ska titta på de tre kommuner där priserna har ökat mest, antingen rejält sett eller procentuellt sett. 

Så här mycket har en genomsnittlig bostad ökat i värde de senaste tio åren i följande tre kommuner:

 • Lomma. I Lomma i Skåne har en genomsnittlig villa ökat 1 146 kronor om dagen. Det är en total ökning på över 4 000 000 på bara 10 år! Det är en procentuell ökning på 100%. Det kostade alltså hälften så mycket att köpa en bostad i Lomma för 10 år sedan. 
 • Danderyd. Ökningen för genomsnittlig villa är 2 030 kr om dagen och där ligger medelpriset för en bostad på nästan 15 miljoner kronor. Den procentuella ökningen är 93%.
 • Lidingö. Här har man tjänat 1 763 kronor om dagen i genomsnitt, vilket motsvarar en ökning på 92%. Genomsnittsvillan kostar nästan exakt lika mycket som i Danderyd.

Lika bra avkastning som börsen – men med mindre risk

Nationalekonomi Daniel Wadenström hävdar att det inte är så konstigt att folk gärna placerar pengar i bostäder med tanke på värdeökningen. Den ligger ungefär på samma nivå som börsen, samtidigt som risken är hälften så stor som börsplaceringar. Så om man råd så är egentligen en bostadsplacering ett minst lika bra val som att spara pengar på börsen. 

Men tänk på vinstskatten och bolåneräntan

Snabblan24.nu vill dock påpeka några saker. När man ser siffrorna vi presenterade ovan kan vinsterna se helt otroliga ut. Så varför inte bara köpa ett hus och sälja det om tio år och sedan sluta jobba? Men riktigt så enkelt är det ju inte. 

För det första måste man betala skatt på vinsten. Om du t ex köpt en villa för 5 miljoner och säljer den för 7 miljoner måste du betala 30% i vinstskatt på de 2 miljoner du har tjänat. I praktiken tjänar du alltså 1,4 miljoner på försäljningen. 

För det andra är det ytterst få svenska som kan betala för sin bostad med egna pengar. De flesta tar ju bolån och då får man betala bolåneränta. Det är ju en kostnad som också borde räknas bort från vinsten. Å andra sidan ser många räntan som en del i boendekostnaden, något man betalar istället för en hyra. Och ser man det på det viset blir såklart förtjänsten större. 

Oavsett, så är det ofta en mycket bra affär att köpa en bostad. Så om du har möjlighet att göra det istället för att hyra är det ett mycket bra val. Men tänk på att räntan inte kommer att vara rekordlåg för alltid, så se till att ha bra marginaler om du ska köpa en bostad. Kalkylera gärna på lånet efter en högre ränta, för säkerhetskull. 

Publicerad 2021-09-22

Vad göra när amorteringskrav återinförs?

Under 2020 beslutade Finansinspektionen att tillfälligt pausa amorteringskravet för bolån, men denna paus upphörde 1 september 2021. Så om du utnyttjat möjligheten att pausa din amortering för ditt bolån måste du dessvärre börja amortera igen nu i september. Numera gäller alltså det vanliga amorteringskravet igen, vilket innebär att alla som har en belåningsgrad på 50% eller högre måste börja amortera som vanligt igen. Det kan naturligtvis bli mycket kännbart för det som har fått en sämre ekonomi på grund av pandemin. För många blir utgiften för bostaden plötsligt dubbelt så stor. 

Om du inte kan amortera – vad göra?

Finansinspektionen har inga tankar på att pausa amorteringskravet igen eftersom de menar att ekonomin har återhämtat sig ganska bra och att arbetsmarknaden börjar se bättre ut. FI är dock medvetna om att det är troligt att enskilda hushåll kommer att drabbas nu när amorteringskravet återinförs. De påpekar dock att dessa hushåll fortfarande har möjlighet att undantas från amorteringskravet om deras bank går med på det. Om du t ex drabbats av arbetslöshet eller långtidssjukdom har du goda möjligheter att få slippa dina amorteringar tills vidare. 

Amorteringsfritt för dig som är arbetslös eller sjukskriven

Det här innebär att du som blivit arbetslös på grund av pandemin kanske du kan få en förlängning av din amorteringsfrihet. Men om då måste du kontakta banken personligen. Tidigare under pandemin gick det att begära amorteringsfrihet direkt i sin internetbank och sedan beviljades den automatiskt. Man behövde inte styrka sin ansökan med några dokument som visade varför man var i behov av en amorteringspaus. Nu måste du dock göra det, t ex genom att visa upp dokument som visar att du är arbetslös eller sjukskriven. 

Denna möjlighet att få pausa sin amortering på grund av arbetslöshet eller sjukdom gäller dock inte enbart för de som påverkas av själva pandemin. Den gäller för alla och är inget nytt. Snabblan24.nu ville bara nämna denna möjlighet utifall du kommer att få det svårt att börja amortera igen. Dessvärre är det inte så lätt att få en förlängd amorteringsfrihet av andra skäl. Om du t ex tvingats att byta jobb och fått en lägre inkomst på grund av det, blir det tyvärr inte lätt att få en fortsatt amorteringsfrihet. 

Minska belåningsgraden genom ny värdering av bostaden

Hur mycket du måste amortera beror på hur stor belåningsgrad du har. Allt är alltså precis som vanligt igen. Om du har en belåningsgrad över 70% måste du amortera minst 2% av lånet varje år. Skulle belåningsgraden vara under 70% och minst 50% måste du amortera mins 1%. 

Belåningsgraden baseras på hur mycket din bostad var värd när du tog ditt lån, inte vad den är värd just nu. Förvisso kan du begära att den värderas om fem år efter att du tog ditt bolån. Det kan var en bra idé att göra det om du skulle få svårt att följa amorteringskravet.  Som du säkert känner till har bostäderna i Sverige generellt ökat rätt mycket i värde och det är bara positivt i detta fall. Om din bostad värderats upp innebär det ju att ditt bolån i förhållande till bostadens värde blir mindre. Det i sin tur kan göra att du kan amortera mindre om belåningsgraden ligger när 70%. För om belåningsgraden hamnar under 70% efter en ny värdering behöver du ju bara amortera 1% per år istället för 2%. Och ja, skulle du ligga när 50% kan du slippa att amortera överhuvudtaget. 

Källor:

Finansinspektionen – Bolån ska amorteras igen

Finansinspektionen – Frågor och svar om amorteringskravet

Publicerad 2021-09-06

1 2 3 8