Amorteringskrav för bolån införs men inget räntetak för lån

I höstas bloggade Snabblan24.nu om att kraven på smslångivarna förmodligen skulle skärpas 2016 eftersom regeringen tillsatte en utredning som skulle titta på hur man skulle kunna skärpa reglerna. Det talades om ett eventuellt räntetak för smslån som skulle sätta ribban för hur hög den effektiva räntan skulle få vara, ett kostnadstak som skulle göra att räntekostnaderna aldrig skulle kunna överstiga storleken på lånet och det talades om att det skulle bli obligatoriskt med skriftliga avtal. Än så länge har vi inte sett röken av några sådana här åtgärder men som alla känner till tar statliga utredningar sin lilla tid och det är mycket möjligt att det införs nya regler senare i år eller 1 jan 2017 istället.

Men om man inte bara tittar på reglerna för kreditgivare som erbjuder smslån börjar det emellertid hända en del, i alla fall när det gäller bolån. Som du säkert känner till hade Finansinspektionen (FI) tänkt införa ett amorteringskrav för bolån redan i 1 augusti 2015 men stötte på patrull hos kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten ansåg att FI överskridit sina befogenheter och att ett amorteringskrav skulle få för stora negativa konsekvenser för massor av låntagare. FI drog då tillbaka sitt förslag, men nu är alltså amorteringskravet på gång igen.

Så här ser det nya amorteringskravet ut

18 december 2015 meddelade Finansinspektionen att de skickat ut ett nytt förslag om amorteringskrav på remiss, något som förväntas klubbas igenom i riksdagen 1 maj och om det gör det börjar de nya amorteringskraven gälla från 1 juni 2016.

Förslaget är emellertid mycket likt det Finansinspektionen lämnade in för ca 1 år sedan och så här ser det ut:

  • Amorteringskravet ska bara gälla för nya bolån som tas från och med 1 juni 2016. Om du redan har ett bolån och planerar att bo kvar i din bostad påverkas du alltså inte.
  • Den som tar ett bolån för att bekosta en nyproducerad bostad omfattas inte av det nya amorteringskravet.
  • Om du byter bank och inte höjer ditt lån omfattas du inte heller av de nya reglerna, såvida det ursprungliga lånet är taget innan 1 juni.
  • Om du tar ett bolån efter 1 juni och inte köper en nyproducerad bostad och har en belåningsgrad som överstiger 70 % ska lånet amorteras med 2 % av ursprungsbeloppet varje år till belåningsgraden understiger 70 %, därefter ska du amortera 1 % av det ursprungliga beloppet varje år tills belåningsgraden understiger 50 %.
  • Om du tar ett bolån som understiger 50 % av värdet på bostaden behöver du inte amortera alls.
  • En värdering av bostaden görs var 5:e år så att banken vet hur din faktiska belåningsgrad ser ut.

Som sagt, intet nytt under solen när det gäller de nya reglerna för smslån men blivande bostadsägare kan påverkas desto mer när det gäller lån. Eftersom det verkar mycket troligt att reglerna införs kanske du som funderar på att köpa en bostad nästa år (och du som funderar på att byta bostad) ska skynda på lite, i alla fall om du behöver låna mer än 50 eller 70 % av bostadens värde och inte har råd att amortera några 1 eller 2 %.

Publicerad 2016-01-07